Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Gorzów Wielkopolski - 12 smaków

„GORZÓW WIELKOPOLSKI – 12 SMAKÓW” – to projekt, który ma na celu budowanie i wzmacnianie wielokulturowej tożsamości miasta Gorzowa Wielkopolskiego za pomocą najbardziej uniwersalnego „języka” – smaku. To właśnie smak, kulinaria, gotowanie – jest nośnikiem tradycji i kultury narodu/grupy etnicznej/mieszkańców regionu, a jednocześnie polem dzielenia się wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniami, zwyczajami, w celu wzbogacenia siebie nawzajem. Kuchnia jest miejscem, gdzie karmi się nie tylko potrawami, ale też całą tradycją, wiedzą i kulturą kolejnych pokoleń, które stoją za ich powstaniem.

Projekt „GORZÓW WIELKOPOLSKI – 12 SMAKÓW” zakłada zorganizowanie 12 comiesięcznych – otwartych dla mieszkańców Miasta i bezpłatnych – spotkań z kulturą i kulinariami grup etnicznych, mniejszości narodowych oraz narodowości od lat mających swoich reprezentantów w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwsze spotkanie – odbyło się w styczniu 2013 roku.

„Bohaterem” każdego spotkania będzie kuchnia jednej z grup etnicznych, grup regionalnych, mniejszości narodowych czy narodowości zamieszkującej Gorzów Wielkopolski, np. kuchnia łemkowska, ukraińska, niemiecka (nawiązująca do tradycji Landsberga), syryjska, azjatycka (w Gorzowie Wielkopolskim zamieszkuję duża rzesza osób narodowości chińskiej), wielkopolska, poleska, cygańska, tatarska, litewska, francuska (nawiązująca do działania w gorzowskiej podstrefie K-SSSE firmy Faurecia), brytyjska itd. Zaproszony gość reprezentujący mniejszość narodową lub etniczną, wspierany przez szefową kuchni Łubu Dubu, na oczach widzów/uczestników spotkania, będzie opowiadał o tradycji swojej kuchni, jej smakach, charakterystycznych potrawach i przyprawach, a przede wszystkim będzie gotował wspólnie z zebranymi, a potem razem z nimi degustował przygotowane potrawy.

Uwieńczeniem wszystkich spotkań z kuchnią i smakami wielokulturowego Gorzowa Wielkopolskiego, będzie opracowanie i wydanie albumu kulinarnego „GORZÓW WIELKOPOLSKI – 12 SMAKÓW”. Znajdą się w nim przepisy wszystkich potraw, które w ciągu roku powstały w ramach projektu, ale także dokumentacja fotograficzna ze spotkań i reportaże opowiadające o bohaterach spotkań, tradycjach ich narodów, grup etnicznych lub mniejszości. Książka będzie znakomitym elementem promocyjnym dla Miasta, wpisującym się w założenia brand manifesto marki Gorzów Przystań, strategię Gorzowa oraz strategię kultury Gorzowa.
Zakłada się, że w bezpłatnych spotkaniach kulinarnych weźmie czynny udział ok. 600 osób.

Gorzów Wielkopolski jest miastem szczególnym. Jego kultura i tradycja jest złożona, bogata i ciekawa – przede wszystkim za sprawą historii, która po 1945 roku połączyła w tym miejscu dwie kultury i dwa narody – niemiecki i polski. Od wielu lat Gorzów Wielkopolski chętnie czerpie z tradycji przedwojennego Landsberga, budując swoją tożsamość.

Jednak nie tylko to stanowi o tym, jakim miastem jest Gorzów i kim są jego mieszkańcy. Niezwykle istotne jest to, że po wojnie zapisują je swoimi historiami, wzbogacają swoją kulturą i tradycją ludzie z różnych stron Polski i Europy. Po II Wojnie Światowej zamieszkali tu pionierzy – z Wielkopolski, centralnej Polski, Kresów Wschodnich. Od lat osiedlają się tu także osoby, które tu znalazły swoją przystań – życiową i zawodową, np. pracownicy TPV z Chin, osoby związane z Faurecją (Francja), przedstawiciele różnych nacji i narodowości. Młodzi, którzy kilka lat temu wyjechali do pracy w Anglii czy Irlandii, teraz wracają do Gorzowa, lub chociaż przyjeżdżają tu w odwiedziny do rodziny, przenosząc na lokalny grunt nowe tradycje i smaki. Można zaryzykować tezę, że tu nikt nie pochodzi stąd, więc każdy jest u siebie i tak właśnie się czuje. Mieli rację twórcy „brand manifesto marki Gorzów Przystań”, że jesteśmy jak mozaika, witraż w katedralnym oknie – kolorowi, różni, niepowtarzalni, tworzący razem wielokulturową, barwną całość.

Niestety, mieszkańcy Gorzowa jeszcze nie do końca doceniają znaczenie pokojowego, twórczego współistnienia wielu kultur i wartości tworzących to miasto. Kultywując własne tradycje, nie zawsze chętnie otwierają się na nowe doświadczenia. Konieczne jest stworzenie warunków do świadomego współistnienia w tej wielonarodowej kulturze. Najlepszym sposobem na to jest zbliżanie poprzez kulinaria. Nasze działania wpisują się w nurt aktywności miejskich – impreza Kulinaria Gorzowskie czy promocja renety landsberskiej.
Widzimy też potrzebę pielęgnowania dziedzictwa kulturowego, co jest zadaniem pilnym, a zarazem długofalowym i wymagającym współdziałania władz samorządowych, partnerów społecznych i kulturalnych, środowiska edukacyjnego. Utrudnia je wciąż zbyt słaba znajomość dorobku kulturalnego i artystycznego mniejszości etnicznych i narodowych mieszkających w Gorzowie Wielkopolskim, oraz świadomość znaczenia, jaki wnosi ich obecność w kulturalny rozwój Gorzowa Wielkopolskiego. Szansą na zmianę tego stanu rzeczy jest zainteresowanie społeczeństwa dokonaniami „sąsiadów”, budowanie kulturowych pomostów między nimi. Niniejszym projektem chcielibyśmy wyjść naprzeciw wyzwaniom. Zapraszamy do dyskusji i współuczestnictwa wszystkie zainteresowane instytucje, od szkół ponadgimnazjalnych, instytucji kultury, uczelni, po samorząd.

Naszych projektem chcemy pokazać, że gorzowska kultura i tradycja jest smaczna. Chcemy pokazać gorzowianom smak ich miasta. To, jak bardzo jest złożony, interesujący, wart uwagi. Obecnie my, mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, nie do końca znamy kuchnię swoich znajomych i sąsiadów. Nie jesteśmy świadomi, że od lat tworzy się tu zupełnie nowa kulinarna jakość. Że nie bez przyczyny na jednym stole pojawiają się tradycyjne potrawy z Wielkopolski i Karpat. Z centralnej Polski i Polesia. Najważniejszym celem wnioskowanego zdania jest uświadomienie mieszkańcom Gorzowa ich wspólnego kulinarnego potencjału i dziedzictwa, na bazie którego rodzi się nowa tradycja.
 

Źródło: Łubu Dubu
Daty wydarzeń:

22.2.2013 godz. 11:15 - 11:15

Łubu Dubu
województwo: lubuskie, powiat: m. Gorzów Wielkopolski
66-400 Gorzów Wielkopolski, Władysława Łokietka 32-33
kemot2007@wp.pl
Liczba odsłon: 1829
22.02.2013