Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Konkurs na projekt artystyczny skierowany do osób niewidomych i niedowidzących

CSW Łaźnia ogłasza konkurs na projekt artystyczny skierowany do osób niewidomych i niedowidzących zaplanowany do realizacji w ramach projektu ”Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” w terminie 02 kwietnia 2014 – 18 czerwca 2014 w Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 przy ulicy Strajku Dokerów 5 w Gdańsku – Nowym Porcie. Zapraszamy animatorów, edukatorów, nauczycieli i społeczników do składania scenariuszy zajęć.

1. Cele konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie spośród projektów złożonych przez jego uczestników najlepszego projektu na scenariusz warsztatów artystycznych dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

2. Założenia:

Podstawowym założeniem projektu jest asymilacja osób niewidomych i niedowidzących w życiu społecznym poprzez działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Proponowane w ramach projektu aktywności powinny być realizowane:

- w oparciu o model partycypacyjnego działania społecznego ; wchodzące w interakcję z lokalną społecznością,

- dążące do niwelowania barier stojących na drodze do integracji społecznej osób niewidomych,

- posiadać cykliczny charakter tj: ( tryb 12 spotkań realizowanych w okresie 2.04.2014 – 18.06.2014r.)

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie autorskiego scenariusza warsztatów artystycznych skierowanych do osób niewidomych i niedowidzących do dnia 12 listopada 2013 roku wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym .

Propozycje projektów artystycznych prosimy składać w języku polskim.

 

4. Wybór projektu.

Wyróżniony zostanie jeden projekt oparty na innowacyjnych metodach pracy z niewidomymi i niedowidzącymi w przestrzeni publicznej, we współpracy z lokalną społecznością.

Wyboru dokona trzyosobowa komisja składającą się z Kierownika Działu Edukacji i Dokumentacji, Zastępcą Kierownika Działu Edukacji i Dokumentacji oraz Kuratora ds. Edukacji.

 

II. Zgłoszenie projektu do konkursu:

1. Prace konkursowe należy składać w formie drukowanej i elektronicznej (na płycie CD/ DVD bądź innym nośniku) w siedzibie Organizatora tj: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” ( ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk ) do dnia 12 listopada 2013 r. w godz. urzędowania biura od 8.00-16.00 bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Konkurs – warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących” (liczy się data wpływu do Organizator). Zapytania prosimy kierować na adres a.mrozowska@laznia.pl bądź a.meronk@laznia.pl do dnia 8 listopada 2013 r.

 

Kliknij tu aby pobrać formularz zgłoszeniowy.

 

III. Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wnioskodawcami po terminie 12 listopada br. w celu dodatkowych wyjaśnień bądź uzupełnień.

2. Wydruki i nośniki cyfrowe nienagrodzonych projektów zostaną zniszczone po zakończeniu konkursu.

3. Informacje o zwycięskich projektach zostaną zamieszczone na www.laznia.pl do dnia 18.11.2013r. CSW Łaźnia skontaktuje się z autorem zwycięskiego projektu.

Daty wydarzeń:

3.10.2013 - 12.11.2013

Autor wpisu: Aleksandra Tatarczuk

CSW Łaźnia
województwo: pomorskie
80-767 Gdańsk, Jaskółcza 1
office@laznia.pl, 58 32029 76
http://laznia.pl/edukacjaart, 342, konkurs_na_projekt_artystyczny_skierowany_do_osob_niewidomych_i_niedowidzacych.html

Miejsce wydarzenia
CSW Łażnia
województwo: pomorskie


FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY_projekt_dla_niewidomych
Liczba odsłon: 996
04.10.2013