Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) została powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. Jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy młodzieżą w Europie. Fundacja wspiera działania służące promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

EYF udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę Europy:
· działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
· działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie;
· działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji;
· działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
· studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą.

EYF wspiera następujące inicjatywy:
A. Międzynarodowe spotkania młodzieży dla liderów młodzieżowych (kategoria A) - seminaria, konferencje, warsztaty, obozy i festiwale. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu.

B. Działania młodzieżowe inne niż spotkania (kategoria B) - oprócz spotkań, fundacja może wspierać projekty naukowo-badawcze i dotyczące produkcji materiałów informacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących młodzieży, np.
- specjalistyczne publikacje (np. podręczników szkoleniowych)
- newslettery lub magazyny produkowane przez międzynarodowe organizacje młodzieżowe lub sieci,
- kampanie informacyjne,
- produkcję i przedstawianie materiałów audio-wizualnych,
- rozwój stron internetowych lub produkcję CD-ROMów.,
- produkcję plakatów, znaczków i naklejek
- projekty badawcze dotyczące spraw młodzieżowych.
W ramach tej samej kategorii EFC może także wspierać wizyty studyjne umożliwiające organizacjom młodzieżowym i sieciom organizacji młodzieżowych nawiązywanie kontaktów w Europie i w ten sposób rozwijać współpracę i poszerzać zakres partnerstwa.

C. Administrowanie międzynarodowymi młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi i sieciami (kategoria C) - Europejska Fundacja Młodzieży może, przyznać grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim.

Fundacja może także - maksymalnie przez trzy lata - współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich (kategoria C bis).

D. Projekty pilotażowe (kategoria D) - spotkania lub działania młodzieżowe, które przyczyniają się do realizacji priorytetowych założeń Rady Europy. Lista priorytetów na rok 2012 znajduje się na stronie internetowej Rady Europy. Kategoria D-HRE jest projektem pilotażowym skupiającym sie na edukacji o prawach człowieka w ramach młodzieżowego programu Rady Europy Edukacja o Prawach Człowieka

Wnioskodawcy muszą reprezentować albo międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć, albo krajową lub lokalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć, albo struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy. Listę członków można znaleźć pod adresem:
www.coe.int/aboutCoe/index.asp

Terminy:

  • kategoria C - 1 lutego każdego roku
  • kategorie A i B
    • 1 kwietnia dla działań w ramach kategorii A i B mających miejsce pomiędzy 1 stycznia i 30 czerwca następnego roku;
    • 1 października dla działań w ramach kategorii A i B mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia następnego roku.
  • Dla projektów kategorii D i projektów składanych ad hoc nie ma ściśle określonych terminów. Jednakże z godnie z decyzja Komitetu Programowego (organu decyzyjnego), wszystkie aplikacje ad hoc, w tym projekty pilotażowe powinny być nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę. 
Źródło: Europejskie Centrum Młodzieży
Daty wydarzeń:

1.2.2014 - 31.12.2014

Directorate of Youth and Sport European Youth Centre Strasbourg
F- 67000 Strasbourg, 1, Quai Jacoutot
youth@coe.int, +33 3 88 41 23 00
www.coe.int
Liczba odsłon: 2769
23.01.2014