Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Edukacja międzykulturowa – metody twórcze

Przedmiotem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Teatr Grodzki w 2012 było przeprowadzenie warsztatów twórczych w dziedzinie edukacji międzykulturowej dla grup potrzebujących wsparcia oraz szkoleń dla nauczycieli, terapeutów i trenerów prezentujących nowatorski program edukacyjny w zakresie problematyki międzykulturowej z wykorzystaniem metody Bibliodramy (odgrywanie scen biblijnych za pomocą dramy).

Założenia projektu wynikały z analizy sytuacji w lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Teatr Grodzki od wielu lat prowadzi działalność artystyczną i edukacyjną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz trenerów i nauczycieli, przede wszystkim w Bielsku-Białej, a także na terenie Województw Śląskiego i Małopolskiego.

Celem krótkofalowym projektu Edukacja międzykulturowa – metody twórcze było: inspirowanie twórczych działań w obszarze edukacji kulturalnej poprzez angażowanie osób ze środowisk potrzebujących wsparcia do twórczej aktywności, a cel długofalowy to: upowszechnienie innowacyjnych metod pracy poprzez działania szkoleniowe i wydanie publikacji zawierającej opisy dobrych praktyk oraz szeroko zakrojoną akcję promocyjną.

W ramach projektu od stycznia do czerwca działały dwie grupy teatralne:  „Teatr Grodzki Junior” i „Edukacyjna Grupa Dorosłych”. W skład grupy „Teatr Grodzki Junior”  weszły osoby niesłyszące, niepełnosprawne intelektualnie i zagrożone na rynku pracy. Grupa przygotowała spektakl „Podróż naszych marzeń”. Jest to lalkowa opowieść o codziennym życiu, marzeniach, podróżach i tęsknocie za domowym ciepłem. Widowisko było prezentowane publiczności cztery razy: w Bielsku –Białej (maj i czerwiec 2012), w Chorzowie (czerwiec 2012) i  w Warszawie (listopad 2012). Grupa wystąpiła również poza granicami kraju w Bristolu w Wielkiej Brytanii (marzec 2012), w Nitrze oraz w Bratysławie na Słowacji (listopad 2012) i  w Pradze w Czechach (grudzień 2012).

Druga grupa teatralna to ” Edukacyjna Grupa Dorosłych”. W jej skład weszły osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie. Grupa przygotowała spektakl „Granice” poświęcony przezwyciężaniu uprzedzeń kulturowych oraz przekraczaniu różnorodnych barier w codziennym życiu. Grupa wystąpiła trzy razy: w Bielsku-Białej (czerwiec i grudzień 2012) i w Czechowicach  Dziedzicach (listopad 2012).

Przy realizacji projektu dodatkowo był zaangażowany  Polski Związek Głuchych, który odpowiedzialny był za rekrutację osób niesłyszących na warsztaty teatralne i udzielał pomocy przy porozumiewaniu się z nimi. Forma pracy i treści zawarte w spektaklach wypływały z potrzeb, a jednocześnie doświadczeń uczestników. W spektaklu „Podróż naszych marzeń” piosenka finałowa jest tłumaczona na język migowy  (uczestnikami zajęć były także osoby niesłyszace). Wypracowane widowiska bliskie były konwencji teatru plastycznego, operowały obrazem, ruchem scenicznym i animacją lalek. Dzięki temu prezentacje budziły zainteresowanie publiczności i rodziły wzruszenia. Wszystkie występy nagradzane były dużymi brawami, co jest wartością samą w sobie, jednak w tym przypadku, gdy na scenie są osoby niepełnosprawne niesie dodatkowy walor terapeutyczny. Dla instruktorów ten ostateczny efekt był żywym sprawdzianem stosowanych metod i technik. Okazały się one skuteczne.

