Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Nauczyciel animatorem działań twórczych II edycja

Formuła Projektu powstała w wyniku diagnozy potrzeb łódzkiego środowiska edukacyjnego w obszarze edukacji artystycznej i kulturalnej, a także z doświadczenia wynikającego z realizacji I edycji projektu Nauczyciel Animatorem działań twórczych w szkole. Projekt zapewnia udział 25 nauczycielom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia różnorodnych zajęć z edukacji teatralnej poprzez udział w kursie doskonalącym oraz realizację praktyk przy wsparciu specjalistów teatralnych i dramowych.

Efektem działań będzie prezentacja szkolnych projektów teatralnych podczas Festiwalu ,,Działania Twórcze w Szkole", który będzie odbywał się w różnych formach. Animatorami szkolnych projektów będą uczestnicy kursu doskonalącego. Do realizacji projektu zostaną zatrudnieni artyści z łódzkich środowisk artystycznych oraz studenci wydziału kulturoznawstwa UŁ oraz Rytmiki AM.

Projekt Nauczyciel animatorem działań twórczych w szkole przewiduje następujące działania:


132 godzinny Kurs Doskonalący  

Kurs Skierowany jest do nauczycieli łódzkich przedszkoli i  szkół ogólnodostępnych i specjalnych. Celem Kursu jest  doskonalenie umiejętności własnych nauczycieli związanych z ekspresją słowną, ruchową głosową; doskonalenie umiejętności związanych z animowaniem działań artystycznych (reżyserskich, scenopisarskich); poznanie metodyki  pracy z grupami teatralnymi; poznanie metodyki pracy z uczeniem niepełnosprawnym w kontekście działań twórczych; zainspirowanie nauczycieli do tworzenia własnej koncepcji pracy w oparciu o zasobowy własne, grupy teatralnej i jej poszczególnych członków, rzeczowe ( możliwości organizacyjne).

Programy szkoleniowy zawierać będzie treści specjalistyczne z trzech obszarów:

I Edukacja teatralna poprzez animację przedmiotem i pracą z lalką", w ramach którego zaprosimy do współpracy specjalistów pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi oraz artystów specjalizujących się w pracy z rekwizytem  z lalką.

II ,,Edukacja teatralna poprzez muzykę ruch i gest".  Potrzeba poznania metod pracy nad sprawnością motoryczną, i koordynacją ruchową uczniów oraz ekspresją ciała.

III ,,Media w teatrze",  moduł w ramach którego nauczyciele poznają podstawowe narzędzia pracy z mediami umożliwiające kreowanie rzeczywistości teatralnej i kulturalnej i społecznej, przy świadomości uwarunkowań prawnych.

IV Praca z grupą  -  Metodyka pracy z zespołem (animowanie projektów dramowych i teatralnych. poznanie procesów dynamiki rozwoju grupy, oraz sposobów aktywizowania wszystkich członków grupy z uwzględnieniem możliwości i predyspozycji poszczególnych członków praca


Zajęcia prowadzić będą:

Katarzyna Tarkowska – aktorka, reżyser teatralny, animatorka zajęć dla dzieci.

Elżbieta Gorzka Kmieć - jest wybitną instruktorką teatru dziecięcego i dyplomowaną nauczycielką w szkole podstawowej. To ona stworzyła Dziecięcy Teatr Śmiechotek zaliczany do grupy najlepszych teatrów dziecięcych w Polsce. Razem z zespołem siedmiokrotnie zdobywała laury Dziecięcego Przeglądu Teatrów Dziecięcych DZIATWA, a trzykrotnie „Złotą maskę" na Ogólnopolskim Forum Teatrów Dziecięcych w Poznaniu.  Znajduje czas na prowadzenie warsztatów teatralnych i jest wykładowcą na kursach teatralnych. Trzykrotnie otrzymała  nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w ogólnopolskim konkursie "Instruktora Roku". Przyznano jej również Medal Komisji Edukacji Narodowej, a Kuratorium Oświaty w Łodzi przyznało jej świadectwo oryginalności, które jest wręczane nauczycielom stosującym innowacyjne metody nauczania. Prowadzi również zajęcia terapii dramą dla dzieci w wieku przedszkolnym, pomaga rodzicom mierzyć się z trudnościami wychowawczymi - efekty jej działań pozwalają nazwać ją super nianią albo... zaklinaczką dzieci.

