Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Filmowa Kolekcja Bajek "Opowieści Krasnogrudzkie"

Projekt wyróżniony w VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Sejneńszczyzna to obszar północno-wschodniej Polski tuż przy granicy polsko-litewskiej, pełen różnych środowisk narodowościowych, kulturowych i religijnych. Filmowa Kolekcja Bajek “Opowieści Krasnogrudzkie" miała na celu kontynuację tworzenia przestrzeni do dialogu zarówno międzynarodowościowego jak i międzypokoleniowego. Ważnym zadaniem projektu było również jak w poprzednich edycjach, spotkanie dzieci i młodzieży w pracy artystycznej z wybitnymi artystami, którzy poprowadzili ich przez świat filmu, animacji, plastyki, malarstwa i muzyki. Miało to na celu doskonalenie nowatorskich form i narzędzi do pracy nad pamięcią, wielokulturowością, tradycją miejsca.

OPIS PROJEKTU:

Do projektu zaproszono uczniów szkół wiejskich przyległych do Krasnogrudy, młodych Litwininów i Polaków. Ci młodzi ludzie, którzy spotkali się w tej twórczej pracy są sąsiadami z jednego regionu, których rodzice i dziadkowie często żyli w konflikcie ze sobą z powodu urazów historycznych. Nad oprawą artystyczną czuwała grupa doświadczonych i utalentowanych twórców. Pierwszym zadaniem uczestników była rozmowa z najstarszymi mieszkańcami Krasnogrudy. Młodzi twórcy przeprowadzali wywiady ze swoimi dziadkami, sąsiadami. Zbierane w ten sposób wspomnienia, bajki, legendy i przypowieści służyły jako scenariusze w wyłaniającym się cyklu opowieści o dawnych dziejach i wierzeniach ludzi Krasnogrudy. W późniejszym etapie projekt wprowadził młodych animatorów w świat sztuki i kultury, a także umożliwił im bezpośrednie uczestniczenie w dziele tworzenia krótkich filmów animowanych. Ten etap pracy przebiegał metodą interaktywnych warsztatów artystycznych z wykorzystaniem przede wszystkim technik animacji poklatkowej. Kilkumiesięczna praca nad scenografią, muzyką i udźwiękowieniem została zwieńczona na przełomie 2013/2014 roku. Powstało wówczas 8 filmów, opowiadających o tradycjach sąsiedzkich, wielokulturowych i międzypokoleniowych Krasnogrudy. Prezentacji “Opowieści Krasnogrudzkich” towarzyszy zawsze część teoretyczna w postaci debaty, rozmów oraz dzielenia się wrażeniami.

 

INNOWACYJNOŚĆ:

Innowacyjność w projekcie polegała na tym, iż spotkanie w pracy twórczej dzieci i młodzieży z różnych środowisk narodowościowych i wspólna praca nad historią regionu, zakończyła się zebraniem legend, bajek i opowieści związanych z miejscem w cykl - unikatową kolekcję w formie filmów animowanych. Innowacyjnym był także model pracy opierający się na schemacie - uczeń - mistrz. Dzieci były twórcami od początku do końca (spotkania z dziadkami, spisywanie opowieści, scenariusze, animacja, plastyka, scenografia, lalki, śpiew), ale miały silne oparcie w wybitnych artystach zaproszonych do współpracy. Taki model pracy, w którym animacja służy nie tylko zabawie, ale przede wszystkim edukacji i to w bardzo poważnej i trudnej tematyce związanej z sąsiedztwem, wieloulturowością, innością - przez wielu podkreślane jest jako niezwykle innowacyjne. Filmy zrobione przez dzieci służą dorosłym (nauczycielom, animatorom) do wprowadzania tematyki wielokulturowości już w wieku przedszkolnym.

 

ZNACZENIE:

Krasnogruda położona jest na Sejneńszczyźnie, regionie pozbawionym przemysłu, niedoinwestowanym gospodarczo, oddalonym od centrów uniwersyteckich i kulturowych. Mieszkańcy mają nikły dostęp do dóbr kultury i nowoczesnych programów edukacyjnych. Istniejące na terenie gminy szkoły sporadycznie prowadzą programy edukacyjne dotykające problematyki kultury, sąsiedztwa, wielokulturowości, wspólnej tradycji. Ze względu na charakter miejsca projekt Filmowej Kolekcji Bajek jest więc inicjatywą unikatową i nowatorską. Poprzez pracę nad przeszłością, młodzi ludzie mieli szansę spojrzeć na dziedziczone, czasem okryte milczeniem wydarzenia w sposób otwarty i traktować je jako trudną, ale wspólną przeszłość. Filmy stały się ważnym narzędziem dla wielu szkół i instytucji zajmujących się pracą w środowiskach wielokulturowych nie tylko w kraju, ale i krajach współpracujących z “Pograniczem” – Gruzją, Białorusią, Litwą, Ukrainą.

 

WPŁYW NA WZROST AKTYWNOŚCI ŚRODOWISKA LOKALNEGO:

Budownie poczucia wartości młodych mieszkańców środowisk lokalnych jest bez wątpienia podstawową rzeczą w tworzeniu silnego społeczeństwa obywatelskiego. Zatracone więzi i zapomniane wspomnienia dziadków w sposób oczywisty wymagają ponownej uwagi. Z tego właśnie względu zaszczepianie wrażliwości dbania o swoją tożsamość u młodych ludzi jest zarazem rozwijaniem ich dumy z własnego pochodzenia, zwłaszcza, gdy duża część historii, często bolesnej jest do wciąż do przepracowania. Nie są to zmiany dające się łatwo zmierzyć poprzez ewaluację projektu, są natomiast pracą u podstaw na rzecz rozwoju kulturowego. Nowe spojrzenie na zeszłe dzieje, oraz przeplatającą się różnymi wyznaniami, wierzeniami historię miejsca ma właściwość oczyszczającą, pozwalającą budować wartościowe relacje z otoczeniem.

 

Źródło: Platforma Kultury
Daty wydarzeń:

20.10.2015 godz. 12:47 - 12:47

Fundacja “Pogranicze"
województwo: podlaskie
16-500 Krasnogruda
centrum@pogranicze.sejny.pl
pogranicze.sejny.pl
Liczba odsłon: 721
20.10.2015