Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Węglowa - Społeczna Koncepcja

Zwycięzca VII edycji Dorocznej Nagrody FRDL w kategorii Organizacje pozarządowe lub Grupy Obywateli. Celem projektu było opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania terenu powojskowych magazynów przy ul. Węglowej w Białymstoku. Wcześniej jako obiekt wojskowy był zamknięty i niedostępny. Jego wartość jest związana z historią (zsyłkami na Sybir w 1940 r.) i potencjałem (23 tys. mkw. niezagospodarowanych obiektów gminnych). Głównym celem było stworzenie obywatelskiej koncepcji zagospodarowania, dzięki której teren służyłby wszystkim mieszkańcom miasta. Ważnym elementem projektu było wykorzystanie innowacyjnych, nowoczesnych form partycypacji, które nigdy dotąd nie były stosowane w pn.-wsch. Polsce. Konieczne było pogodzenie różnych interesów: mieszkańców, użytkowników, inwestorów i ekspertów w celu wypracowania spójnej koncepcji, uwzględniającej różne potrzeby i interesy, służącej rozwojowi miasta. Projekt był publiczny i otwarty. Rezultaty koncepcji umożliwiają rozwój kompleksu jako prężnego ośrodka kulturalnego, sportowego i technologicznego, który jest ekologiczny i samowystarczalny. Wynikiem jest mapa drogowa pozwalająca na trwałą zmianę kompleksu w miejsce otwarte i atrakcyjne.

Projekt obejmował cykl działań, które doprowadziły do wypracowania rozwiązania problemu i wprowadzenia trwałych zmian – zarówno na terenie kompleksu, jak i wśród społeczności lokalnej. Projekt rozpoczął się od ustalenia faktów na temat kompleksu (historia, informacje urzędowe). Została opracowana „Biała Księga Węglowej” – popularyzatorska broszura opisująca teren, zawierająca wyniki badań społecznych i historycznych. Jej treść stanowiła punkt wyjścia dla partycypacji. Organizacje kulturalne prowadzące działalność w kompleksie zaprezentowały się na Otwarciu Sezonu 2013 – specjalnie zorganizowanej imprezie, wizytowanej przez 1,5 tys. białostoczan. Następnie opracowano materiały warsztatowe i multimedia służące uczestnikom etapu partycypacyjnego. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób przez ponad 100 godzin. Wyodrębniono wśród nich 5 różnych grup interesariuszy. Grupy musiały porozumieć się, wypracowując rozwiązania zgodne ze swoimi wspólnymi oczekiwaniami. Efektem warsztatów – które były publiczne i otwarte, a wszystkie działania opisywano na stronie internetowej www.weglowa.org – była „Społeczna Koncepcja Węglowej”, którą wydano drukiem. Publikacja opisuje wypracowane rozwiązania i metodę ich tworzenia. Każdy mieszkaniec mógł współtworzyć Koncepcję bezpośrednio lub online. Określiła ona filary przyszłości kompleksu, priorytety i kierunki jego rozwoju. Postulowane zmiany zostały zgłoszone do miejskiego Budżetu Obywatelskiego (BO). W poprzedzającym je sondażu 1002 białostoczan wskazało inwestycje, jakie w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane. Opracowany na tej podstawie wniosek uzyskał jesienią 2013 r. ponad 4,1 tys. głosów poparcia (2. wynik w mieście) i kwotę 3,8 mln zł. Dzięki BO możliwa jest rewitalizacja terenu. Obecnie powstaje rozwiązanie długofalowe: obiekty rekreacyjne, boiska sportowe, place zabaw. Teren staje się przyjaznym i bezpiecznym miejscem spędzania czasu wolnego przez wszystkich mieszkańców.

Przeczytaj raport z badania społecznego i raport końcowy.

Był to pierwszy w północno-wsch. Polsce projekt, w ramach którego zapytano mieszkańców, jaki mają pomysł na rozwój rozległej, zdegradowanej przestrzeni w centrum metropolii i umożliwiono realizację ich potrzeb. W ramach projektu powstały innowacyjne w tej części Polski rozwiązania:

 • pierwsza kompleksowa monografia terenu, uwzględniająca badania historyczne i społeczne oraz opisująca dotychczasowe działania społeczne
 • pierwsza impreza kulturalna promująca działalność realizowaną na terenie kompleksu
 • pierwsze warsztaty wykorzystujące nowoczesne metody partycypacji (m.in. charette) oraz mapy, modele i wizualizacje 3D, spacery historyczne i inne techniki wspierające pracę uczestników
 • pionierska metodologia dwuetapowego procesu partycypacyjnego
 • pierwsza w województwie społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego
 • pierwsza koncepcja wypracowana w sposób partycypacyjny, publiczna i ogólnodostępna
 • pierwszy sondaż wspierający opracowanie wniosku do budżetu obywatelskiego

