Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Studia podyplomowe: Liderzy lokalni w organizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uruchamia pierwsze w Polsce studia podyplomowe kształcące w praktyczny sposób lokalnych liderów sektora pozarządowego, biznesu i samorządu. Kierunek „Liderzy lokalni w oganizacjach publicznych, prywatnych i pozarządowych” uczy jak uzyskać dodatkową więdzę i umiejętności niezbędne do swobodnego odgrywania roli przywódcy organizacyjnego w różnych organizacjach w społeczności lokalnej. Stąd studia skierowane są do osób aktywnych, które we współpracy i zaangażowaniu innych ludzi widzą szansę na realizację różnorodnych projektów dla społeczności lokalnej, osób, które chcą planować i wdrażać projekty finansowane ze środków UE w latach 2014-2020.

Cele i charakterystyka studiów
Celem studium jest ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych w zakresie kierowania zespołami, komunikowania się, wywierania wpływu na ludzi, motywowania ich i skutecznego rozwiązania konfliktów, jako zasadniczego składnika kwalifikacji współczesnego lidera lokalnego trzech sektorów gospodarki. Ponadto celem studiów jest zrozumienie idei przywództwa jako relacji ze współpracownikami i otoczeniem, wymagającej zaistnienia wielu specyficznych czynników – kultury organizacyjnej, kontekstów społecznego, gospodarczego, kulturowego, politycznego oraz złożoności procesów aplikowania o środki UE dla zapewnienia ciągłości planowanych i wdrażanych inicjatyw rozwojowych. Ważnym efektem studiów jest również zaprezentowanie narzędzi do pragmatycznego identyfikowania talentów przywódczych w oparciu o oczekiwania społeczne.


Adresaci
Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 150 godz.
Warunki i sposób zaliczenia studiów:
Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie.
Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 75% czasu zajęć.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja studiów:
Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym; jeden zjazd dwudniowy w miesiącu:
sobota - 8 godzin (9:00 - 16:00)
niedziela - 6 godzin (9:00 - 14:00)
Liczba godzin dydaktycznych: 150

W ramach ostatniego zjazdu (egzaminacyjnego) przewidziana jest symulacja konkursu na stanowisko kierownicze (warsztaty i treningi) oraz test wiedzy.

Kadra dydaktyczna:
Wykładowcami studium są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiadający duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Zajęcia będą prowadzić również doświadczeni praktycy przewodzący ludźmi w społecznościach lokalnych, opracowujący lokalne i regionalne strategie rozwoju oraz specjaliści ds. pozyskiwania środków unijnych.

Cena: 3950 PLN (Do 31.08 taniej o 400 pln). Istnieje możliwość uiszczenia czesnego w dwóch ratach - oddzielnie za każdy semestr, nie ma kwoty wpisowego.


Kontakt i zapisy
Administracja Studium:
mgr Aurelia Domaradzka, Katedra Zarządzania Kadrami,
4 J, Sekretariat Katedry Zarządzania Kadrami,
tel. kom. 783 850 915, aurelia.domaradzka@ue.wroc.pl

mgr Anna Kozak, Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław
Dodatkowe informacje na temat Studium:
dr Łukasz Haromszeki - Kierownik - 792 647 007

Terminy:
Termin zakończenia rekrutacji: 2015-09-30
Termin uruchomienia studiów: 2015-10-17

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia
• formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
• oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
• 2 zdjęcia
• odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
• kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)


Formularz zgłoszeniowy znajdziesz: TUTAJ.

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Daty wydarzeń:

13.8.2015 - 30.9.2015

Centrum Kształcenia Ustawicznego
województwo: dolnośląskie
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl, 71 36 80 949

Miejsce wydarzenia
Wrocław, ul. Kamienna 43

Liczba odsłon: 1128
10.08.2015