Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Animacja dla każdego 2013

Czym jest animacja, jak ożywić nieruchomy obraz i jaka jest droga od pomysłu do realizacji filmu, dowiadują się uczestnicy warsztatów organizowanych przez Studio Miniatur Filmowych w ramach projektu „Animacja dla każdego 2013”. Warsztaty to nie tylko okazja do poznania tajników animacji, ale także możliwość spotkań z twórcami najpopularniejszych polskich filmów animowanych. Na tegorocznej trasie Studia Miniatur Filmowych znalazła się m.in.: Białowieża, Wejherowo, Sanok, Besko, Ostrołęka i Przegaliny Duże. Efekty pracy z ostatnich warsztatów można zobaczyć poniżej. Projekt Studia Miniatur Filmowych "Animacja dla każdego 2013" jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem projektu jest zapoznanie dzieci i młodzież (przedstawicieli różnych grup wiekowych z różnych środowisk, wychowanków domów dziecka) ze sposobami realizacji filmów animowanych. Dzięki warsztatom chcemy rozwijać kreatywność oraz wspomagać rozwój plastyczny uczestników ukierunkowany na film animowany. Poprzez pokazy polskich filmów animowanych w trakcie warsztatów chcemy prowadzić szeroko pojętą edukację również filmową. Uczestnicy poznają tajniki powstawania filmów w animacji rysunkowej, lalkowej, wycinankowej i kombinowanej pod okiem doświadczonych i wybitnych twórców. Uczestnicy warsztatów kończą swój udział w nich realizacją własnego filmu, którego pokazem jest uroczysta premiera. Zadaniem projektu jest dotarcie z tą sprawdzoną formą pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również z ludźmi zainteresowanymi kulturą filmową do ośrodków małych, tam gdzie dostęp do kultury filmowej jest utrudniony zaś praca i spotkanie z twórcami jest wręcz niemożliwa.

Program warsztatów:
1) Rozmowa (prelekcja) prowadzona przez wybitnych twórców filmu animowanego, w trakcie którejomawiany jest tok produkcji poszczególnych rodzajów filmów animowanych (np. animacja klasyczna 2D , animacja lalkowa, nowoczesne technologie produkcji animacji 3D , technika mieszana i inne). Prelekcja, a raczej rozmowa prowadzona będzie językiem zrozumiałym dla uczestników warsztatów (stosownie do ich wieku). Prelekcja będzie urozmaicona –podparta projekcjami filmów animowanych stanowiącymi klasykę tego gatunku filmowego. Edukacja dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas 13 szkół podstawowych powinna rozpocząć się od omawiania sposobu realizacji filmów 2D i lalkowych.

Do omówienia poszczególnych etapów produkcji posłużą oryginalne materiały plastyczne z filmów realizowanych w Studio Miniatur Filmowych –między innymi projekty plastyczne postaci, projekty dekoracji, przedstawione zostaną rysunki poszczególnych faz ruchu wykonane na kalkach , kopie tych rysunków na celuloidzie i pomalowane już celuloidy. Zaprezentowany zostanie scenopis obrazkowy jak również wykonana i pomalowana na celuloidzie animacja i dekoracje użytkowe do filmu, oraz złożony z tych elementów kadr filmowy. Zapoznanie dzieci z animacją lalkową to pokazanie na oryginalnych lalkach możliwości tego rodzaju animacji. Im starsza grupa wiekowa uczestników spotkania tym bardziej rozległy zakres omawianych technologii i technik realizacji filmów animowanych. Prezentowana grupa filmów autorskich i eksperymentalnych to propozycja dla starszej grupy młodzieży i pragnącego poszerzyć swą wiedzę i obejrzeć mniej znane filmy animowane.

2) Po omówieniu sposobu realizacji przygotowanych na projekcję filmów nastąpi ich prezentacja.

3) Dyskusja – odpowiedzi na zadane pytania.

