Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

II Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci to przegląd teatrów dziecięcych z Polski i z Europy, który jest również częścią programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Organizatorami Festiwalu są Biuro Festiwalowe Impart 2016, Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych i Wrocławski Teatr Dla Dzieci.

II Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci odbył się w dniach 24-28 września 2014 roku we Wrocławiu, zarówno na scenach Impartu, jak i na scenach plenerowych. Jest to festiwal teatralny skierowany do dzieci, również tych najmłodszych 2-. Ze względu na swój unikalny charakter, nasza impreza została włączona do oficjalnego programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

 

Opis przebiegu projektu - na czym polegał projekt?

II Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci było to największe we Wrocławiu Święto Dzieci i Sztuki dla dzieci! Już po raz drugi zaprosiliśmy publiczność do poznania magii świata teatru. Na Festiwal, na którym sztukę dla dziecka traktujemy poważnie. W ramach Festiwalu odbyły się:

 • spektakle sceniczne (teatr tańca, lalek, cieni, improwizacji, obrazu, musical i wiele, wiele innych)
 • spektakle plenerowe (w oddalonych dzielnicach Wrocławia oraz na terenach podmiejskich; w miejscach niecodziennych, nieoczywistych, gdzie na co dzień sztuka nie dociera)
 • wędrówki teatrów do miejsc dzieci- zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • warsztaty teatralne dla dzieci prowadzone przez aktorów teatrów występujących na Festiwalu
 • czytanie bajek- słuchowiska teatralne tworzone na żywo specjalnie dla dzieci niewidomych i niedowidzących.
 • spektakle i performance dla dzieci chorych, przebywających w ośrodkach szkolno-wychowawczych, szpitalach i hospicjach oraz objętych hospitalizacją domową
 • Telewizja Festiwalowa realizowana przez "Miasta w Koomie"- telewizję obywatelską
 • spotkania i debaty dotyczące istoty sztuki dla dzieci- dla twórców teatru, animatorów, rodziców, nauczycieli
 • spotkania z twórcami spektakli festiwalowych

 

Na czas Festiwalu przestrzeń BF IMPART 2016 zaaranżowana została w cudowną, dziecięcą krainę:

 • stymulująca rozwój zmysłów Sala Doświadczania Świata, w której najmłodsi oraz ich opiekunowie mogli trenować wrażliwość swoich zmysłów
 • jarmark rękodzieła polskiego, dedykowanego najmłodszym, z pięknymi, ręcznie robionymi dziełami,
 • kolorowa wystawa prac plastycznych nadesłanych na konkurs "na plakat Festiwalu"
 • "śmieszny gabinet", w którym aktorzy z Fundacji "Czerwone Noski- Klaun w Szpitalu" przeprowadzali teatralne badania nad widzami-pacjentami
 • scenograficzne zabawy z Fundacją SztukiSzum
 • animatorzy, aktorzy, lalkarze i inne kolorowe, teatralne postacie zapraszały najmłodszych do "zabawy dzieci w teatr"


Główne i szczegółowe cele projektu. Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych za cele projektu obrała:

1) promować sztukę dla dzieci, prezentować najciekawsze, krajowe i zagraniczne propozycje z tej dziedziny, podkreślić wagę teatru dla najmłodszych, zapewnić najwyższy poziom artystyczny wydarzenia.

2) wprowadzić nową, jakość i nowe wartości do oferty teatralnej dla dzieci (impreza jest pierwszym tego typu międzynarodowy projektem, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z Dolnego Śląska i całej Polski)

3) kreować przestrzenie do spotkań dzieci i rodziców ze sztuką

4) edukować rodziców w zakresie sztuki inicjacyjnej, podkreślanie istoty wysokiej jakości pierwszej styczności bardzo młodego widza z teatrem

5) inspirować współczesnych artystów i edukatorów na rzecz tworzenia takich działań artystycznych i edukacyjnych, które związane są zarówno z rozwijającymi się współcześnie kierunkami w sztuce jak i dbałością o przeszłość, tak istotną dla budowania tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży.

6) integrować dzieci z różnych środowisk poprzez wstęp za niewielką opłatą lub za darmo, eliminować bariery finansowe związane z partycypacją w kulturze i sztuce. Festiwal poprzez swoją otwartą formułę (darmowe widowiska plenerowe i spektakle sceniczne za niewielką opłatą) ma zapewnić włączenie i zapobieganie wykluczeniu dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami.

