Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury- Łódź

Zarzad Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

 

 Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:
Wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim. Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane poprzez:
- organizowanie wydarzeń artystycznych prezentujacych dorobek światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
- prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
- realizacje działań na rzecz kompleksowej i przemyslanej edukacji regionalnej;
- tworzenie programów działań miedzypokoleniowych w obszarze kultury;
- organizacje szkoleń dla nauczycieli historii z województwa łódzkiego w zakresie właczania wątków zwiazanych z „Operacją Łódzką 1914 r.”do programu nauczania historii.

Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, termin składania ofert:
 Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarzadowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, które łacznie spełniają nastepujące warunki:
1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkanców województwa Łódzkiego lub na rzecz Województwa Łódzkiego,
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
3) złoąa poprawnie wypełnioną oferte na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załacznikami.

  •  Do konkursu moga byc składane oferty, których realizacja rozpocznie sie nie wcześniej niz 15 marca 2014 r. i kończy nie pózniej niz 31 grudnia 2014 r.

 

  •  Do konkursu kazdy oferent moze złozyć nieograniczoną liczbę ofert. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych.


Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłacznie na pokrycie wydatków, które:
1) są niezbędne do realizacji zadania,
2) zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Województwem,
3) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
4) zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,
5) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególnosci zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

Oferty nalezy składać w Departamencie Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302 (sekretariat) lub kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8 (biuro podawcze), w terminie do 26 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Marszałkowskiego, na stronie internetowej Urzedu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarzadu Województwa Łódzkiego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2013 roku do godz. 16.00. Jezeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie nalezy umiescic dopisek: „Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego”.

 Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Daty wydarzeń:

16.12.2013 godz. 16:00 - 16:00

Departamencie Kultury i Edukacji Urzedu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
województwo: łódzkie, powiat: m. Łódź
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8
patrycja.wojtaszczyk@lodzkie.pl, 42 66 334 67
www.ngo.lodzkie.pl/w-f/wspolpraca-finansowa/ogloszenia-o-konkursach
Liczba odsłon: 1276
11.12.2013