Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Ogłoszenie pierwszych naborów w programie Kreatywna Europa!

Zgodnie z informacjami przedstawionych przez Komisję Europejską podczas European Culture Forum, które odbyło się w Brukseli w dniach 4-6 listopada pierwsze nabory w programie Kreatywna Europa zostaną ogłoszone już w grudniu 2013! Już teraz można rejestrować się na Portalu Użytkownika.

Komponent KULTURA programu Kreatywna Europa będzie oferował 4 rodzaje grantów:

1. Projekty współpracy trwające maksymalnie 4 lata dla organizacji istniejących minimum 2 lata

 • Granty małe do 200 tys. euro – do 60% budżetu, projekty realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów biorących udział w programie
 • Granty duże do 2 mln. Euro – do 50% budżetu, projekty realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów biorących udział w programie

              Terminy składania wniosków:

 • Marzec 2014 (ogłoszenie naboru w grudniu 2013)
 • Październik 2014 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2014)
 • Kolejne nabory - raz do roku na jesieni

2. Sieci współpracy kulturalnej zrzeszających przynajmniej 15 członków z 10 krajów lub więcej krajów

 • Granty do 250 tys. euro – do 80% budżetu, przy przyznawane na działania (nie granty operacyjne!) np. wymiana doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji  

             Terminy składania wniosków (tylko 2 w okresie 2014-2020):

 • Marzec 2014 (ogłoszenie naboru w grudniu 2013)
 • Październik 2016 (ogłoszenie naboru w czerwcu 2016)

3. Platformy (koordynator + organizacje z minimum 10 krajów)

 • Granty do 500 tys. euro – do 80% budżetu, granty przyznawane na działania (nie granty operacyjne!) nastawione na promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponadnarodowy obieg dzieł. Wsparcie dla kreatywnych i bardzo szerokich projektów.

             Terminy składania wniosków (tylko 3 w okresie 2014-2020):

 • Marzec 2014 (ogłoszenie naboru w grudniu 2013)
 • kolejne dwa nabory nie są jeszcze ustalone

4. Tłumaczenia literackie dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata

 • Małe do 100 tys. euro – do 50% budżetu, na projekty trwające maksymalnie 2 lata
 • Duże do 100 tys. euro rocznie – do 50% budżetu, na projekty trwające 3-4 lata

             W obu przypadkach:

 • granty będą dofinansowywać tłumaczenie z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję (w tym promocję autorów) maksymalnie 10 książek
 • kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka)

             Terminy składania wniosków:

 • Marzec 2014 (ogłoszenie naboru w grudniu 2013)
 • Kolejne nabory - raz do roku
 

Aby wziąć udział w Programie wszyscy wnioskodawcy muszą zarejestrować się w PORTALU UŻYTKOWNIKA www.ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html , który w momencie uruchomienia Programu (w grudniu 2013) udostępni:

 • szczegółowe informacje o naborach
 • przewodnik programowy
 • instrukcje dla wnioskodawców
 • formularze aplikacyjne

 

CO TO JEST KREATYWNA EUROPA (CREATIVE EUROPE)?

Kreatywna Europa (Creative Europe) to zaplanowany na lata 2014-2020 program Komisji Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne. Program ma być w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i filmowe w latach 2007-2013. Obecnie propozycja jest negocjowana pomiędzy państwami członkowskimi w Radzie UE oraz w Parlamencie Europejskim i dopiero po zakończeniu negocjacji i zatwierdzeniu ostatecznego kształtu program będzie ogłoszony i zacznie oficjalnie obowiązywać.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskie nowy program Kreatywna Europa ma składać się z trzech komponentów: Kultura, Media, część międzysektorowa.

Zakładany budżet na cały okres programowania to 1,8 miliarda euro. Dla części Kultura (obecnie działania objęte Programem Kultura 2007-2013) przeznaczono 500 mln euro. W ramach komponentu międzysektorowego Komisja proponuje również przeznaczyć ok. 210 milionów euro na instrument gwarancji finansowych, który ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w sektorach kreatywnych dostęp do kredytów bankowych.

 

KTO SKORZYSTA Z PROGRAMU KREATYWNA EUROPA?