4) Głównym elementem projektu są trwające kilka dnia warsztaty. Swą pracę zaprezentują animatorzy stosownie do omawianych technologii. Stworzone zostaną warunki dla uczestników warsztatów do tego tak aby każdy chętny mógł spróbować swych sił w animacji i mógł animować najprostsze wymyślone przez siebie ujęcie oczywiście pod kierunkiem doświadczonych twórców filmu animowanego. Starsi uczestnicy warsztatów (powyżej klas 1-3), bardziej zaawansowani plastycznie zaczną realizację krótkiego filmu animowanego według wspólnie wymyślonego scenariusza. Warsztaty mają być dla uczestników przyjemnością. Prowadzone są tak aby nie zniechęcić a wciągnąć ich do wspólnej pracy nad ich własnym filmem. Dlatego też prowadzący będą zjednywać i zachęcać do wspólnego działania , podpowiadać . Ujęcia przygotowane przez poszczególnych uczestników będą akceptowane przez prowadzących warsztat. Będą udzielane fachowe wskazówki.  Po przyjęciu trafi od razu do skanowania lub filmowania. Czynność ta będzie wykonywana przy czynnym udziale wykonawcy ujęcia. Jest to również moment w którym w rozmowie indywidualnej uczestnik warsztatów zapozna się ze sposobem zapisu czyli rejestracją i możliwością użycia stosownychm programów. Zapisane i zreceptowane ujęcia zostaną pokazane pozostałym uczestnikom warsztatów oraz zostaną omówione. Następnie po wykonaniu zdjęć przystąpią do wykonania kolejnych etapów produkcji: montaż, udźwiękowienie i zgranie . Wszystkie etapy produkcji to wspólna praca uczestników warsztatów pod kierunkiem prowadzących.
Zakończenie warsztatów będzie zawsze kończyć się uroczystą premierą z udziałem uczestników warsztatów zaproszonych gości tj. nauczycieli, wychowawców rodziców i prowadzących. Ma to być święto dla uczestników i ich najbliższych. Święto wzbogacone jest pokazami profesjonalnych filmów animowanych, podsumowaniem i wręczeniem honorowych dyplomów za uczestnictwo.

Studio Miniatur Filmowych realizujące ten projekt musi stworzyć mobilne studio zapewniające prowadzenie warsztatów, projekcje i realizacje filmów w odległych miejscach.

Zadowolenie uczestników i powodzenie projektu zapewni szybki widoczny efekt wykonanej pracy twórczej przez uczestników warsztatów pokazany na ekranach. I to jest coś co motywuje do pracy i daje duże zadowolenie z osiągniętych efektów ekranowych samym twórcom.
Planowane rezultaty to wychowanie młodego widza na znakomitych filmach polskich twórców. Stworzenie możliwości pracy nad własnym filmem dla kilkuset osób w całym kraju. To rozwój plastyczny i stworzenie podstaw do dalszej pracy twórczej nad własnymi projektami uczestnikom warsztatów. Promocja polskiej animacji i zainteresowanie filmem animowanym przyszłych ewentualnych twórców.  Poza edukacja filmową nacisk prowadzących będzie również kładziony na edukację plastyczną ,która będzie dopiero stanowić podstawy do pracy nad realizacją filmową. Film animowany ma być wynikiem edukacji plastycznej.

Uczestnicy warsztatów zrealizują sześć filmów dokumentujących przebieg warsztatów oraz sześć filmów animowanych będących efektem przeprowadzonych warsztatów. Każde w a r s z t a t y i i c h uczestnicy zostaną udokumentowane przez operatorów wybranych i przeszkolonych z grupy dzieci i młodzieży biorących udział w warsztatach. Filmy te również będą wyświetlane podczas uroczystych
pokazów filmów animowanych zrealizowanych podczas warsztatów.
Każdy z uczestników warsztatów oraz ośrodek w którym odbędą się warsztaty otrzyma płytę DVD z nagraniem zrealizowanych filmów oraz filmem dokumentującym przebieg pracy nad filmami.

Opis poszczególnych działań:
1)Warsztaty z zakresu animacji klasycznej i lalkowej zostaną zorganizowane w Sanoku. W trakcie warsztatów – prezentacja filmów pt.,, Przyroda w animacji” po spotkaniu warsztaty z zakresu: scenariusza, przygotowania pakietu produkcyjnego i możliwości realizacji animacji za pomocą nowych technologii. Wykłady poparte projekcjami wybranych filmów. Realizacja filmu animowanego "Cztery pory roku w Bieszczadach" Warsztaty zakończy pokaz wykonanych ćwiczeń i uroczysta premiera filmu animowanego zrealizowanego przez uczestników warsztatów. Wręczenie dyplomów okolicznościowych i pokaz zestawu filmów animowanych zrealizowanych w okresie 60 lat przez klasyków polskiej animacji zakończy warsztaty w Sanoku.
 

