Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży

Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają młodzieży uczestnictwo w budowaniu Europy. Są to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.

Innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne powinny przynosić korzyści organizacji, sieci lub strukturze oraz wnosić wkład w program EYC. Innowacją może być nowa grupa docelowa, stworzenie nowego partnerstwa albo nowe formy działalności nie praktykowane dotąd przez organizację. Mile widziane są innowacje w podejściu szkoleniowym i metodycznym.

Sesje studyjne powinny dotyczyć konkretnego tematu, trwać przynajmniej cztery dni i być przeprowadzane w dwóch językach roboczych. Liczba uczestników powinna wynosić od 20 do 35 osób.

Działania powinny:
- mieć wymiar europejski;
- przynosić korzyści na poziome lokalnym, regionalnym, krajowym i/ lub Europejskim;
- odnosić się do problemów młodzieżowych;
- być okazją do poznania innych kultur;
- być częścią strategii organizacji a ich rezultaty powinny być uwzględnione w długoterminowych planach organizacji;
- być przygotowane, przeprowadzane i oceniane przez tę samą grupę zróżnicowaną pod względem kulturowym, której skład jest zrównoważony pod względem geograficznym i płciowym; grupa powinna współpracować z kadrą Centrum;
- zakończyć się raportem przedłożonym w ciągu trzech miesięcy od zakończenia;
- zrobić dobry użytek z Centrum;
- nie przynosić zysków.

Działania powinny mieć formę międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych, które:
- Angażują uczestników z przynajmniej ośmiu krajów członkowskich Rady Europy, przy czym uczestnicy pochodzący z jednego kraju nie mogą stanowić więcej niż 20 % całości. Maksymalnie 15 % uczestników projektu może pochodzić z krajów nie będących członkami Rady Europy
- Mają większość uczestników w wieku od 18 do 30 lat (maksymalnie 25% uczestników może mieć ponad 30 lat), którzy po zakończeniu projektu będą pracować jako multiplikatorzy;
- Starają się osiągnąć równowagę geograficzną i płci.

Uprawnieni do uczestnictwa:
Młodzieżowe organizacje pozarządowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą zgodną z polityką młodzieżową Rady Europy mieszczące się w jednym z krajów członkowskich Rady Europy.

Terminy składania wniosków:
- 1 kwietnia - dla działań przeprowadzanych wspólnie z Europejskimi Centrami Młodzieży między styczniem a lipcem następnego roku
- 1 października - dla działań przeprowadzanych wspólnie z Europejskimi Centrami Młodzieży między sierpniem a grudniem następnego roku.

Źródło: Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
Daty wydarzeń:

1.4.2014 - 1.10.2014

Directorate of Youth and Sport European Youth Centre Strasbourg
F- 67000 Strasbourg, 1, Quai Jacoutot
youth@coe.int, +33 3 88 41 23 00
www.coe.int/t/dg4/youth/
Liczba odsłon: 1459
23.01.2014