Wnioski w programie będą mogły składać instytucje i organizacje (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa) prowadzące działalność kulturalną. Zdaniem Komisji Europejskiej program Kreatywna Europa ma przynieść wymierne efekty. Ponad 300 000 artystów i pracowników sektora kultury z Europy poprzez realizację ponadnarodowych projektów będzie mogło dotrzeć do odbiorców w innych krajach. Tysiące organizacji i specjalistów skorzystają ze szkoleń, aby zdobyć nowe umiejętności oraz wzmocnić swoje kwalifikacje z zakresu współpracy międzynarodowej. Wsparta zostanie dystrybucja ponad 1 000 filmów europejskich, które docelową dotrą do publiczności w całej Europie i poza nią. Ponad 5 500 książek i innych dzieł literackich zostanie przetłumaczonych w różnych krajach, co pozwoli autorom europejskim zaistnieć na szerszą skalę a czytelnikom umożliwi dostęp do ich twórczości w ojczystym języku. Kreatywna Europa ma włączyć miliony obywateli do udziału w kulturze.


JAKIE PRIORYTETY DLA SEKTORA KULTURY PRZEWIDUJE KOMISJA EUROPEJSKA NA LATA 2014-2020?

W Programie Kultura 2007-2013 głównym celem było rozwijanie współpracy kulturalnej poprzez mobilność artystów, mobilność dzieł i dialog międzykulturowy. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, program Kreatywna Europa ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać ich konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Drugim celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury.

Oznacza to, że Kreatywna Europa ma po pierwsze wspierać takie działania, które będą miały na celu rozwijanie międzynarodowych karier artystycznych, tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo zarówno w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru. Dzięki temu artyści mają łatwiej docierać do słuchaczy, widzów itd. w innych krajach europejskich. Po drugie wspierane będzie budowanie nowej publiczności i rozwój już istniejącej na przykład poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych. Chodzi o to, aby w perspektywie długofalowej kształtował się pewien gust, aby dzieła europejskie mogły docierać do jak największej liczby odbiorców w różnych krajach i skutecznie konkurować z wszechobecną kulturą angloamerykańską, aby sektor kultury mógł sprostać wyzwaniu jakim jest cyfryzacja i globalizacja, które zmieniają relacje między artystą i publicznością oraz sposób, w jaki sztuka jest dziś tworzona, rozpowszechniania, udostępniana, odbierana, sprzedawana.

 

JAKIE ZMIANY SĄ PLANOWANE W KOMPONENCIE KULTURA KREATYWNEJ EUROPY W PORÓWNANIU DO OBECNEGO PROGRAMU KULTURA?

Na razie Komisja udostępniła bardzo ogólne informacje. Komponent Kultura został uproszczony i będzie zawierał tylko cztery obszary:

 • projekty współpracy międzynarodowej
 • wspieranie europejskich sieci organizacji kulturalnych (zobacz także: "Pod lupą. Europejskie sieci współpracy kulturalnej w praktyce")
 • wspieranie europejskich platform (organizacji typu Europa Cinemas czy European Youth Jazz Orchestra, które mają wyraźny europejski charakter i działają na rzecz rozwoju młodych talentów oraz stymulują mobilność operatorów i obieg dzieł)
 • tłumaczenia literackie (w założeniu tylko literatura piękna)

Finansowaniem nie będą objęte:

 • granty operacyjne (zostaną wyłączone z finansowania działania operacyjne),
 • festiwale (będą traktowane jak projekty współpracy),
 • projekty współpracy z wyznaczonymi krajami pozaunijnymi (dotychczasowy obszar 1.3.5 zniknie, w zamian Komisja proponuje „większe otwarcie” na kraje europejskiego sąsiedztwa, czyli kraje Partnerstwa Wschodniego i Południowego, które będą mogły po podpisaniu odpowiednich umów z Unią Europejską uczestniczyć w Programie).

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O KREATYWNEJ EUROPIE?

Źródło: Program Kultura
Daty wydarzeń:

1.1.2014 - 31.12.2020

Polski Punkt Kontaktowy w ramach struktury Instytutu Adama Mickiewicza
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
Warszawa, ul. Krucza
pkk@iam.pl
www.program-kultura.eu/program-kultura

Miejsce wydarzenia
ul. Krucza 16/22
województwo: mazowieckie
00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22

Liczba odsłon: 1854
27.11.2013