Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Widokowisko 2015. Legendy Osiedlowe

Projekt "Widokowisko 2015. Legendy osiedlowe" jest odpowiedzią na problem, z jakim boryka się największe osiedle mieszkaniowe w Skierniewicach: na Widoku nie istnieje aktywna, twórcza, a przede wszystkim zintegrowana społeczność lokalna. Naszym celem jest zatem uruchomienie procesu integracji mieszkańców poprzez budowanie wspólnej tożsamości, aktywizację twórczą dzieci i młodzieży i odwracanie negatywnych stereotypów.

 

 

Chcemy, by dzieci i młodzież wydobyły od dorosłych i osób starszych legendy osiedlowe ­ historie funkcjonujące w zbiorowej świadomości mieszkańców ­ by potem pracować nad nimi twórczo w trakcie warsztatów kreatywnych łączących plastykę i teatr, raperskich oraz z dokumentacji fotograficznej odbywających się w przestrzeni otwartej osiedla.

Efektem pięciomiesięcznej pracy było plenerowe widowisko muzyczne oraz publikacja zawierająca legendy, zdjęcia, ilustracje dzieci i opis metodologii pracy.

Projekt ma na celu uruchomienie procesu integracji mieszkańców osiedla – dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych.

Opieramy go na procesie badania i kreowania tożsamości kulturowej mieszkańców Widoku, identyfikacji z miejscem, którego historia sięga zaledwie 35 lat. W trakcie prowadzonych przez nas badań animacyjnych wśród wszystkich grup wiekowych zamieszkujących osiedle wyraźnie uwypukla się fakt przywiązania do osiedla. Mieszkańcy mają tu swoje ulubione miejsca, w wyborach na nową nazwę Widoku wybierali raczej pozytywne skojarzenia (Osiedle Słoneczne, Familijne). Zauważyliśmy jednak, iż z powodu braku wspólnej historii tożsamość ta nie ma punktu odniesienia, wokół którego mogłaby się ogniskować. Brakuje w niej elementów, z którymi mieszkańcy mogliby się jasno identyfikować, przez co więzi między nimi są słabe i oparte często na braku zaufania czy szacunku oraz negatywnych stereotypach.

Chcemy odwrócić te stereotypy oraz uruchomić proces integracji społecznej poprzez znalezienie historii istniejących w zbiorowej wyobraźni mieszkańców. Głównym tematem projektu są zatem legendy osiedlowe, czyli historie związane z osiedlem funkcjonujące w pamięci poszczególnych mieszkańców Widoku. Pomysł związany jest z ogromną popularnością legend miejskich, czyli pozornie prawdopodobnych, choć zazwyczaj nieprawdziwych historii, które budzą wielkie emocje u odbiorców. Zebrałyśmy takie historie od dorosłych i osób starszych zamieszkujących osiedle, a następnie wraz z dziećmi i młodzieżą pracowaliśmy nad nimi w sposób twórczy, tak by podnieść wartość opowieści i poziom ich atrakcyjności. Młodzi ludzie przywiązali się do opowieści przekazanych przez starsze pokolenie i poprzez pracę nad nimi zaczęli traktować je jako część swojej tożsamości.

Swoim projektem chcemy udowodnić, iż wspólnej tożsamości można szukać i budować ją również w miejscu, które nie ma za sobą sięgającej setek lat historii oraz silnej tradycji kulturowej. W miejscu, które jest popeerelowskim blokowiskiem zamieszkałym przez klasę średnią bez doświadczenia wspólnej tradycji.

Chciałyśmy, by nasze działania odbywały się w przestrzeni społecznie demokratycznej, dlatego skoncentrowałyśmy je na skateparku i mini parku, które są centralnymi punktami osiedla. Są to jedyne przestrzenie otwarte, gdzie gromadzą się zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli i seniorzy.

Projekt dzielił się na etapy:

1. Promocja warsztatów oraz idei projektu wśród dzieci i młodzieży.
Położyłyśmy nacisk na metody promocji opierające się na bezpośrednim kontakcie z przyszłymi odbiorcami. Dzieci i młodzież nie zwracają uwagi na plakaty, ulotki czy informacje w mediach. Potrzebują oswoić się z animatorami i instruktorami oraz móc doświadczyć próbki działań tak, by przekonać się, że taka forma aktywności jest dla nich.

2. Zbieranie legend osiedlowych i twórcze ich wykorzystanie w ramach warsztatów artystycznych. Kluczowym punktem projektu był proces zbierania legend, w którym uczestniczyły dzieci, młodzież i nasze animatorki. Następnie uczestnicy odtwarzali nagrane historie w trakcie warsztatów, wybierali te najbardziej interesujące i rozpoczynali nad nimi pracę. Wszystkie warsztaty prowadzone były w terenie i obejmowały różne dziedziny sztuki: rap, fotografię, teatr i plastykę

By stymulować proces integracji dodatkowo animatorzy wraz z dziećmi i młodzieżą zorganizowali herbatki plenerowe, w trakcie których prezentowaliśmy mieszkańcom rezultaty warsztatów (scenki, prace, piosenki itp.). W trakcie tych kilku godzin kontynuowaliśmy proces zbierania legend.

Równolegle z trwaniem warsztatów pracowałyśmy nad powstaniem publikacji podsumowującej projekt. Złożyły się na nią opracowane legendy, wykonane przez dzieci ilustracje i fotografie autorstwa młodzieży. Wydanie publikacji w formie papierowej ma również prowadzić do osiągnięcia głównego celu projektu – ma wzmocnić proces integracji społecznej i nadać większą wagę wykonanej przez dzieci i młodzież pracy artystycznej oraz opowiedzianym przez starszych historiom.

3. Intensywne próby i finał projektu
Pod okiem reżysera dzieci i młodzież połączyły dotychczasowe efekty swojej pracy i w wyniku codziennych prób stworzyły plenerowe widowisko muzyczne oparte na tekstach legend. W ten sposób zacieśniły się też więzi pomiędzy dziećmi a młodzieżą, gdyż razem współodpowiadali za to samo dzieło artystyczne.

28 sierpnia odbył się wielki finał – premiera muzycznego widowiska. Podczas wydarzenia promowałyśmy i dystrybuowałyśmy naszą publikację. Młodzież zaaranżowała też plenerową wystawę fotograficzną własnych prac porównujących krajobraz osiedla na początku jego powstawania i dziś.

4. Ewaluacja i upowszechnienie rezultatów projektu.
A tej chwili pracujemy nad upowszechnieniem rezultatów projektu. Publikacja została udostępniona na wolnej licencji w wersji elektronicznej: http://issuu.com/teatrrealistyczny/docs/widok.legendy_osiedlowe_-_wk__adka_

Ewaluator bada również, w jakim stopniu projekt wpłynął na uruchomienie procesu integracji społecznej na osiedlu i na odwracanie negatywnych stereotypów i stworzy wewnętrzny raport.

 

Daty wydarzeń:

1.4.2015 - 30.9.2015

Autor wpisu: Iwona Konecka

Fundacja Teatr Realistyczny
województwo: łódzkie, powiat: skierniewicki
96-100, Skierniewice, Grzybowa 1
teatr_realistyczny, 518612199
www.realistyczny.pl

Miejsce wydarzenia
skatepark
województwo: łódzkie
96-100 Skierniewice, Szarych Szeregó

Liczba odsłon: 774
17.09.2015