Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą.

Projekt to kilkumiesięczne przedsięwzięcie animacyjne, którego celem była mobilizacja mieszkańców wsi Wisełka do refleksji nad przestrzenią, w której mieszkają, tożsamością, relacjami sąsiedzkimi, wspólnotą. Podczas cyklu warsztatów (plastycznych, fotograficznych, dziennikarskich, etnograficznych i ceramicznych) zostały zbudowane nowe relacje pomiędzy mieszkańcami wsi.

Dzięki współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych powstał wielka, ceramiczna makieta Wisełki, wspólne dzieło, które stało chlubą i atrakcją miejscowości, trwałym rezultatem wielomiesięcznych działań. Działanie miało przekonać mieszkańców do wspólnego uczestnictwa w kulturze przy jednoczesnym poznaniu i odkrywaniu miejsca, w którym żyją jakby "na nowo", a tym samym do budowania tożsamości i świadomość atrakcyjności swojej wsi. Projekt odegrał istotną rolę w podnoszeniu kompetencji artystycznych mieszkańców. Projekt realizowany był autorską metodą animacji lokalnej „Nowa kultura” Marka Sztarka – animatora.
 
Wieś Wisełka, ze względu na nierozbudowaną infrastrukturę i niewystarczajace środki finansowe nie posiada oferty kulturalnej adekwatnej do potrzeb mieszkańców. To sprawia, że społeczność lokalna ma utrudniony dostęp do miejsca, które mogłoby być centrum ich spotkań, twórczych form spędzania czasu, wymiany myśli i umiejętności.

Nadmorskie położenie Wisełki sprawia, że wieś ta jest atrakcyjna dla turystów w okresie sezonu letniego, co nie oznacza równie ciekawej oferty spędzania czasu wolnego w ciągu całego roku skierowanej do mieszkańców. Infrastruktura skupiona na letnich atrakcjach turystycznych wpływa na obniżenie poczucia tożsamości mieszkańców regionu. Społeczność Wisełki potrzebuje przypomnieć światu i sobie samej, że to co ma najlepszego, to nie rowery wodne i apartamenty dla gości zza granicy, ale ich własna wspólnota, jej historia, wspomnienia, marzenia i talenty. Działania animacyjne podczas projektu "Wisełka na nowo odczytana", miały ożywić identyfikację mieszkańców z wsią, jej specyfiką i przeszłością, zmienić perspektywę patrzenia i dostrzegania tego, co istotne - z letnich atrakcji dla przyjezdnych na całoroczne problemy i potrzeby społeczności.

Ponadto, w miejscowości znajduje się Dom Dziecka skupiający ok. 30 podopiecznych - szczególnie potrzebujących skoordynowanych działań wspomagających ich rozwój kulturalny. Dlatego też projekt zakładał aktywny udział dzieci i młodzieży tej placówki. Wpłynęło to na integrację społeczności lokalnej oraz uświadomienie jej tożsamości, możliwości ukierunkowanych działań kulturalnych. Zajęcia warsztatowe w ramach projektu, miały wpływ na kształtowanie postaw społecznych, takich jak szacunek do historii i kultury lokalnej, przeżyć istotnych dla starszych mieszkańców Wisełki. Pzedsięwzięcie miało również wpływ na integrację środowiska, w tym pokoleniową - na kształtowanie poczucia własnej wartości uczestników (w tym podopiecznych Domu Dziecka) poprzez zdobywanie nowych umiejętności, odkrywanie w sobie ekspresji plastycznej. Realizacja projektu pozwoliła uczestnikom na uświadomienie sobie ich własnej roli w pracy zespołowej.

Projekt trwał przez siedmiu miesięcy, tj. od pierwszej sesji w miesiącu marcu do września w cyklu 2-5 dniowych spotkań w każdym miesiącu. Projekt miał charakter otwarty. Powstała ok. 20-osobowej stała grupy uczestników (w tym podopiecznych Domu Dziecka w Wisełce).

Projekt zakładał zaangażowanie członków społeczności ze wszystkich grup wiekowych; od małych dzieci (5-6 lat) po tych najstarszych (powyżej 70 lat). Poprzez finałowe zadanie polegające na odtworzeniu wspólnej przestrzeni za pomocą glinianych miniatur, członkowie społeczności zainicjowali i podjęli dialog o ich przestrzeni i wspólnocie.

Otwarty, warsztatowy charakter projektu sprawiał, że najbardziej zaangażowanymi uczestnikami były dzieci i młodzież, którzy od samego początku stanowili jakby "pośredników" pomiędzy kadrą animatorów projektu a dorosłymi mieszkańcami wsi. W ramach projektu dzieci i młodzież zaproszeni zostali na cykl zróżnicowanych warsztatów (plastycznych - tworzenie mandali o wsi, lepienie glinianych miniatur, fotograficznych - przygotowanie wystawy fotograficznej dokumentującej architekturę i najciekawsze cechy wsi, dziennikarskich - przygotowanie niby-telewizji i programu typu "talk show").

Dorośli i seniorzy podczas cyklu warsztatów udzielali rad i wskazówek młodszym, zwłaszcza przy przygotowaniach do wystawy osobistych mikromuzeów - to właśnie najstarsi najlepiej znali historię domowych pamiątek, podpowiadali najciekawsze miejsca we wsi do poszukiwań wyjątkowych eksponatów.

Ponadto, starsi odegrali kluczową rolę podczas talk show o Wisełce - stali się bohaterami wypytywanymi przez młodych "dziennikarzy" o historię, wspomnienia i ciekawostki na temat wsi. Obecność dorosłych i seniorów była również niezbędna podczas lepienia makiety - to właśnie oni koordynowali przebieg prac, sprawdzali zgodność elementów makiety z rzeczywistym układem architektonicznym, podpowiadali młodszym, poprawiali błędy.

Starsi mieszkańcy wsi zaproszeni byli na wszystkie zajęcia, które były tak skonstruowane, że mogli wziąć w nich udział

Źródło: Portal Ośrodka Kultury Gminy Wolin
Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą.
Autor zdjęć: Maria Sztark

Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą. Wisełka na nowo odczytana. Przez warsztaty artystyczne do refleksji nad wspólnotą.

Autor wpisu: Maria Sztark

Wiejski Ośrodek Kultury w Wisełce,
województwo: zachodniopomorskie
Wisełka , Nadmorska 1
mok@wolin.pl, 913220873
www.osrodek-kultury.pl

Miejsce wydarzenia
Nadmorska 1

Architektura relacji. Projekt animacyjny w Wisełce.
Liczba odsłon: 2128
29.09.2015