2) „Z paletą w puszczy”. Warsztaty z zakresu animacji klasycznej i lalkowej zostaną zorganizowane w Białowieskim Ośrodku Kultury. Warsztaty integracyjne z udziałem dzieci z domu dziecka w Białowieży i dzieci ze szkół publicznych. W trakcie warsztatów omówiony zostanie tok realizacji filmów animowanych. Uczestnicy warsztatów zrealizują swój film zgodnie z omówionym tokiem realizacji. Tematem filmu będzie piękno przyrody puszczy białowieskiej. Warsztaty zakończy pokaz wykonanych ćwiczeń, uroczysta premiera filmu animowanego zrealizowanego przez uczestników warsztatów oraz wręczenie dyplomów okolicznościowych i upominków.
Pokazy filmów i zakończenie uroczystości odbędzie się w kinie „Żubr w Białowieży.
Zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze na grobie reżysera filmów animowanych Piotra Szpakowicza na cmentarzu w Białowieży.

3) Spotkanie w Besku. Zestaw filmów zostanie ustalony z uczestnikami warsztatów. Po spotkaniu warsztaty z zakresu animacji komputerowej zapoznanie uczestników warsztatów z programem do animacji 2D i 3D. Realizacja filmu w wybranej technice przez uczestników warsztatów.

4) Warsztaty z zakresu animacji klasycznej i lalkowej zostaną zorganizowane w Wejherowskim Centrum Kultury koordynator ze strony Centrum pani Jolanta Rużyńska. W trakcie warsztatów omówiony zostanie tok realizacji filmów animowanych . Uczestnicy warsztatów zrealizują filmy animowane w animacji klasycznej i innej technice wybranej przez uczestników warsztatów.
Wręczenie dyplomów okolicznościowych i pokaz zestawu filmów animowanych zakończy warsztaty. Rozdanie upominków w tym: celuloidów z bohaterami bajek dla dzieci, kaset DVD ze zrealizowanymi filmami.

5) Warsztaty z zakresu animacji klasycznej i lalkowej zostaną zorganizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Przegalinach Dużych poczta Komorówka Podlaska. Z uczniami omówiony zostanie tok realizacji filmów animowanych. Uczestnicy warsztatów zrealizują swój film zgodnie z omówionym tokiem realizacji. Warsztaty zakończy pokaz wykonanych ćwiczeń i uroczysta premiera filmu animowanego zrealizowanego przez uczestników warsztatów. Wręczenie dyplomów okolicznościowych i pokaz zestawu filmów animowanych zakończy warsztaty. Pokaz filmów kończących warsztaty zatytułowany został: „Pomysłowy Dobromir i inni ". Podczas uroczystość i zostaną wręczone przez twórców drobne pamiątkowe upominki.

6) Warsztaty z zakresu animacji klasycznej i lalkowej zostaną zorganizowane w Ostrołęckim Centrum Kultury. Warsztaty z udziałem dzieci ze szkół publicznych z klas integracyjnych. W trakcie warsztatów omówiony zostanie tok realizacji filmów animowanych. Uczestnicy warsztatów zrealizują swój film według własnego scenariusza. Tematem filmu będzie kultura kurpiowska. Oprócz filmu realizowanego w technice animacji klasycznej uczestnicy warsztatów zrealizują film animując w technice wycinanki.
Warsztaty zakończ y pokazywanych ćwiczeń i uroczysta premiera filmu animowanego zrealizowanego przez uczestników warsztatów. Wręczenie dyplomów okolicznościowych i pokaz zestawu filmów animowanych zakończy warsztaty w Ostrołęce.

W TYM ROKU WARSZTATY PROWADZĄ: WIESŁAW ZIĘBA I EGENIUSZ GORDZIEJUK oraz EWELINA GORDZIEJUK, KAMIL NIESŁONY, MACIEJ GIERKA

Daty wydarzeń:

17.6.2013 - 20.6.2013

Autor wpisu: Kamil Niesłony

Studio Miniatur Filmowych
województwo: mazowieckie
02-956 Warszawa, Królewicza Jakuba 12a
http://www.smf.com.pl/
Liczba odsłon: 1707
14.11.2013