7) zapewniać partycypację w kulturze dzieci będącym pod opieką domów dziecka i placówek wychowawczych, dzieci z rodzin patologicznych i ośrodków pomocy i wsparcia rodzin z dysfunkcjami; poprzez bezpośredni kontakt z placówkami podopieczni zaproszeni zostaną na darmowe widowiska, a w niektórych ośrodkach zagoszczą artyści Festiwalu ze spektaklami plenerowymi otwartymi także dla widowni z zewnątrz.

8) zapewnić dostęp do sztuki teatralnej oraz włączenie w partycypację dzieci niewidomych, wpisując w program słuchowiska teatralne oraz warsztaty „teatru dźwięków”

9) zainicjować spotkania i integrację środowisk teatralnych polskich i zagranicznych, amatorów, studentów i profesjonalistów, a także reżyserów, animatorów, wykładowców i innych ludzi pracujących dla dzieci i z dziećmi.

10) zaprezentować i przedstawić kanon wartości społecznych i europejskiego dziedzictwa kulturowego w spektaklach stworzonych i dostosowanych specjalnie do potrzeb publiczności dziecięcej, jako uznawanej za bardziej wymagającą i wrażliwą na przekaz teatralny

11) zapoznać opiekunów, rodziców i dorosłych uczestników Festiwalu z możliwościami i pozytywnymi korzyściami, jakie zapewnia dzieciom wczesne obcowanie ze sztuką i partycypacją w kulturze, szczególnie w stosunku do ich rozwoju intelektualnego, psychicznego. Rozwinąć świadomość i wrażliwość społeczną uczestników Festiwalu zarówno publiczności dziecięcej i dorosłych opiekunów dzięki przedstawieniom teatralnym wyselekcjonowanym specjalnie na potrzeby programu festiwalu i uczestnictwie w warsztatach.

12) wesprzeć cele społeczne i edukacyjne sztuki, zapewnić wieloaspektowy rozwój dzieci. Uwrażliwić na sztukę poprzez zabawę. Działać na poziomie kształtowania estetyki, ekspresji ruchu, odkrywania własnego ciała, wrażliwości, porównywania pojęć i wyjątkowości, jakie stwarza odmienność przestrzeni teatralnej i przestrzeni codziennej.

13) zapewnić uczestnikom możliwość partycypacji w kulturze innej niż polska. Integrować dzieci w otaczający ich świat otwartych możliwości i granic. Ukazać możliwości partycypowania w szeroko pojętej kulturze europejskiej. Rozwijać i wzbogacać teatry i grupy teatralne z polski i świata dzięki interkulturowej formule Festiwalu.

14) kreować możliwości do rozwoju, zdobywania informacji oraz platformę komunikacyjną dla różnych organizacji społecznych, edukacyjnych oraz placówek szkolno-wychowawczych, które zainteresowane są włączeniem w swój program lub działania sztuki teatralnej dla najmłodszych

Do kogo kierowany był projekt - uczestnicy / odbiorcy
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci jest skierowany do dzieci we wszystkich przedziałach wiekowych, ale także do tych dzieci wewnątrz nas - dorosłych. Program to propozycje dla wszystkich najmłodszych - od 0 do 15 lat, w tym teatr inicjacyjny dla dzieci od pierwszych dni do 3 roku życia, propozycje dla maluchów od 2 i 3 roku życia, teatr dla przedszkolaków i bajki dla dzieci szkolnych oraz spektakle dla dorastających 13-15 latków.

Festiwal był także czasem spotkań, rozmów i debat na temat praw dziecka i obowiązku dorosłych w zapewnieniu dzieciom dostępu do szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji. Odbiorcami projektu stali się ludzie teatru, nauczyciele, rodzice, animatorzy, pedagodzy - osoby tworzące sztukę dla dzieci. Zadaniem projektu było nie tylko zadowolenia młodego widza, ale także wypromowanie sztuki dla najmłodszych i jej wagi wśród dorosłych.

Efekty (merytoryczne, trwałe) - jaką zmianę społeczną wprowadził projekt?
Praktyka wystawiania spektakli festiwalowych w miejscach z dużym odsetkiem wykluczenia społecznego i patologii trwa już od pierwszej edycji Festiwalu. Przekonaliśmy się, że znakomicie prowokuje integrację pomiędzy różnymi grupami społecznymi, aktywne uczestnictwo najmłodszych i poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wymiernym rezultatem festiwalowych atrakcji będzie tworzenie wokół nich wspólnoty, przełamywanie wzajemnych uprzedzeń, możliwość twórczego wyrażania się.

Efektem jest również rozszerzenie oferty teatralnej, wprowadzenie nowej jakości do życia kulturalnego, zwłaszcza dzieci, spopularyzowanie sztuki teatralnej, zainteresowanie kulturą dzieci i ich rodziny; zachęcenie dużej ilości młodych uczestników festiwalu do aktywnego uczestnictwa w kulturze, jako ciekawej i atrakcyjnej alternatywie pozwalającej na swobodną ekspresję artystyczną.

