Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Animator kultury - szkolenia

Projekt "Animator kultury" jest adresowany do liderów animacji społeczno-kulturalnej: przedstawicieli domów kultury, klubów seniora, klubów osiedlowych, pracowników bibliotek oraz pasjonatów animacji, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę na temat roli nowoczesnego animatora kultury w lokalnej społeczności. Celem projektu jest nabycie różnorodnych umiejętności przez uczestników projektu w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego oraz technik i metod pracy animatora. Projekt aktualnie składa się z trzech części szkoleń i jest prowadzony przez Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS w ramach odpłatnej działalności fundacji.

Uwaga: Uczestnik, który weźmie udział w co najmniej dwóch częściach szkolenia we Wrocławiu (32x45 min.) będzie mógł przystąpić do zaliczenia i otrzymać zaświadczenie ukończenia kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

Uczestnicy szkoleń w Warszawie otrzymują certyfikaty na druku fundacji.

Animator kultury. Część 1

Temat szkolenia: Poznanie technik i metod pracy animatora kultury. Część 1.

Najbliższe terminy: Wrocław - 17-18.IX.2016. Warszawa - 29-30.IX.2016. 

Forma szkolenia: kurs szkoleniowy.

Czas trwania kursu: 2 dni (2x8 godzin dydaktycznych).

Godziny zajęć: 10.00-16.30 ( w tym przerwy na poczęstunek).

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia nie jest wymagane żadne przygotowanie wstępne w zakresie animacji, jednak wymagane są podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Kurs jest kierowany szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność w ramach domów kultury, klubów seniora, klubów osiedlowych oraz dla pasjonatów animacji na rzecz lokalnej społeczności.

Cele ogólne

 • Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego
 • Wykorzystanie pasji, doświadczenia zawodowego i życiowego na rzecz innych
 • Propagowanie inicjatyw oddolnych
 • Zwiększenie aktywności społecznej
 • Rozwój kompetencji informatycznych.

Cele szczegółowe

 • wzajemne poznanie się, integracja uczestników
 • wspieranie wymiany doświadczeń
 • poznanie technik i metod pracy animatora
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz otwartości.
 • poszukiwanie inspiracji i pokaz dobrych praktyk w galerii sztuki.

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • zaprojektować działanie animacyjne
 • korzystać z metod pracy warsztatowej w realizowanych w przyszłości działaniach
 • analizować mocne i słabe stron instytucji, zjawisk, sytuacji przy pomocy SWOT
 • przygotowywać scenariusz wydarzenia
 • sprawnie wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie
 • wykorzystywać je w działaniu praktycznym.

Koszt

Wrocław - 210 zł od osoby (aktualne do 31.08.2017).
Warszawa - 245 zł od osoby (aktualne do 31.08.2017).

Szkolenie kończy się krótkim testem.

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat projektu Animator kultury.
 

Animator kultury. Część 2

W ramach projektu Animator Kultury zapraszamy na Część 2, która obejmuje szkolenie 2-dniowe, razem 16 godzin dydaktycznych.

Temat szkolenia: Poznanie technik i metod pracy animatora. część 2.

Najbliższy termin: Wrocław - 22-23.X.2016. Warszawa - 27-28.X.2016.

Czas trwania kursu: 2 dni (2x8 godzin dydaktycznych).

Godziny zajęć: 10.00-16.30 ( w tym przerwy).

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia jest wymagane wstępne przygotowanie w zakresie animacji (opcjonalnie ukończone szkolenie "Animator kultury. Część 1").

Ponadto oczekiwane są podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Kurs jest kierowany szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność w ramach klubów kultury, klubów osiedlowych, domów kultury itd.

Cele ogólne

 • Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego
 • Wykorzystanie pasji, doświadczenia zawodowego i życiowego na rzecz innych.
 • Propagowanie inicjatyw oddolnych -zwiększenie aktywności społecznej.
 • Rozwój kompetencji informatycznych i zawodowych istotnych w pracy animatora kultury.

Cele szczegółowe

 • Poznanie źródeł dofinansowania wydarzeń kulturalnych
 • Poznanie praktycznych przykładów działań animacyjnych w kulturze
 • Zaawansowane techniki metod pracy animatora
 • Poznanie istotnych dla twórczości zagadnień prawa
 • Elementy muzyczne. Rytm, melodia, harmonia w metodach i technikach animacji
 • Ciało i głos w procesie komunikacji. Swiadomość ciała i głosu.

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • zaprojektować działanie animacyjne w dłuższej perspektywie, w odniesieniu do cyklicznego wydarzenia,
 • korzystać z metod pracy warsztatowej w realizowanych w przyszłości działaniach,
 • korzystać z informacji o źródłach dofinansowania organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • sprawnie wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie oraz wykorzystywać je w działaniu praktycznym.
   

