Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Talking about taboos

Duża część Europejczyków dostrzega, iż dyskryminacje i wykluczenia [uprzedzenia] rozpowszechniają się w Europie. Projekt „Talking About Taboos” ma na celu aktywne zwrócenie uwagi na codzienne manifestacje uprzedzeń oraz wynikające z nich społeczne wykluczenia w Europie. Partnerzy z Francji, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Holandii skupiają się na jednym przykładzie uprzedzeń występujących w ich lokalnym środowisku, analizują jego ramy i konteksty, a następnie zastosują „dobre praktyki”, by zainicjować świadomy i przemyślany dialog na temat tych uprzedzeń lub włączyć się do istniejącego dyskursu.
 

Partnerami w tym dialogu będą przede wszystkim formalni i nieformalni dorośli instruktorzy. Niektóre z przykładów lokalnych uprzedzeń będę mocno widoczne (poprzez obecność w mediach), natomiast niektóre zostaną dopiero wyciągnięte na powierzchnię i pokazane w pełnym świetle.

Wynikiem tego projektu będzie internetowa platforma skierowany do dorosłych instruktorów, aby wspierać europejski dialog na temat uprzedzeń [dyskryminacji i wykluczeń]. Zawierać będzie „dobre praktyki” aktywnie wykorzystywane oraz nowo stworzone.

"W polskich realiach postanowiliśmy spróbować włączyć do procesu budowania tych „dobrych praktyk” środowisko publicystów, dziennikarzy, artystów i nauczycieli szanując istniejący dyskurs i siłę przekazu medialnego wpływającego na każdego z nas. Powołaliśmy mobilne Laboratorium Obywtael Solidarność (los). Realizujemy sesje pilotażowe."
Od autorów: Beata Staszyńska i Onno Hansen.

***
Początkowe spotkanie miało miejsce w Paryżu. Podczas spotkania, uznano iż najlepszym sposobem ujęcia tak rozległego problemu rasizmu, ksenofobii i uprzedzeń będzie przedstawienie konkretnych "obszarów" i spojrzenie na nie, poprzez konkretną grupę docelową wewnątrz edukacji dorosłych.

Te obszary będą badane lokalnie, następnie różne wyniki i rozwiązania będą dzielone i porównywane pomiędzy partnerami.

Obszary to:

  • Francja: Manifestacje rasizmu, ksenofobii, uprzedeń przez uczących dorosłych w sytuacji szkoleń.
  • Wielka Brytania: Jakie są bariery dla ludności azjatyckiej podczas angażowania się w zawodowe związki piłkarskie.
  • Włochy: Zachowania i wyrażenia rasistowskie pomiędzy Włochami względem imigrantów.
  • Polska: Dyskusja o symbolu–„Tęcza” instalacja w Warszawie, która ma miejsce w Polsce.
  • Holandia: Dyskusja o tradycji-Czarnym Piotrusiu, która ma miejsce w Holandii.
     

Poprzez zidentyfikowanie lokalnych obszarów, projekt podąża za planem działań: ocena zapotrzebowania, badania, identyfikacja dobrych praktyk oraz testowanie i dzielenie się dobrymi praktykami.

Nasze działania  merytoryczne  w Polsce prowadzimy w ramach Raportu Unii  Europesjkiej (ECRI). [źródła: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Poland/Poland_CBC_en.asp].

W tej ramie legislacji toczy się życie każdego z nas, w którym media zajmują ważną rolę w dyskusji o tabu, a istniejący dyskurs i jego skutki i opiniotwórczy charakter są ważne dla powstających i istniejących "dobrych praktyk".W dobie internetu, przepływu informacji i migracji ludzi ważne dla nauczycieli, instruktorów pracujących z dorosłymi są czujność i rozumienie kontekstu, aby rozmowa mogła przebiegać bez uprzedzeń.
 

***
Uruchomiliśmy mobilne Laboratorium Obywatel Solidarność jako polską odpowiedź na projekt i miejsce testów istniejących dobrych praktyk i poszukiwania nowych.

Dzięki nawiązaniu współpracy z samorządem Gdyni i Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym-Innowacje Społeczne, a także dzięki ogólnopolskiej współpracy z aktywnymi w temacie trenerami, nauczycielami i dziennikarzami budujemy podstawy do warsztatowej kampanii społecznej, która w polskim kontekście będzie mogła wspierać rozmowy, dyskusje i dialogi o tabu oraz prowadzić poprzez autorefleksję do pozytywnej puenty. Dział-Innowacje Społeczne-miasta Gdyni stały się ”cichym partnerem” projektu.

W czasie polskiego spotkania partnerów 5-6.06.2014 w Gdyni przetestowaliśmy zupełnie nową „dobrą praktykę” -„być w kontekście”,  którą zamierzamy rozwijać.

Aktywowaliśmy swoją sieć partnerów, szczególnie w zakresie mediów. Wynikiem tego było uczestnictwo uznanego dziennikarza Jacka Żakowskiego (Tygodnik Polityka) podczas spotkania partnerów. Zaś dziennikarz Paweł Sulik (TokFM) nagrał, wyjątkowo na potrzeby projektu, wywiad z europarlamentarzystą, byłym ministrem administracji i cyfryzacji, panem Michałem Boni.

Przygotowalismy wraz z holenderskim partnerem Ezzev logo projektu i kilka wersji krótkiego opisu projektu. Przygotowali bibliografię, opartą na neuro-naukach i socjologii oraz przegląd dobrych praktyk odnoszących się do tematu, do których dodali również ich wspólne dobre praktyki.Ten dokument został opublikowany na stronie internetowej holenderskiego partnera Ezzev po angielsku. Wspólnie z Ezzev stworzyliśmy szablon oceny spotkań, by monitorować jakość spotkań projektowych.

FCP udostępniła domenę na swoim serwerze: www.talkingabouttaboos.eu. Publikujemy informacje oraz zdjęcia na stronie FB https://www.facebook.com/laboratoriumobywatelsolidarnosc?fref=ts

Posiadamy i rozpowszechniamy dokumentację fotograficzną z aktywności partnerów podczas dotychczasowych trzech spotkań, na stronie fundacji i na FB: http://www.foundationcitizenproject.eu/projects/talking-about-taboos-tat/ Spotkania partnerów były filmowane. 

Ankieta online projektu (w języku polskim) została szeroko rozpowszechniona w Internecie. A także wśród sieci osób – nauczycieli i trenerów. Chociaż odzew nie był ilościowo duży, to jakościowe wyniki są dla nas interesujące. Na stronie Narodowego Centrum Kultury umieściliśmy informacje o projekcie i ankiecie online:http://www.platformakultury.pl/artykuly/130599-laboratorium-obywatel-solidarnosc--w-ramach-europejskiego-projektu-talking-about-taboos.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=www

 

 

Daty wydarzeń:

1.8.2013 - 31.7.2015

TALKING ABOUT TABOOS

TALKING ABOUT TABOOS TALKING ABOUT TABOOS TALKING ABOUT TABOOS TALKING ABOUT TABOOS TALKING ABOUT TABOOS

Autor wpisu: BEATA STASZYŃSKA

FUNDACJA CITIZEN PROJECT
województwo: pomorskie
80-762 Gdańsk, Szopy 3 LOK.42
staszynska.beata@gmail.com, 502589842
http://www.foundationcitizenproject.eu/home/
Liczba odsłon: 743
26.07.2015