Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Otwórz szkołę! Wirtualne lekcje o instytucjach publicznych

Głównym tematem projektu „Otwórz szkołę! Wirtualne lekcje o instytucjach publicznych” prowadzonego przez Świetlicę Krytyki Politycznej „Na Granicy” jest komunikacja i współpraca instytucji publicznych, co zostało zbadane w skali Cieszyna podczas indywidualnej i zbiorowej pracy dzieci w wieku 6–13 lat oraz odniesione do skali makro. W ramach projektu stworzono wirtualną grę (www.wspolgraj.pl), która pokazuje zadania konkretnych instytucji oraz jest równocześnie materiałem z zakresu edukacji obywatelskiej.

Punktem wyjścia naszych działań stała się praca u podstaw. Czym właściwie jest etos takiej pracy po „Siłaczce” i modelu, który przyświecał inteligencji zaangażowanej z przełomu XIX i XX wieku, w konfrontacji z dzisiejszą NGO-izacją? Na czym dzisiejsza praca u podstaw miałaby polegać i dlaczego właśnie jest tak ważna w ramach funkcjonowania instytucji publicznych? Dlaczego instytucjami publicznymi zajmuje się organizacja nienależąca do sektora publicznego? Inspiracją dla projektu była więc proba odpowiedzi na te pytania.

EDUKACJA MEDIALNA
Najistotniejszym elementem edukacji medialnej wydaje się pewien zwrot w myśleniu o edukacji wyrażający się we wspólnych poszukiwaniach nowych kierunkow i form partycypacji. Dotyczy to wszystkich szczebli edukacji zarówno formalnej, jak i nieformalnej oraz upowszechniania kultury. Słowem: działania na rzecz otwartych zasobów kultury i edukacji sprawiają, że uruchamia się wyobraźnia obywateli. Jednak bez odpowiedniego przygotowania do wybierania oraz interpretacji informacji zawartych w sieci umiejętność korzystania z „udostępnionych” materiałów staje się bezużyteczna. Edukacja medialna w naszych działaniach opiera się więc na korzystaniu z otwartości, przy rownoczesnym edukowaniu do wybierania.

PROJEKT
W ramach projektu dzieci miały możliwość zbadania w podgrupach, dzięki pomocy studentow Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziału Artystycznego, konkretnych instytucji miejskich w Cieszynie i tego, jak one funkcjonują. Dowiedziały się również, wczuwając się w role niepełnosprawnych, dorosłych, dzieci, młodzieży, seniorów czy turystów, jakie przeszkody mogą napotykać poszczególni obywatele. Brały ponadto udział w cotygodniowych zajęciach warsztatowych, organizowanych przez zespoł Świetlicy, ktore przybliżały im najważniejsze zagadnienia związane z uczestnictwem w kulturze oraz nowymi mediami. Poza stałymi zajęciami przygotowano dla dzieci cykl specjalnych spotkań, ktore poprowadziły osoby związane z działalnością społeczno-kulturalną z różnych miejsc w Polsce.

W ramach projektu „Otworz szkołę! Wirtualnelekcje o instytucjach publicznych” odbyły się rownież wycieczki – podczas ktorych dzieci uzupełniały swoją wiedzę na temat instytucji publicznych oraz współpracy. Poznały, jak w miastach o różnej wielkości (Warszawa, Bielsko-Biała, Ochaby) można rozumieć edukację kulturalną, nie tylko na poziomie instytucjonalnym.

GRU PY DOCELOWE/METODY
Pracowaliśmy w ramach zajęć grupowych oraz w podzespołach złożonych z 25 dzieci w wieku 7–13 lat z Cieszyna, koordynowanych przez zespoł Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie. Ogólnie zajmowaliśmy się dostępnością, otwartością, wspołpracą instytucji publicznych, wykorzystując do tego zarówno metody tradycyjne (wizyty w instytucjach, zajęcia artystyczno- edukacyjne, wywiady, warsztaty), jak i pośrednie (badanie stron internetowych, warsztaty na temat nowych mediow, kontakt za pośrednictwem sieci z instytucjami).

EFEKTY
W efekcie powstała edukacyjna gra internetowa opisująca zadania instytucji publicznych w wymiarze ogólnopolskim. Gra zawiera około 50 zagadek, dzięki którym dzieci i dorośli mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i edukacji w Polsce. Projekt pozwolił dzieciom budować kapitał kulturowy przy równoczesnym rozwijaniu kapitału cyfrowego, ktory w tej chwili ma kluczowe znaczenie w wyrównywaniu szans. Efektem projektu było określenie przez dzieci, czego obywatele oczekują od instytucji publicznych. Wyrażone to zostało podczas zajęć z dziećmi, w wirtualnej grze (ww.wspolgraj.pl) oraz „Inspiratorze O! Świetlicy – cz. II”, przewodniku dla animatorów.

FINANSOWANIE/PARTNERZY
Projekt sfinansowała Akademia Orange. Partnerami byli Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”.

WYZWANIA
Trudności i wyzwań przysporzyły nam zarówno dzieci, jak i instytucje. Trzeba było wybrać atrakcyjne narzędzia i metody, żeby zainteresować dzieci z założenia nudnymi instytucjami, w których często nie ma dla nich miejsca. Ze strony instytucji problemem było budowanie zaufania i wyjaśnienie, że dzieci mogą partycypować w projekcie i podejmować się zadań o charakterze badawczym.

Źródło: Platforma Kultury
Daty wydarzeń:

1.1.2012 - 12.1.2012

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Świetlica KP „Na Granicy"
województwo: śląskie
43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 1
cieszyn@poczta.krytykapolityczna.pl

Miejsce wydarzenia
województwo: śląskie


Liczba odsłon: 1623
07.10.2015