Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia

Projekt dotyczy szerzenia akcji społecznej tj. dokumentowania świadectw dotyczących relacji polsko-ukraińskich oraz niesienia wzajemnej pomocy. To ostatni moment na odnajdywanie postaw ludzi szlachetnych i sprawiedliwych, ratujących Polaków w okresie czystek etnicznych prowadzonych przez OUN i UPA w latach 1943–1945 (jakie miały miejsce na Wołyniu i w Galicji Wschodniej) oraz ratujących Ukraińców w czasie akcji odwetowych i wysiedleńczych.

Projekt o charakterze społecznym jest kontynuacją badań rozpoczętych w 2012 r. przez polsko-ukraińską grupę badawczą, zbierającą relacje o tej tematyce w Polsce i na Ukrainie, w miejscach dotkniętych do dziś trudną pamięcią. Formuła projektu wypełnia lukę w badaniach z okresu II wojny światowej i historii najnowszej na temat wspólnych relacji obu narodów i podejmuję problematyką rozliczania się z własną historią i polityczną pamięcią, tak potrzebą dla wejścia w demokratyczną debatę międzynarodową. Na poszczególne działania projektu składa się pierwsza tego rodzaju ekspedycja na teren byłej Galicji Wschodniej -  (wywiady ze świadkami podczas ekspedycji) mająca na celu m.in. stworzenie studium przypadku (study case) nieznanych historii miejsc i ludzi, których analiza zostanie opublikowana w raporcie elektronicznym (też w wersji ukraińskiej i angielskiej) do końca listopada br.


Projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Panorama Kultur przebiegał głównie na Ukrainie na terenie dawnej Galicji Wschodniej, także w polskich miastach, stosuje metodę dokumentacyjną oral history oraz twórczego przetwarzania zarchiwizowanych dokumentów (główną bazę stanowią relacje ustne i docieranie do świadkó pamięci). Zebrane nowe źródła i materiały są animowane w przestrzeni publicznej oraz internetowej (media społecznościowe).

Opis przebiegu projektu
Przeprowadzenie ekspedycji i nagrań audio oraz wideo ze świadkami historii na terenie Galicji Wschodniej (Lwów, Drohobycz i okolice). Usysematyzowanie nagrań, opracowanie i tłumaczenie na j. polski i ukraiński wraz z komentarzem naukowym. W wyniku zebranych relacji powstaje interdyscyplinarny raport on-line, który będzie opublikowany na wolnej licencji Creative Commons 3.0 Polska.

Główne i szczegółowe cele projektu
Celem nadrzędnym projektu jest upowszechnianie historii najnowszej z jej dobrymi przykładami niesienia pomocy pomimo trudnego wieku XX.- wieku wojen, zagłady, ruchów faszystowskich i totalitaryzmów, które destrukcyjnie wpływały na funkcjonowanie społeczeństw całej Europy. W tym szczególnym roku mija 70 lat, kiedy w 1944 r. działania UPA zintensyfikowały się na terenach Galicji Wschodniej. Celowi temu towarzyszą poszczególne, składające się na złożoność tematyki:
-odkrycie nowych faktów i dokumentów nt. relacji międzywojennych,powojennych i z czasów okupacji
-wywołanie z niepamięci codziennych bohaterów
-włączenie społeczeństwa polskiego w upamiętnianiu historii w sposób nowoczesny, wolny od języka nienawiści
-promowanie otwartej postawy patriotycznej
-popularyzacja wiedzy o tradycjach wieloetnicznych Drugiej Rzeczpospolitej
-popularyzacja metody `oral history` jako praktyki umożliwiającej zbliżenia się do niejednostronnej
-upowszechnienie narracji historycznej z troską o kreatywne i umiejętne zastosowanie nowych technologii

Uczestnicy / odbiorcy
-studenci,eksperci,konsultanci
-elity intelektualne (artyści, pisarze, dziennikarze, historycy, muzealnicy)
-środowiska akademickie (młodzież szkolna, studenci polscy i ukraińscy głównie dziennikarstwa, socjologii, nauk politycznych, pedagodzy)
-organizacje pozarządowe zajmujące się prawami obywatelskimi, działaniem na rzecz budowy społeczeństwa tolerancyjnego, upamiętnieniami itp.
-seniorzy – świadkowie historii w Polsce i na Ukrainie
-grupa internautów i czytelników
-nauczyciele, animatorzy kultury

Efekty
-zwiększenie wiedzy na temat historii Drugiej Rzeczpospolitej i regionu Galicji Wschodniej,
-upamiętnienie wydarzeń regionu (związanych z okupacją,holokaustem oraz przypadkami wzajemnej pomocy wśród wielonarodowego tygla kulturalnego),
-zwiększenie kompetencji multimedialnych, upowszechnienie wiedzy i kultury o narzędziach technologicznych w przestrzeni naukowej i artystycznej
-promowanie wzorców społeczeństwa obywatelskiego przez edukację obywatelską
-wypromowanie zachowań i świadomości demokratycznej, tworzenie podstaw edukacji obywatelskiej w odniesieniu do problematyki radzenia sobie z tzw. “trudną pamięcią” (poprzez zapoznanie z metodą historii mówionej jako indywidualny
wielogłos społeczeństwa)
-wskazanie pozytywnych przykładów humanitarnej postawy wobec drugiego człowieka w czasie wojny i szkodliwych nacjonalizmów

Wykorzystane metody
- dyskusje, kwerendy, konsultacje, spotkania z parterami zagranicznymi, badania terenowe

Inspiracje
Kontynuacja projektu sprzed 2 lat z pierwszą ekspedycją polsko-ukriańska na terenie Wołynia. Upamiętnienie ofiar ludobójstwa wołyńsko-galicyjskiego w latach 1943–1945 oraz akcji wysiedleńczych i odwetowych na Ukraińcach (Akcja "Wisła") z uzuepłanianień białych plam historii i wypracowaniem nowego modelu dyskucji na trudne tematy, m.in. pamięci historycznej.

Partnerzy
Grupa Mowa Żywa
Insytut Narodoznawstwa we Lwowie
Fundacja Muzeum i Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu

Źródło finansowania
Wkład własny Stowarzyszenie Panorama Kultur (składki, sponsorzy) oraz dofinansowanie z programu Patriotyzm Jutra 2014 prowadzonego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Opis organizatora
Stowarzyszenie Panorama Kultur zrzesza osoby i organizacje zainteresowane dziedzictwem kulturowym Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, działaniem na rzecz upowszechniania wiedzy o kulturach krajów regionu oraz pogłębianiem więzi pomiędzy nimi. Obszary działań: edukacja nieformalna, artystyczna, historyczna, akcje społecznej, badanie i promocja dziedzictwa wielokulturowego.

Kontakt
biuro@pk.org.pl
www.pk.org.pl
+48 663 990 954

Daty wydarzeń:

1.5.2014 - 15.12.2014

Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia

Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia

Autor wpisu: Aleksandra Zińczuk

Stowarzyszenie Panorama Kultur
województwo: lubelskie, powiat: chełmski
22-120 Wojsławice, Rynek 59
biuro@pk.org.pl, +48 600 951 361
www.pk.org.pl

Miejsce wydarzenia
Lubelszczyzna, Warszawa, Galicja Wschodnia (Ukraina)
województwo: lubelskie


Resource id #6
Liczba odsłon: 2657
24.10.2014