Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

re:Utopie

Projekt re:Utopie prowadzony jest we współpracy z lokalnymi społecznościami mieszkającymi na warszawskich osiedlach zaprojektowanych jako część myślenia utopijnego o mieście (Osiedle Przyjaźń, Przyczółek Grochowski, Ursynów Północny, Mariensztat). Jego cel to rewizja założeń twórców – jak sprawdziły się one w codziennym życiu. Na podstawie faktycznych potrzeb mieszkańców artyści i architekci stworzą projekty "naprawcze" dla problemów i wyzwań tych osiedli. Ważnym komponentem będzie też udostępnienie mieszkańcom narzędzi do zmiany ich najbliższego otoczenia oraz materiał edukacyjny wydany w internecie. Projekt jest realizowany od lipca do grudnia 2015 roku w ramach stypendium MKiDN "Aktywność obywatelska".

 

ETAPY PROJEKTU:

  • SPACERY SĄSIEDZKIE. Pierwszym etapem projektu były 4 spacery prowadzone po wybranych osiedlach. Przewodnicy wskazali mieszkańcom jakie założenia i idee przyświecały twórcom tych miejsc. Spacery prowadzili: Bożena Głodkowska na Osiedlu Przyjaźń, Filip Springer na Przyczólku Grochowskim, Aleksandra Stępień na Mariensztacie i Krzysztof Herbst na Ursynowie Północnym. Drugim aspektem była konfrontacja utopijnych założeń twórców wyrażonych przez architekturę i sztukę publiczną z codziennością osiedli – życia w nich, upływem czasu, przemianami społecznymi. Materiał zebrany dzięki narracji mieszkańców został opracowany w celu stworzenia mapy potrzeb i oczekiwań względem miejsca zamieszkania – tym razem nie przez pryzmat twórców osiedli, ale ich mieszkańców. 
  • KONKURS. Wynikiem każdego z 4 spacerów jest mapa potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Cztery wybrane zagadnienia zostaną przedmiotem otwartego konkursu dla artystów, architektów oraz projektantów – poprzez działania związane z obiektami sztuki publicznej, meblami miejskimi czy innymi elementami małej architektury będą oni proponować rozwiązania realnych problemów danego miejsca. Do konkursu zaproszeni zostaną m.in. uczestnicy trzech edycji Międzynarodowego Konkursu FUTUWAWA na najlepszy projekt dla Warszawy przyszłości. 4 zwycięskie propozycje staną się punktem odniesienia do dalszych działań – wzbudzą dyskusję nad konkretnymi zagadnieniami oraz pokażą spektrum możliwości zaradczych.
  • KONSULTACJE. Wszystkie projekty zostaną przedstawione społecznościom lokalnym oraz umieszczone na portalu futuwawa.pl. Następnym etapem projektu będzie zorganizowanie spotkań przedstawicieli lokalnych społeczności z ekspertami odpowiedzialnymi za tworzenie projektów do budżetu partycypacyjnego lub aktywistami czy ekspertami od realizacji projektów. Być może proponowane w konkursie projekty zainspirują mieszkańców do działań związanych z wprowadzeniem ich w życie i staną się drogą do celu – naprawy konkretnego osiedlowego problemu i poprawy jakości życia na osiedlu.
  • PRZEWODNIK. Stworzenie ogólnodostępnego przewodnika opisującego rezultaty projektu. Każdy z rozdziałów opisywać będzie studium przypadku jednego z 4 osiedli (rys historycznej utopii, wypowiedzi mieszkańców, dokumentację fotograficzną osiedli, projekty pozyskane podczas konkursu). Przewodnik zostanie udostępniony w wersji elektronicznej i szeroko dystrybuowany, a także dostarczony mieszkańcom.

 

CELE:

1) Rewizja myślenia utopijnego o mieście na wybranych przykładach przestrzennych (cztery warszawskie osiedla) poddanych przemianom społecznym, historycznym i politycznym.

2) Dostarczenie mieszkańcom wybranych warszawskich osiedli mieszkaniowych inspiracji i narzędzi do zmiany najbliższego otoczenia oraz edukacja w zakresie historii ich miejsca zamieszkania.

3) Pobudzenie kreatywności artystów, architektów, projektantów, studentów i amatorów biorących udział w konkursie (fotografia, street art, rzeźba, instalacja, design, mebel miejski, mała architektura etc.) poprzez zetknięcie ich z konkretnym wyzwaniem.