Zbigniew Wójcik – pedagog, kulturoznawca, animator kultury w środowisku wiejskim, na co dzień pracuje w przedszkolu w Broniszach. 24 lata temu założył tam wraz z żoną teatr dziecięcy. W zajęciach teatralnych w Broniszach bierze udział ok. 100 dzieci i młodzieży z całej gminy Ożarów Mazowiecki., tworzą siedem zespołów teatralnych. Najmłodsi z nich uczęszczają do Przedszkola w Broniszach, starsi do gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, a najstarsi są studentami wyższych uczelni. Państwo Wójcikowie i ich teatr mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami. Teatr BRONISZE od 1987 roku zrealizował około 80 przedstawień teatralnych, w większości opartych na własnej twórczości. Zofia Wójcik jest autorką dwóch tomów scenariuszy teatralnych, wydanych przez Didasko pt. „Zabawa w teatr”. Oboje państwo Wójcikowie od wielu lat prowadzą zajęcia z nauczycielami przedszkoli.

Jan Chmiel - aktor lalkarz, reżyser teatralny ze Stowarzyszenia Teatr Grodzki

Wojciech Pęczak - muzyk założycie Stowarzyszenia Citi Bum Bum

Elżbieta Aleksandrowicz -  muzyk, dziekan wydziału Choreogafii w Akademii Muzycznej w Łodzi

Barbara Drózd - muzyk, rytmiczka, wyła owca Akademii Muzycznej w Łodzi

Agnieszka  Kowalska -  specjalista pracy głosem

Dorota Radziewicz - instruktor teatralny organizator  i realizator imprez artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. Bałuckie Spotkania Recytatorów, Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Na Skrzydłach Poezji”- projekt autorski, profilaktyczny projekt „Wybieram Wolność”- projekt autorski, półkolonie), twórca  autorskich scenariuszy teatralnych, reżyser  m.in.: spektakli autorskich, kompilacji tekstów, akcji parateatralnych (m. in. „Przestrzeń pragnienia” – spektakl autorski, Teatr czytany - Drugi Pokój Z. Herberta, „Szury” wg. Mirona Białoszewskiego – premiera w PWST Wrocław 2010, II nagroda na XXIII Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ŁÓPTA).

Hanna Jastrzębska Gzella - absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi magister sztuki.Instruktorteatralny i edukator dramy, muzykoterapeuta Ukończyła także Tyflopedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi kursy dramy dla instruktorówteatralnych, katechetów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów. Publikowała w Poradniku dla Wychowawców i Nauczycieli "Drama", "Gazecie Edukacyjnej", "Dyrektorze Szkoły", Poradniku dla Nauczycieli "Raabe".Wielokrotnie brała udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych, podczas których wygłaszała referaty i prezentowała warsztaty dotyczące wykorzystania dramy w edukacji, terapii i wychowaniu.Prezentowała autorskie warsztaty dramowe na krajowych i międzynarodowychkonferencjach i sympozjach naukowych. Jest współautorką książki "Drama w pokonywaniu barier niepełnosprawności".Organizatorka X edycji Przeglądu Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Blanka Rudnicka - pedagog specjalny, arteterapeuta, trener ,,Odysei umysłu”, Animator kultury, posiada międzynarodowe doświadczenie w organizowaniu twórczych działań dla dzieci w różnym wieku.

Monika Tomczyk - pedagog specjalny, terapeutka, aktorka, instruktorka improwizacji ruchu i symboliki ciała, absolwentka reżyserii teatru dzieci i młodzieży PWST.

Bogumiła Stachurska - reżyser, pedagog teatralny, filolog. Absolwentka Instytutu Romanistyki na UW, Instytutu Studiów Teatralnych na Sorbonie Paris III oraz Międzynarodowej Szkoły Jacques Lecoq w Paryżu. Specjalizuje się w dynamice przestrzeni scenicznej, realizuje zajęcia, warsztaty i spektakle teatralne z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Jowita Popow - (teatrolożka, reżyserka teatru dzieci i młodzieży, aktorka laureatka Złotych masek)

 

Warsztaty w ramach konferencji

Anna Dziedzic - reżyser, pedagog, nauczyciel, instruktor teatralny, animator kultury.