Ponadto za efekty uznać możemy:

- Integrację wszystkich uczestników - szczególnie dzieci - z różnych środowisk. Rozbudzenie poczucia wspólnoty i zaufania wzmacniającego aktywną partycypację w kulturze. Ułatwienie dostępu do sztuki (poprzez zorganizowanie przedstawień w nietypowych, pozainstytucjonalnych miescach, darmowy wstęp lub wstęp za niewielką opłatą) dla dzieci wykluczonych, z rodzin patologicznych, będących pod opieką ośrodków pomocy społecznej.

- Ułatwienie kontaktu ze sztuką dzieciom, które na co dzień mają ten kontakt utrudniony: przebywających w szpitalach i hospicjach (dzięki współpracy z fundacją Red Noses - Klaun w Szpitalu i wizytom teatralnym u chorych), niewidomym (dzięki współpracy z ośrodkiem szkolno-wychowawczym i organizacji dla podopiecznych słuchowisk i warsztatów), z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i upośledzeniami (dzięki współpracy z ośrodkami szkolno-wychowawczymi i fundacjami pracującymi z dziećmi chorymi, organizujemy spektakle, pokazy i warsztaty dla ich podopiecznych), dzieciom głuchoniemym (specjalne pokazy „teatru obrazu”). Poprzez integracyjny i otwarty charakter wydarzeń, w których brały udział, umożliwiliśmy im większą integrację społeczną.

- Nawiązanie współpracy między twórcami i animatorami, biorącymi udział w festiwalu. Dzięki obserwacji i debacie - poprawa i udoskonalenie spektakli i usług świadczonych dla najmłodszego widza. Wymiana dobrych praktyk, narzędzi, metod i pomysłów pracy z dziećmi i dla dzieci w tematyce edukacji teatralnej. Wzmocnienie komunikacji specjalistów dotyczącej aktywnego i nieskrępowanego odkrywania otaczającego świata przez dzieci, które zapewnia teatr, sztuka i kultura. Otrzymanie informacji zwrotnej od uczestników, dotyczącej dostosowania przedstawień do odbioru dzieci i ich rodziców. Poprawienie jakości oferty teatralnej dla dzieci.

- Rozwijanie u przyszłych pedagogów, nauczycieli i animatorów świadomości i umiejętności dotyczących znaczenia kultury w wychowaniu i edukacji dzieci, poprzez współpracę z uczelniami i szkołami oraz włączenie słuchaczy i studentów w działania związane z Festiwalem.

- Rozwój artystyczny aktorów Wrocławskiego Teatru Dla Dzieci oraz Teatru Klinika Lalek, jako gospodarzy Festiwalu oraz liderów działań animacyjnych i warsztatowych dla dziecięcej i dorosłej publiczności.

- Wypromowanie sztuki, która może kreować rzeczywistość i zmieniać świat i która w sposób nieformalny sprzyja edukacji dzieci, kształtowaniu ich świadomości i postaw, opartych na wrażliwości społecznej i swobodnym wyrażaniu swoich artystycznych talentów.


Wykorzystane metody:

 • warsztaty
 • pokazy plenerowe
 • spaktakle
 • czytania
 • spotkania
 • animacje, zabawy i gry
 • konkursy

 

Inspiracje - jak pojawił się pomysł na projekt?

Festiwal jest pierwszym na Dolnym Śląsku międzynarodowym wydarzeniem dla widowni dziecięcej. Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku a pomysł na festiwal zrodził się w głowie dyrektora i twórcy teatru Klinika Lalek, Wiktora Wiktorczyka. Po 20 latach występów z wędrownym, lalkowym teatrem ulicznym przyszedł dla niego czas na najszczerszego i najbardziej wymagającego widza - dzieci. Aktorzy Kliniki Lalek oraz młodzi absolwenci wrocławskiego wydziału lalkarskiego PWST założyli Wrocławski Teatr Dla Dzieci - powstały dzięki inspiracji profesor Marii Proszkowskiej. Naturalnym krokiem - po zrealizowaniu kilku premier - wydało się zatem stworzenie Festiwalu, na którym tak liczna dziecięca widownia miałaby okazję odkryć świat teatru i zetknąć się z propozycjami różnych form teatru z całego świata!

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci we Wrocławiu to kolejny element procesu, w którym chcemy oczarować dzieci dobrą sztuką, zaprezentować najciekawsze, wielokulturowe spektakle, tworzone z myślą o publiczności dziecięcej a dorosłym otworzyć oczy na wielką wagę obcowania ze sztuką dzieci. Dzieci, które już niedługo staną się dorosłym społeczeństwem i to one będą decydować o naszej przyszłości i szczęściu.