 

ODBIORCY:

1) mieszkańcy 4 warszawskich osiedli

Spacery tworzone dla mieszkańców oraz zebranie ich narracji celem stworzenia mapy potrzeb i oczekiwań względem miejsca zamieszkania, a nie twórców. Nadesłane poprzez konkurs propozycje rozwiązań przez dzieła sztuki będą stanowiły propozycje bądź bodziec do zmiany najbliższego otoczenia. Dodatkowo, wyposażenie mieszkańców w narzędzia praktyczne (wiedza o składaniu wniosków do budżetu partycypacyjnego) umożliwi realny wpływ na poprawę przestrzeni.

2) warszawiacy i internauci 

Ogólnodostępny przewodnik w wersji elektronicznej (.pdf) poprzez szeroką dystrybucję dotrze do internautów i wpisze się w nurt rosnącego zainteresowania przestrzenią publiczną, architekturą i historią Warszawy oraz kondycją współczesnych miast. Przewodnik będzie pełnił dla tych odbiorców także funkcję edukacyjną (kwestie utopii, historii Warszawy, materiały wizualne etc.)

3) twórcy i artyści

(architekci, projektanci, artyści sztuki publicznej, amatorzy, studenci uczelni artystycznych) Poprzez ogłoszenie konkursu architekci, artyści, studenci i wszyscy zainteresowani będą mogli dać wyraz kreatywności i zaproponować rozwiązania dla poszczególnych fragmentów Warszawy. Dotychczasowe edycje konkursu pozwalają przewidzieć, że twórcy chętnie prześlą prace na konkurs, w którym mogą zaproponować rozwiązania zarówno realne, jak i futurystyczne i utopijne.

 

 

GENEZA POMYSŁU:

Rozważając przyszłość prowadzonego od 2012 roku projektu Futuwawa, narodził się pomysł, by sprofilować konkurs i towarzyszące mu działania na bardziej realne i konkretne przypadki związane z danymi miejscami w Warszawie. Wybrane osiedla, przez swoje założenia łączą kwestię związaną z ideą utopii wpisaną w projekty architektoniczne czasów powojennych, a także jej redefinicji w dzisiejszych realiach i uwarunkowaniach.

 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

  • Współprganizatorem jest Fundacja Puszka, która zapewnia wsparcie merytoryczne, narzędzie konkursowe, jakim jest portal futuwawa.pl i stałe grono współpracowników
  • Jury Konkursowe – zaproszenie do Jury Konkursowego przyjęli prof. Sławomir Gzell, prof. Mirosław Duchowski, Joanna Warsza, dr Kacper Pobłocki. 
  • Patroni Konkursu – Notes.na.6.tygodni, Powojenny Modernizm, Futu, Magazyn Miasta
  • Projekt realizuję w ramach stypendium MKiDN "Aktywność obywatelska". Poszukuję dodatkowego dofinansowania na nagrody w konkursie wśród potencjalnych sponsorów.

 

O MNIE:

Ukończyłam kulturoznawcze studia licencjackie ze specjalizacją "Zarządzanie i animacja kultury" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pracę magisterską pod kierunkiem prof. Rocha Sulimy pt. "Etnografia Osiedla za Żelazną Bramą w Warszawie" napisałam na studiach II stopnia w Instytucie Kultury Polskiej.

Moje zainteresowanie przestrzenią publiczną zakiełkowało już podczas studiów i realizacji filmu dokumentalnego o Osiedlu za Żelazną Bramą. Kolejne projekty związane były z badaniem miasta i zachodzących w nim procesów, a w konsekwencji zaowocowały realizacją przedsięwzięć artystycznych i animacyjnych (Boniek!, X-Apartments, FUTUWAWA, Asocjacje, Synchronizacja), a także kilkoma publikacjami.

W swoich działaniach kierowałam się również aspektem społecznym. Podczas pracy nad filmem dokumentalnym "8 historii, które nie zmieniły świata", gdzie organizowałam pracę ekipy filmowej, udało się doprowadzić do dialogu międzykulturowego seniorów z najmłodszym pokoleniem oraz zebrać ustną narrację o przedwojennym żydowskim świecie. Projekt reaktywacji Kina Górnik w Łęczycy opierał się na działaniu dla społeczności lokalnej i podczas dwóch wydarzeń udało nam się wskrzesić do życia niedziałające kino, by uczynić je żyjącym kulturalnym centrum miasta. Praca przy kampanii społecznej przeciwko homofobii opierała się na przeciwdziałaniu wykluczeniu ze względu na orientację seksualną. Porozumienie Ruchów Miejskich było dla mnie sprawdzeniem jak teoria i wiedza dotycząca miasta może przełożyć się na obywatelskie działania. 

KONTAKT

reutopie.pl
futuwawa.pl
Magda Grabowska meg.grabowska@gmail.com
508 878 204

Autor wpisu: Magda Grabowska

województwo: mazowieckie

meg.grabowska@gmail.com, 508878204
reutopie.pl, futuwawa.pl
Liczba odsłon: 818
01.10.2015