Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

NIEIDEALNI ale WIDZIALNI

Według danych rządowych w Polsce żyje ok. 4,7 miliona osób niepełnosprawnych, spotykających się na co dzień z wieloma barierami wynikającymi zarówno z własnych ograniczeń, jak też z brakiem zrozumienia lub wręcz wykluczenie społecznego. Fakt ten skłonił Galerię 6/ 9 oraz Ja i Ty Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych z Łomży do podjęcia wspólnej inicjatywy społecznej pt: „NIEIDEALNI ale WIDZIALNI”. Działanie ma na celu zmianę postrzegania sposobu funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie stereotypów oraz barier mentalnych powodowanych lękiem lub brakiem doświadczeń we wspólnych relacjach. Jest formą aktywizacji społecznej oraz popularyzacji idei integracji. Szerokie spojrzenia na ten temat, nie w kontekście problemu lecz potencjału, artyzmu, sztuki, zabawy i pracy.

 

Ogólnopolski charakter inicjatywy pozwoli dotrzeć do szerokiej rzeszy odbiorców, a różnorodna forma kampanii zawierająca wystawę fotograficzną, wydanie kalendarza, organizację paneli dyskusyjnych i spotkań zainicjuje szerszą debatę społeczną na temat postrzegania osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Celem priorytetowym jest zmiana podejścia do kwestii niepełnosprawności. Pragniemy zmienić ogólnie przyjęte stereotypowe postrzeganie pewnych grup ludzi, np. przewlekle chorych, z zaburzeniami, niepełnosprawnych, wykluczonych, społecznie biernych, słowem "innych". Zburzyć bariery mentalne spowodowane lękiem lub brakiem codziennych relacji z takimi osobami. Chcemy zaprezentować nowe spojrzenie na to środowisko, nie w kontekście „problemu” ale potencjału tkwiącego w tych osobach, zabawy, artystycznego spojrzenia, piękna, sztuki i pracy. „Przemiana” jaką wywołamy, nastąpi nie tylko w stylizacjach i wyglądzie fotografowanych postaci, ale przede wszystkim w nich samych, powodując iż choć nieidealni, staną sie samodzielnymi i aktywnymi odkrywcami nowych obszarów życia, którzy łamią swoje ograniczenia i pokonują lęk przed odrzuceniem. Sprawimy, że tzw. „inność” stanie się ledwie dostrzegalnym tłem. Zaktywizujemy ich nie tylko społecznie ale także kulturalnie, fizycznie, edukacyjnie i zawodowo.

Charakterystyka odbiorców projektu:

Do grona bezpośrednich adresatów tego projektu należą sami pomysłodawcy, realizatorzy i uczestnicy projektu, osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, niedostosowane społecznie, z zaburzeniami i tzw. marginesu społecznego, zagrożone wykluczeniem. Natomiast odbiorcą pośrednim będzie społeczeństwo, niepełnosprawni oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych i wielu innych.

Efektem jest zmiana postrzegania osób wykluczonych społecznie i mentalnie, z powodu: stanu zdrowia, niepełnosprawności, pozycji społecznej, statusu itp.. Wśród bezpośrednich uczestników sesji zdjęciowych zmieni się mentalny obraz, postrzeganie siebie, wewnętrzny obraz własnej osoby. Każda z osób zyska na poczuciu pewności siebie i umiejętności autoprezentacji. Pokażemy naszym bohaterom, jak i wszystkim odbiorcom, że można wieść pełne radości życie, przełamywać własne ograniczenia i odkrywać nowe obszary życia. Wystarczy tylko chcieć. Przewidujemy poprawę świadomości społecznej na temat problematyki związanej z osobami niepełnosprawnymi, aktywizacją społeczną osób wykluczonych i z pogranicza tzw. normy., a także pozyskanie środków na rozwój kampanii w ramach działań ogólnopolskich.

Działania podjęte aby osiągnąć wyznaczony cel:

1.Działania foundrising`owe mające na celu pozyskanie środków finansowych do przeprowadzenia ogólnospołecznej promocji kampanii.
2.Przeprowadzenie niekonwencjonalnych sesji modelingu filmowego.
3.Obróbka i wykonanie wystawy.
4.Realizacja mobilnej, interaktywnej wystawy fotograficznej.
5.Organizacja i poprowadzenie konferencji, spotkań, dyskusji społecznych

Pomysł na projekt pojawił się ponad pół roku temu, podczas zajęć warsztatowych i integrujących klubu CARPE DIEM oraz przygotowań do kolejnej edycji festiwalu filmowego „ŁOMŻA JA i TY” 2014. Na początku powstała koncepcja opracowania kalendarza z bohaterami ze znanych filmów, jako gadżetu promującego festiwal. W następstwie realizacji pierwszych stylizacji i sesji fotograficznych zrodziła się idea kampanii społecznej.

Realizatorzy projektu

Akcja realizowana jest przez Ja i Ty Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych oraz grono życzliwych ludzi i instytucji bezinteresownie wspierających działania na rzecz wspólnego dobra:

-Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
-Urząd Miasta Łomża
-Starostwo Powiatowe w Łomży
-Galeria 6/9
-Salon Fryzjerski EDYTA -Edyta Modzelewska
-Teatr Lalki i Aktora w Łomży
-Muzeum Przyrody w Drozdowi
-Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży.

Główne źródło finansowania to dotacje ze środków administracji publicznej i tzw. małe granty.

„JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych z Łomży, organizacja działająca w dziedzinie popularyzacji działań kulturalno-artystycznych na rzecz adaptacji i aktywizacji społecznej osób wykluczonych społecznie z tytułu niepełnosprawności lub sytuacji społeczno-ekonomicznej. Organizacja od ponad dwóch lat realizuje projekty i działania, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Starostwem Powiatowym w Łomży i Urzędem Miejskim w Łomży, z których terminowo i w sposób właściwy się  rozlicza.

Daty wydarzeń:

29.10.2014 - 30.12.2016

NIEIDEALNI ale WIDZIALNI
Autor zdjęć: Iwo Świątkowski

NIEIDEALNI ale WIDZIALNI NIEIDEALNI ale WIDZIALNI NIEIDEALNI ale WIDZIALNI NIEIDEALNI ale WIDZIALNI

Autor wpisu: K. Kuklińska, A. Zielewicz, I. Świątkowski.

JA i TY Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych
województwo: podlaskie, powiat: łomżyński
18-400 Łomża, Por. Łagody 1/19
stowarzyszeniejaity@gmail.com, 664 868 313
www.stowarzyszeniejaity.lomza.pl

Miejsce wydarzenia
Łomża
województwo: podlaskie
18-400, Stary Rynek

Liczba odsłon: 1198
29.10.2014