Ponadto uczestnik szkolenia pozna podstawy prawa autorskiego w twórczości.

Szkolenie kończy się krótkim testem.

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat projektu "Animator kultury".

Koszt

Wrocław - 260 zł od osoby (aktualne do 31.08.2017).
Warszawa - 285 zł od osoby (aktualne do 31.08.2017).
 

Animator kultury. Część 3

Temat szkolenia: Poznanie interdyscyplinarnych form animacji przez sztukę.

Najbliższy termin: Wrocław - 26-27.XI.2016. Warszawa - 24-25.XI.2016.

Forma szkolenia: warsztaty w oparciu o autorski scenariusz Yoli Wesołowskiej.

Czas trwania kursu: 2 dni (2x8 godzin dydaktycznych).

Godziny zajęć: 10.00-16.30 (w tym przerwy).

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia  jest wymagane  ukończenie części 1 oraz 2 szkoleń w ramach projektu „Animator kultury”; opcjonalnie doświadczenie w zakresie animacji. Kurs jest kierowany szczególnie do osób kontynuujących swoją działalność w ramach domów kultury, klubów seniora, klubów osiedlowych, lokalnych klubów kultury, bibliotek.

Cele ogólne

 • Nabycie zaawansowanych umiejętności w zakresie rozpoznawania i wykorzystywania potencjału środowiska lokalnego
 • Wykorzystanie zaawansowanych interdyscyplinarnych form animacji.

Cele szczegółowe

 • Budowanie krótkich etiud teatralnych
 • Elementy rytmiki z grą na instrumentach
 • improwizacje taneczno-głosowo-ruchowo-rytmiczne.

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił:

 • korzystać z zaawansowanych technik i metod pracy animatora
 • zastosować elementy improwizacji głosowo-ruchowo-rytmicznej w animacji lokalnej społeczności.

Podstawowe zagadnienia szkolenia

I. Dzień 1(8x45min.) – Praca w procesie twórczego poszukiwania

 1. Budowanie  działania w oparciu o scenariusz wynikający z otwartego procesu twórczego w czasie warsztatu.
 2. Nasze ciało  w kreacji muzycznej – rytmika, tempo, artykulacja, dynamika, harmonia , kontrapunkty
 3. Ekspresja ciała i głosu w konstruowaniu i budowaniu przestrzeni.
 4. Swobodna improwizacja intuitywna – śpiew i gra na instrumentach.
 5. Elementy tańca kreatywnego i pantomimy w procesie  pobudzania wyobraźni i współtworzenia w grupie.
 6. Budowanie otwartej narracji słowno - literackiej wynikającej z przebiegu warsztatu.
 7. Budowanie instalacji fotograficzno- plastycznej powstałej w procesie twórczym w czasie warsztatu.
 8. Tworzenie kompozycji otwartej łączącej wszystkie formy animacji.
 9. Indywidualne działanie - performance.

II.  Dzień 2 (8x45 min.) – Praca nad gotowym scenariuszem przygotowanym wcześniej przez prowadzącą

 1. Analiza scenariusza i podział ról i zadań.
 2. Zbudowanie planu pracy w oparciu o wszystkie poznane formy animacji.
 3. Praca nad realizacją zdarzenia.
 4. Pokaz i realizacja dokumentacji z przebiegu zdarzenia.

Uwagi

Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat projektu Animator kultury.

Szkolenie prowadzone jest w ramach odpłatnej działalności Fundacji.

Koszt

Wrocław - 415 zł od osoby (aktualne do 31.08.2017).
Warszawa - 485 zł od osoby (aktualne do 31.08.2017).

WIĘCEJ >>

Źródło: Fundacja HELIOS - Animator kultury
Daty wydarzeń:

17.9.2016 - 18.9.2016

29.9.2016 - 30.9.2016

22.10.2016 - 23.10.2016

27.10.2016 - 28.10.2016

24.11.2016 - 25.11.2016

Projekt: Animator kultury - szkolenia
Autor zdjęć: Yola Wesołowska

Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia
Projekt: Animator kultury - szkolenia

Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia Projekt: Animator kultury - szkolenia

Autor wpisu: Elżbieta Makowska

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS
województwo: dolnośląskie
50-127 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 56
info@ehelios.org, 713194042; 507932722
www.ehelios.org

Miejsce wydarzenia
Wrocław - siedziba Fundacji HELIOS
województwo: dolnośląskie
50-127 Wrocław, Św. Mikołaja 56

14_OK
Karta zgłoszeniowa - Animator kultury
Liczba odsłon: 8297
11.04.2016