Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Liskowie zrealizowało w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r. projekt pt.: "`Przyszedłem Wam przychylić chleba i nieba`. Wspomnienia z życia i pracy Księdza Wacława Blizińskiego". Celem projektu była animacja kulturalna środowiska wsi i gminy Lisków nawiązująca do tradycji polskiego roku obrzędowego, dziedzictwa, lokalnej tożsamości oraz historii spersonifikowanej w osobie Księdza Wacława Blizińskiego - kapłana, społecznika i polityka, którego dorobek obecny i odczuwalny jest w Liskowie do dziś.

Celem projektu było też pogłębienie wiedzy o najważniejszej postaci w historii Liskowa, o czasach, w jakich działał, o spółdzielczości i efektach, jakie udało mu się dzięki niej osiągnąć, o ich wpływie na społeczność Liskowa trwającą do dziś. Założone cele zrealizowano  poprzez aktywne uczestnictwo mieszkańców wsi w widowisku historycznym "Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba". W ramach projektu zrealizowano także turniej wiedzy o Księdzu Blizińskim jako kapłanie, społeczniku i polityku. Jego adresatem była młodzież.

Inspiracją do realizacji projektu była postać Księdza Wacława Blizińskiego (1870 -1944) założyciela instytucji spółdzielczych, kulturalnych i oświatowych w Liskowie, gdzie był proboszczem, działacza społecznego i polityka ludowego, spółdzielcy, aktywnego działacza ludowego, posła na Sejm (1919–1922) i senatora RP (1938–1939). W ciągu 39 lat jego pracy duszpasterskiej Lisków, ze wsi mocno zaniedbanej moralnie i gospodarczo, stał się wsią wzorową. Szkoły, sierociniec - dom dziecka, spółdzielnia rolniczo - handlowa, mleczarnia, piekarnia, łaźnia, dom ludowy czy bank - to tylko niektóre inicjatywy, które stworzył ks. Wacław Bliziński w Liskowie na początku XX wieku. Dzięki jego aktywności wieś została zelektryfikowana i stale rozbudowywała się. Za sprawą swego proboszcza Lisków stał się sławny na całą Polskę, a nawet Europę i Amerykę.  Swoistym podsumowaniem osiągnięć ks. Blizińskiego i Liskowa była zorganizowana latem 1937 r. wystawa "Praca i Kultura Wsi", którą przez miesiąc zwiedziło przeszło 100 tys. ludzi, a wśród nich prezydent Ignacy Mościcki, marszałek Edward Rydz-Śmigły i premier Felicjan Sławoj Składkowski.  Stworzone staraniem Księdza Blizińskiego i spółdzielców obiekty funkcjonują w Liskowie do dziś, a pamięć o nim jest w środowisku ciągle żywa. Nie było więc ideą projektu przypominanie, a raczej wykorzystanie istniejącego już potencjału społecznego dla artystycznego przekazu historycznych treści w formie turnieju wiedzy, widowiska historycznego oraz wystawy.

Tytuł projektu - "Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba" wypowiedzianych podczas obejmowania probostwa w Liskowie w uroczystość Trzech Króli w 1900 r.

Projekt realizowany był w trzech obszarach:

- Turnieju Wiedzy „Ksiądz Prałat Wacław Bliziński – Kapłan, Społecznik, Polityk." adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ZS Nr 1 w Liskowie (50 uczestników w 3 kategoriach wiekowych)

- przygotowanie i realizacja widowiska historycznego pt. "Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba"
z udziałem ok. 100 wykonawców-amatorów.

- przygotowanie i realizacja wystawy fotograficznej "Z dziejów Liskowa".

Główne działania animacyjne skoncentrowane zostały na widowisku historycznym. Do udziału
w nim zostali czynnie włączeni:

- członkowie Zespołu i Kapeli Ludowej "Liskowianie"

- uczniowie szkół i gimnazjum z Liskowa i Zakrzyna

- siostry z Zakonu Sióstr Służebniczek NMP i ich podopieczni

- orkiestra dęta OSP w Liskowie

- tancerze ze Studia Tańca działającego przy GOK w Liskowie

- mieszkańcy Liskowa.

Zaproponowane formy realizacji projektu miały jednak zaktywizować całą lokalną społeczność, niezależnie od wieku. Do udziału w projekcie zaproszone zostały szkoły, organizacje społeczne, zespoły działające przy GOK w Liskowie, orkiestra, kapela ludowa i inni.

Scenariusz widowiska przedstawiał postać Księdza Blizińskiego i jego dokonania postrzegane z perspektywy polskiego roku liturgicznego i obrzędowego. Znalazły się więc w nim nawiązania do święta Trzech Króli, kiedy kapłan obejmował parafię w Liskowie, do Wielkiego Tygodnia, Wielkanocy, Majowych Nabożeństw, Nocy Świętojańskiej, Dożynek, Święta Zmarłych, Zaduszek. Odnaleziono także fragment przedwojennej kroniki filmowej dokumentującej ogólnopolską wystawę "Praca i Kultura Wsi" z 1937 r.

W przygotowania do turnieju wiedzy, w próby i realizację widowiska historycznego włączyła się cała wieś. Istotne dla projektu były próby do widowiska, równie ważne, jak ono samo. Stanowiły bowiem okazję do spotkań z mieszkańcami, rozmów a nawet wspomnień osób, które jeszcze jako dzieci z Księdzem się spotykały. 7 stycznia 2014 r., w 114 rocznicę przybycia Księdza Blizińskiego do Liskowa przeprowadzono finał turnieju wiedzy, a w godzinach wieczornych odbyło się widowisko historyczne pt.: "Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba". Wystąpiło w nim ok. 100 wykonawców-amatorów i 1 aktor zawodowy. Widowisko obejrzało ok. 500 widzów i liczne media. Jeszcze długo po jego zakończeniu ze wzruszeniem wspominano osobę Księdza Blizińskiego, twórcy dzisiejszego Liskowa, wsi ambitnej i nowoczesnej. Postanowiono także kontynuować projekt w przyszłości, zyskując przy tym poparcie lokalnych władz.

Projekt finansowany był ze środków Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie.

Daty wydarzeń:

17.10.2014

"Przyszedłem Wam przychylić nieba i chleba".
Autor zdjęć: Łukasz Wolski

Autor wpisu: Andrzej Tylczyński

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
województwo: wielkopolskie
62-800, Kalisz, ul. Łazienna 6
ckis@ckis.kalisz.pl, 62 765 25 00
www.ckis.kalisz.pl

Miejsce wydarzenia
Lisków
województwo: wielkopolskie
62-870 Lisków, Ks. Blizińskiego 42 a

Liczba odsłon: 732
17.10.2014