Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

Projekt wyróżniony w VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja jest jednym z nielicznych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w Polsce i w Europie, integrujących poprzez film i twórczość środowisko osób niepełnosprawnych z pozostałą częścią społeczeństwa. Jego celem jest ograniczenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Wszystkie podejmowane działania skierowane będą na zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

OPIS PROJEKTU:

Organizowane w 30 mniejszych miejscowościach naszego kraju Małe Festiwale „Ty i Ja” pobudzą do działań na rzecz osób niepełnosprawnych i aktywności w sferze kultury społeczności z małych miast i wsi, często o ograniczonym dostępie do wydarzeń kulturalnych. "2 dni z EFF Integracja Ty i Ja w kinach w Polsce" w 15 największych, polskich miastach poszerzą formułę i zasięg oddziaływania koszalińskiego festiwalu. Budując program filmowy wykorzystujemy technikę audiodeskrypcji i zaangażujemy tłumaczy języka migowego, co zwiększy dostęp do kultury filmowej dla osób z różnorodnymi dysfunkcjami. Podczas festiwalu prezentować będziemy najnowszy dorobek filmowy z krajów o zróżnicowanych uwarunkowaniach mentalnych, ekonomicznych i kulturowych. Projekcje filmów w połączeniu z szeregiem interdyscyplinarnych imprez towarzyszących pozwolą zrealizować ideę wielopłaszczyznowej integracji społecznej. Podczas festiwalu stworzymy warunki do publicznej debaty wokół tematów trudnych i "uśpionych społecznie". 11 - letnia współpraca z instytucjami rządowymi, pozarządowymi, a przede wszystkim z placówkami szkolno - wychowawczymi i opiekuńczymi, pozwala stwierdzić, że ta niewymuszona forma integracji społecznej jest skuteczna i efektywna. Formuła zadania pozwala zgromadzić uczestników z różnorodnych grup społecznych i wiekowych. Festiwal inicjuje dialog wokół kontrowersyjnych tematów i inspiruje uczestników do podejmowania wartościowej i trudnej tematyki.

 

INNOWACYJNOŚĆ:

Innowacyjność EFF Integracja Ty i Ja polega na: - wielopłaszczyznowej, niewymuszonej formie integracji społecznej - włączeniu sztuki filmowej w problematykę niepełnosprawności i wzajemnej inspiracji w środowisku twórców filmowych - przeprowadzeniu w szkołach "żywych lekcji wychowawczych" - spotkań o charakterze edukacyjnym, podczas których swój dorobek prezentują niezwykłe osobowości ze środowiska osób niepełnosprawnych (paraolimpijczycy, artyści itp.) - nigdzie dotąd nie stosowane wizyty ww. osobowości w Zakładach Karnych stanowiące element skutecznej resocjalizacji - włączenie 30 małych miejscowości i wsi we wspólną organizację Małych Festiwali "Ty i Ja" pobudza lokalną społeczność do działań na rzecz osób z niepełnosprawnością - zaangażowanie kin studyjnych w 15 dużych miastach (np. Warszawa, Kraków czy Poznań) w problematykę niepełnosprawności, celem zwiększenia zainteresowania tą tematyką widzów niekomercyjnego, ambitnego kina

 

ZNACZENIE:

Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja wpisał się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych w Koszalinie, województwie zachodniopomorskim i na terenie kraju. Uniwersalność założeń merytorycznych i programowych powoduje zaangażowanie i współpracę instytucji rządowych i pozarządowych, placówek szkolno - wychowawczych, Zakładów Karnych, wolontariuszy, twórców filmowych, mediów i osób prywatnych. Zróżnicowany potencjał społeczny w sposób niewymuszony i naturalny łączy wspólnotę lokalną i ogólnopolską działającą na rzecz grupy wykluczonej. Kampania promująca w 45 miejscach w kraju przybliża problematykę niepełnosprawności i włącza różne grupy społeczne w proces integracji.

 

WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI ŚRODOWISKA LOKALNEGO:

Stopień zaangażowania w nasze działania projektowe członków wspólnoty lokalnej oraz regionalnej jest wysoki. Na szczeblu lokalnym w działania festiwalowe angażujemy liczne placówki kultury (Koszalińska Biblioteka Publiczna, Pałac Młodzieży w Koszalinie, Muzeum w Koszalinie itp.) , instytucje państwowe (Zakład Karny), jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Koszalina), placówki szkolno - wychowawcze (szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne) oraz lokalne organizacje pozarządowe. Wysoki stopień zaangażowania w działania na szczeblu regionalnym widoczny jest szczególnie widoczny jest dzięki Małym Festiwalom"Ty i Ja", w których organizacje zaangażowane są instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z małych miejscowościach na terenie kraju. Koszalińscy organizatorzy zapewniają zarówno atrakcyjny materiał filmowy i materiały promocyjne. Oferując tym instytucjom niewymagającą nakładów finansowych ofertę, pobudzamy do działania w sferze kultury na rzecz lokalnej społeczności.

 

Źródło: Platforma Kultury
Daty wydarzeń:

20.10.2015 godz. 15:12 - 15:12

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Koszalińska Biblioteka Publiczna
województwo: zachodniopomorskie
Koszalin, Tadeusza Kościuszki
biuro.festiwal@integracjatyija.pl
www.integracjatyija.pl/
Liczba odsłon: 877
20.10.2015