Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013

Celem programu jest zacieśnienie współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.

W roku 2013 priorytetowo traktowane będą obszary tematyczne służące:
1) Poprawie wizerunku Polski w Republice Czeskiej;
2) Rozwojowi trwałej współpracy między organizacjami pozarządowymi i wspólnotami samorządowymi Polski i Czech, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i wykorzystania potencjału ośrodków analitycznych;
3) Debacie nt. przyszłości Europy w Polsce i w Republice Czeskiej;
4) Rozwojowi stosunków gospodarczych polsko-czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia projektów infrastrukturalnych oraz eliminacji barier we współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Przykłady dofinansowywanych działań:
1) wizyty studyjne;
2) konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania;
3) publikacje;
4) projekty wykorzystujące technologie IT.

Budżet: 450.000 złotych

Kto może ubiegać się o dotację: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, instytucje kultury.

Termin składania wniosków: 14 lutego 2013 r. o godz. 15.00

Źródło: Eurodesk
Daty wydarzeń:

4.2.2013 - 14.2.2013

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
00-580 Warszawa, Aleja J.CH. Szucha 23
rzecznik@msz.gov.pl, 22 523 90 00
http://www.msz.gov.pl/pl
Liczba odsłon: 1457
04.02.2013

Zobacz także:

Międzypokoleniowy Most Tradycji

Dzielnica Paruszowiec-Piaski - jedna z dzielnic Rybnika, leży na uboczu głównego skupiska aglomeracyjnego. Marginalizację jej mieszkańców wzmaga przesiedlenie osób ze środowisk patologicznych do kwater zastępczych znajdujących się w dzielnicy - dzieci i młodzież nie mają  możliwości na konstruktywne spędzanie czasu niedaleko domu oraz mają ograniczony kontakt z kulturą. Od stycznia do czerwca 2015 r. biblioteka publiczna filia nr 4 realizowała projekt „Międzypokoleniowy most tradycji”, którego celem była integracja pokoleń oraz przybliżenie dzieciom i młodzieży kulinarnej tradycji regionu.

Sopocianie 1945-1948

Celem projektu było opracowanie i przedstawienie życiorysów osób mieszkających w Sopocie w pierwszych trzech powojennych latach i znaleźć odpowiedzi na pytanie jakie obrazy, tradycje i wydarzenia miały kluczowe znaczenie w budowaniu indywidualnej i zbiorowej tożsamości powojennej uzdrowiska. Projekt miał służyć zachowaniu przede wszystkim niematerialnego (relacje ustne), ale i materialnego (relacje pisemne, archiwalia prywatne i ze zbiorów instytucji) dziedzictwa kulturowego społeczności kurortu. Z tego względu założeniem projektu było duże zaangażowanie mieszkańców i integracja różnych grup: wiekowych, społecznych. W szerszym ujęciu promowano zainteresowanie dziejami lokalnymi wśród mieszkańców, wspierano patriotyzm lokalny i proces budowania oraz wzmacniania więzi międzypokoleniowych. Celami długoletnim było stworzenie podwalin do archiwum, które gromadziłoby materiały dotyczące losów mieszkańców uzdrowiska na przestrzeni dziejów: relacje ustne i pisemny, dokumenty, fotografie, audycje radiowe i archiwalne materiały filmowe.

Aktywna Kornica

Głównym celem naszego pomysłu na "Aktywną Kornicę" było zaktywizowanie społeczności lokalnej, stworzenie alternatywy do spędzania czasu wolnego, zagospodarowanie czasu wolnego, ożywienie społeczeństwa i pobudzenie do działania. Chcieliśmy pokazać, że małymi krokami można osiągnąć wielki sukces. Przede wszystkim chcieliśmy także stworzyć nasze miejsce, do którego każdy będzie chętnie przychodził, gdzie będzie czuł się swobodnie i bezpiecznie. Chcieliśmy pokazać mieszkańcom, że na wsi też można mieć dostęp do kultury, do fajnych warsztatów, rodzinnego wypoczynku, że to my sami stwarzamy sobie możliwości kreujemy rzeczywistość, w której żyjemy.