 

Rezultaty projektu:

 1. Opracowano złożoną z 20 postulatów społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzennego, która uwzględnia pomysły ponad 80 uczestników warsztatów projektowych, ponad 1000 ankietowanych i ponad 4100 osób głosujących w budżecie obywatelskim. Koncepcja jest konsensusem wypracowanym przez wszystkie główne grupy interesariuszy – mieszkańców, artystów i społeczników, przedsiębiorców, ekspertów.
 2. Opracowano modelowy proces pogłębionej partycypacji społecznej, który można stosować w przyszłości do innych przestrzeni i w innych miejscowościach. Dzięki niemu kompleks powojskowy zostanie zrewitalizowany zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej – na potrzeby kultury, sportu i rekreacji, poprzez stworzenie terenu bezpiecznego, ekologicznego i otwartego dla wszystkich.
 3. W ramach projektu powstały dwie popularnonaukowe publikacje edukacyjne dotyczące spraw obywatelskich oraz historii społeczności lokalnej. Stworzono także modele 3D, wizualizacje i mapy, różnorodne warsztatowe materiały plastyczne (makiety terenu, plansze, szkice), umożliwiające wspólne projektowanie zmian przestrzennych.
 4. Projekt ożywił dyskusję społeczną na temat zabytków, przestrzeni cennych dla kultury, zjawisk takich jak rewitalizacja i inwestycje w obiekty kulturalne. Inicjatywa zapoczątkowała wiele nowych zjawisk społecznych w Białymstoku, takich jak nowoczesne konsultacje społeczne w sprawach kultury, dziedzictwa narodowego i rozwoju lokalnego.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie to organizacja pozarządowa działająca od 2008 r. w północno-wschodniej Polsce, integrująca młodych, aktywnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego wokół innowacyjnych, interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych i społecznych. Główne obszary działalności to: - projekty budzące aktywność obywatelską i partycypację w sprawach lokalnych (organizacja konsultacji społecznych, debat i warsztatów dotyczących polityki komunalnej; włączanie aktywności akademickiej i naukowej w regionalne życie społeczne i gospodarcze; coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Studenta; wsparcie małych miejscowości Podlasia w działaniach promocyjnych; wsparcie instytucjonalne grup nieformalnych), - przedsięwzięcia ożywiające wizualną przestrzeń miasta i angażujące społeczność lokalną we wspólne zagospodarowywanie przestrzeni (Festiwal Światła i Sztuki Ulicy „Lumo Bjalistoko”; plenery graffiti; szkolenia urbanistyczne dla działaczy społecznych; wprowadzanie obiektów małej architektury; wsparcie mieszkańców w gospodarowaniu przestrzenią w ich najbliższym otoczeniu), - projekty edukacyjne (kursy artystyczne dla dzieci i młodzieży organizowane w okresie wakacyjnym i w czasie ferii zimowych; szkolenia stacjonarne i e-learningowe dla gimnazjalistów; warsztaty z digitalizacji organizowane w szkołach ponadgimnazjalnych), - cykle projektów sportowych (Mistrzostwa Polski w Turbogolfa, Podlaska Liga Turbogolfa, Podlaska Liga Bilardowa; rozgrywki w sporty starodawne), - projekty promujące dziedzictwo kulturowe i historię regionu (piknik rekonstrukcyjny Dzień Munduru – regionalne obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie; Wielkoformatowa Galeria Sławnych Białostoczan – murale o tematyce historii lokalnej), - projekty animujące współpracę transgraniczną (m.in. transgraniczne, polsko-białoruskie oraz polsko-ukraińskie szlaki rowerowe). Pełny opis działalności jest dostępny na stronie www.kreatywnepodlasie.pl

 

Zobacz pozostałych laureatów VII edycji Nagrody FRDL.

 

Źródło: Platforma Kultury
Daty wydarzeń:

25.3.2015 godz. 11:22 - 11:22

Węglowa - Społeczna Koncepcja

Węglowa - Społeczna Koncepcja Węglowa - Społeczna Koncepcja Węglowa - Społeczna Koncepcja Węglowa - Społeczna Koncepcja Węglowa - Społeczna Koncepcja Węglowa - Społeczna Koncepcja Węglowa - Społeczna Koncepcja Węglowa - Społeczna Koncepcja
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
województwo: podlaskie
15-337 Białystok, Pułaskiego 45 lok 2.
biuro@kreatywnepodlasie.pl
www.kreatywnepodlasie.pl

Miejsce wydarzenia
Kompleks powojskowych magazynów przy ul. WęglowejLiczba odsłon: 1021
25.03.2015