Projekt koncentruje się na kreowaniu nowych wartości i popularyzacji współczesnego teatru dla dzieci. Sztuka teatralna jest formą wyjątkową: syntezą obrazu, ruchu, muzyki - poprzez to działa, uwrażliwiając i rozwijając w wielu aspektach. W sztuce dla dziecka szczególnie ważnym elementem jest zabawa, która poprzez teatr staje się formą pracy z dziećmi i co za tym idzie, działa na poziomie wrażliwości, kształtowania estetyki, ekspresji ruchu, odkrywania własnego ciała, pojęcia wyjątkowej przestrzeni teatralnej i przestrzeni codziennej.

Partnerzy - kto tworzył i współtworzył projekt?

organizatorzy:

 • Aktorzy teatru KLINIKA LALEK oraz Wrocławskiego Teatru Dla Dzieci
 • Biuro Festiwalowe Impart 2016

 

wsparcie:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Miasto Wrocław
 • Ambasada Królestwa Niderlandów
 • Instytut Belassiego

 

w jarmarku brali udział rękodzielcy:

 • DZIUKI
 • JollyGoodFellow
 • Mamofaktura
 • Pif Paf
 • Simply Made

 

patroni medialni:

 • TVP 2
 • TVP Kultura
 • TVP ABC
 • TVP Wrocław
 • Miasta w Komie
 • Radio Wrocław
 • Radio RAM
 • Gazeta Wrocławska
 • TuWroclaw.com
 • Czasdzieci.pl
 • Qulturka.pl
 • Wroclaw.pl
 • kulturaonline.pl
 • empik
 • gaga

 

partnerzy:

 • Fundacja Rosa
 • eventim.pl
 • biletin.pl
 • Czerwone Noski
 • Rusza Festiwal
 • ZOO Wrocławskie

 

przyjaciele Festiwalu:

 • Borówka Cafe
 • Kalambur Art Cafe
 • słuchacze Studium Kształecenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu

 

Źródło finansowania
Dofinansowanie w ramach PROGRAMÓW MINISTRA 2014, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski Wrocławia, Ambasada Królestwa Niderlandów, Instytut Balassiego w Warszawie oraz środki własne Fundacji.

Organizatorzy:

 • Biuro Festiwalowe Impart 2016 zostało powołane przez Prezydenta Wrocławia 1 lipca 2012. Powstało z połączenia Centrum Sztuki Impart oraz instytucji Wrocław 2016. Na scenach i w galerii Impartu przy ulicy Mazowieckiej 17 we Wrocławiu odbywają się spektakle, koncerty, wystawy, pokazy filmów, jam sessions i warsztaty. BFI2016 jest organizatorem festiwali i przeglądów, takich jak Jazz nad Odrą, Non Sola Scripta, Wrocławski Sound, Halo-Echo czy Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dla Dzieci.

Biuro Festiwalowe IMPART 2016
50-451 Wrocław

ul. Komuny Paryskiej 39-41
Polska
www.impart.art.pl
www.wroclaw2016.pl

 

 • Wrocławski Teatr dla Dzieci działa na scenach i pod patronatem Impartu. W prace teatru zaangażowani są aktorzy/lalkarze, absolwenci wrocławskiej filii PWST. Wszeregach WTDD są aktorzy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem scenicznym oraz zdolni i zarażeni dużą pasją, młodzi aktorzy lalkarze. www.klinikalalek.art.pl
 • Fundacja na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych Ekologicznych działa poprzez wspieranie ekologii i sztuki, budowę i koordynowanie działań ekologicznych wioski Wolimierz oraz wspieranie teatru Klinika Lalek.

Fundacja na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych Ekologicznych
Wolimierz 53
59-814 Pobiedna
Polska

www.stacja.wolimierz.info.pl

Źródło: www.festiwalteatrowdladzieci.pl
Daty wydarzeń:

24.9.2014 - 28.9.2014

Autor wpisu: Biuro Festiwalowe Impart 2016

Biuro Festiwalowe Impart 2016
województwo: dolnośląskie, powiat: m. Wrocław
50-451, Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 39-41
impart@impart.art.pl, 71 343 29 62
www.festiwalteatrowdladzieci.pl

Miejsce wydarzenia
Wrocław, Impart i sceny plenerowe
województwo: dolnośląskie
50-412 Wrocław, Mazowiecka 17

MFTDD_2014_gazeta
Liczba odsłon: 936
10.12.2014