Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

5 zmysłów eMOTION

Innowacyjny projekt edukacyjny, będący pierwszym w Polsce projektem edukacji kulturalnej adresowanym do społeczności osób niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych oraz niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, którym przybliża zagadnienia związane z tańcem. Obok zadań edukacyjnych, celem projektu jest angażowanie i aktywizowanie rozmaitych grup społecznych-zróżnicowanych tak pod względem wieku jak i statusu majątkowego - by w ten sposób zwiększyć zainteresowanie edukacją kulturalną i promować dostępność kultury. Projekt zakłada wykorzystanie różnorodnych innowacyjnych sposobów dotarcia do odbiorców po to, by zrealizować cel, jakim jest integracja społeczna, eliminacja wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Projekt "5 zmysłów. eMOTION" zakłada zapoznanie osób głuchoniemych, borykających się ze znacznymi ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a także niepełnosprawnych umysłowo z wybranymi aspektami teatru i tańca. Inicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Działalność w ramach „5 zmysłów. eMOTION” ma na celu umożliwić niepełnosprawnym uczestnikom doświadczenia potencjału swojej ekspresji poprzez ruch. Zamierzeniem jest, aby niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych. Projekt "5 zmysłów. eMOTION" ma ambicje, aby wykraczać poza aspekt czysto fizyczny i wskazywać na taniec jako medium ekspresji, nie tylko rozrywki.

Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie wielu wydarzeń związanych ze sztuką tańca, szczególnie tańca współczesnego, jego teorią i praktyką, począwszy od warsztatów po wykłady i spektakle. Kierownikiem artystycznym projektu będzie Paulina Wycichowska - choreograf, tancerka i pedagog tańca, od kilkunastu lat związana z Polskim Teatrem Tańca. Wśród wydarzeń podkreślić należy warsztaty tańca współczesnego, skierowane do społeczności osób niepełnosprawnych, prowadzone przez jednych z najlepszych i najbardziej doświadczonych praktyków tańca z całej Polski. Łącznie w ramach projektu zrealizowano około 200 warsztatów, które prowadzone będą przez 40 zaproszonych pedagogów. Warsztaty koncentrowały się na odkrywaniu indywidualnej ekspresji uczestników, rozpoznawaniu ich własnego potencjału ruchowego i rozwijaniu umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy i doświadczeń do rozbudowywania samodzielnej relacji ze sztuką tańca. Ważnymi wydarzeniami były pokazy, podczas których zaprezentowane zostały efekty pracy warsztatowej. Finalnym akcentem projektu był spektakl, w którym osoby niepełnosprawne zatańczyły razem z profesjonalnymi artystami Polskiego Teatru Tańca.

W ramach projektu odbyła się także konferencja naukowa, która stała się platformą wymiany myśli dotyczących wybranych idei różnych dyscyplin naukowych, ich wzajemnych relacji i elementów wspólnych oraz ich odniesienia do sfery metafizycznej funkcjonowania człowieka. Była to konfrontacja rozważań o tym, co materialne i niematerialne, metafizyczne i fizyczne, a także spotkanie ducha i intelektu, sztuki i nauki, a także dziedzin i dyscyplin humanistycznych i ścisłych. Planowane są również wydawnictwa naukowe i edukacyjne dotyczące tematyki projektu. Istotnym elementem był program współpracy ze studentami, którzy wzięli czynny udział we wszystkich etapach tworzenia projektu.

Głównym celem projektu "5 zmysłów. eMOTION" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest także przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.

Projekt „5 zmysłów. eMOTION” jest kontynuacją projektów "5 zmysłów. Audiodeskrypcja" - pierwszej w Polsce wystawy sztuk wizualnych połączonej z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, zaadresowanych do osób niewidomych oraz „5 zmysłów. Pauza” - kompleksowego projektu edukacyjnego w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących, zakończonego pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące. Obydwa wydarzenia były jednymi z najbardziej docenionych i najgłośniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych w 2011 i 2012 roku. Partnerem strategicznym realizacji tego pierwszego było Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Pauza” współrealizowana była przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”. Projekt „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” otrzymał prestiżową nagrodę "Sybilla" dla najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji muzealnej w Polsce przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Grand Prix "Izabella" przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najważniejsze w województwie wielkopolskim wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.

Źródło:
Daty wydarzeń:

16.9.2013 - 22.11.2013

5 zmysłów eMotion

5 zmysłów eMotion

Autor wpisu: Paweł Gogołek

Stowarzyszenie Edukacyjne MCA
województwo: wielkopolskie, powiat: m. Poznań
61-809 Poznań, Św. Marcin 80/82
info@5zmyslow.pl, 731 926 025
www.5zmyslow.pl

Miejsce wydarzenia
Poznań
województwo: wielkopolskie


Liczba odsłon: 1188
12.09.2013