Halina Machulska reżyser, pedagog, aktorka wykładowca w Szkole Teatralnej, założycielka Ogniska Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży, Założycielka Szkoły Teatralnej Machulskich, Prezes Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia ASSITEJ, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu ,,Korczak`"

Bogumiła Stachurska i Magdalena Szpak - Instytut Teatralny.

 

Praktyki animatorskie - Realizacja dramowych i teatralnych projektów.

Każdy nauczyciel (pod opieką tutora/ instruktora lub pedagoga dramy) zrealizuje w ramach praktyk jeden projekt na terenie placówki, w której pracuje. W ten sposób powstanie 12 projektów artystycznych o różnorodnym charakterze. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich projektów będzie wykorzystanie podczas realizacji prezentacji artystycznych elementów poznanych pod czas warsztatów artystycznych oraz włączenie osoby prowadzącego do animowania działań na scenie ,,nauczyciel w roli”. Projekty zostaną przedstawione środowiskom lokalnym na terenie macierzystych szkół a także w ramach wymiany artystycznej na terenie innych szkół. Innowacyjność projektu polegać będzie  na stworzeniu przestrzeni dla działań, podczas których dorosły (nauczyciel /specjalista) i dziecko będą mieli  jednakowy wpływ na powstałą kreację artystyczną opartą na spontanicznym działaniu.

Celem praktyk  animatorskich jest  realizacja przez nauczycieli autorskich projektów w oparciu o zasobowy własne, zainteresowania i możliwości grupy teatralnej i jej poszczególnych członków.

 

Tutoring dramowy

Każdy nauczyciel będzie mógł skorzystać z tuto ringu dramowego i teatralnego w wybranej przez siebie formie, jako: zajęcia z uczniami,  indywidualne spotkania, konsultacje grupowe. Tutoring będzie miał miejsce w szkołach. Tutoring poprowadzą:

Dorota Radziewicz - opieka teatralna,

Hanna Gzella - opieka dramowa,

Barbara Drózd

Celem tutoringu jest wsparcie nauczycieli w działaniach animatorskich realizowanych z konkretnymi grupami teatralnymi, w których  będą brali udział uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawność wzrokowa, słuchowa, intelektualna, nadpobudliwość psychoruchowa, zespół aspergera, zaburzenia emocjonalne-lękowe).

 

Festiwal szkolnych projektów

Przewidujemy umożliwienie prezentacji przygotowanych spektakli na deskach teatralnych. Celem festiwalu jest umożliwienie nauczycielom  i uczniom  wymianę doświadczeń, inspirację do projektowania własnych pomysłów artystycznych, udział w  życiu teatralnym miasta Łodzi, wyjście poza działania szkolne.

Konferencja

Przewidujemy organizację konferencji ,,Teatr w szkole” dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół z województwa łódzkiego. Podczas konferencji uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Instytutu Teatralnego, Stowarzyszenia ASSITEJ oraz Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich.

Publikacja

W ramach projektu przewidziane jest wydanie zeszytu dramowego ,,ABC teatru w szkole”. Publikacja będzie zawierać artykuły nauczycieli, scenariusze przedstawień oraz artykuły dotyczące pedagogiki teatralnej.

Realizacja projektu zbada skuteczność metod improwizacji (dramy) i aktywności twórczej w pokonywaniu przez dzieci nieśmiałości oraz wtórnych skutków niepełnosprawności uczniów o specjalnych potrzebach (takich jak brak wiary we własne możliwości, niska samoocena).

Daty wydarzeń:

20.4.2013 - 10.12.2013

Autor wpisu: Hanna Jastrzębska-Gzella

Stowarzyszenie Obszary Kultury
województwo: łódzkie
Łódź, Krzemieniecka2a
42 6881418
www.obszarykultury.pl

Miejsce wydarzenia
województwo: łódzkie


Liczba odsłon: 2169
28.01.2014