 W ramach projektu odbyło się również szkolenie dla nauczycieli, trenerów, terapeutów. Program warsztatów zakładał wykorzystanie Bibliodramy jako narzędzia w edukacji międzykulturowej. Uczestnicy odgrywali i analizowali sceny biblijne oraz sceny z tekstów innych religii (Tora, Koran, „Poemat Duchowy” Rumiego), posługując się różnymi technikami, między innymi psychodramtyczną metodą zamiany ról i twórczą interpretacją tekstu. Program szkoleniowy służył zapoznaniu uczestników z technikami bibliodramatycznymi pod kątem ich twórczego przetworzenia i dostosowania do wyzwań edukacji międzykulturowej. Z ankietowych wypowiedzi uczestników warsztatów jasno wynika, że zaproponowany program szkoleniowy był dla nich nowym i ciekawym doświadczeniem, inspirującym do dalszych poszukiwań nowatorskich technik edukacyjnych. Sprawdziły się założenia organizacyjne cyklu szkoleniowego – dwudniowe, comiesięczne sesje warsztatowe pozwoliły na bardzo intensywną i owocną pracę oraz na pogłębienie procesu grupowego i zbudowanie mocnych więzi w zespole. Również decyzja o zaangażowaniu dwóch trenerów posiadających odmienne doświadczenia zawodowe i stosujących różne metody pracy przyczyniły się do wzbogacenia  programu kursu.

Na bazie zrealizowanych szkoleń i z wykorzystaniem doświadczeń warsztatowych prowadzonych w organizacjach partnerskich Stowarzyszenia Teatr Grodzki (Węgry, Turcja, Islandia, Izrael) prowadzone były działania upowszechnieniowe projektu. Dzięki obszernemu materiałowi dokumentacyjnemu, jaki został zgromadzony w raportach z zajęć udało się opracować publikację  „Edukacja międzykulturowa - bibliodrama i metody twórcze”. Jest ona zbiorem opisów ćwiczeń i rozmaitych technik twórczych skupionych na krytycznej analizie tekstów religijnych. Każdy spośród dziesięciu przedstawionych modułów warsztatowych stanowi osobną samodzielną całość, która pokazuje przebieg procesu grupowego, sposobu pracy trenera i aspekty międzykulturowe zajęć. Wybór metody szczegółowego opisu zrealizowanych działań został podyktowany przekonaniem, że jest to forma prezentacji dobrych praktyk, dająca wgląd w ich istotę.

Projekt dofinansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiązał się z realizacją dwóch inicjatyw o charakterze europejskim wdrażanych przez „Teatr Grodzki”:  BASICS (Bibliodrama as a way of intercultural learning for adults) w ramach programu Grundtvig  (www. basicsproject.eu) i COAST (Community Oriented ART. And Social Transformation) w ramach Programu Kultura (www.actaf2s.com/site/category/coast)

Realizator projektu: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, www.teatrgrodzki.pl

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki:

- od roku 1999 prowadzi programy artystyczne dla osób niepełnosprawnych oraz młodzieży w trudnej sytuacji życiowej obejmujące różne dziedziny sztuki - przede wszystkim teatr, a także między innymi: animację komputerową, fotografię, sztuki plastyczne

- prowadzi międzynarodowe projekty we współpracy z organizacjami z całej Europy, rozwijając inowacyjne metody edukacji i aktywizacji osób dorosłych

- zatrudnia 62 osoby niepełnosprawne w prowadzonych przez siebie dwóch Zakładach Aktywności Zawodowej: w Drukarni i Zakładzie Introligatorskim w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13 oraz w Lalikach w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Beskidzie Żywieckim

- prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Sempołowskiej 13 Bielsku-Białej dla 30 osób niepełnosprawnych (Pracownia Dziennikarska i Fotografii, Pracownia Sztuki Użytkowej, Pracownia Artterapii, Pracownia Mody, Pracownia Stolarsko-Introligtorska, Pracownia Gospodarstwa Domowego i Prac Ogrodowych)

- prowadzi poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

- organizuje sesje szkoleniowe, konferencje i spotkania dla nauczycieli, trenerów, pracowników instytucji pomocy społecznej, wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych

- wydaje czasopismoa edukacyjne oraz przygotowuje i wydaje wielojęzyczne podręczniki i filmy na temat sztuki, terapii i edukacji

- rozwija i utrzymuje swoją działalność dzięki pozyskiwaniu krajowych środków unijnych, grantów Komisji Europejskiej (programy Socrates, Grundtvig, Młodzież), a także dzięki środkom Województwa Śląskiego, Miasta Bielsko-Biała, fundacji, sponsorów i darczyńców

Publikacja do pobrania w artykule Edukacja międzykulturowa - bibliodrama i metody twórcze
 

Źródło: Teatr Grodzki
Daty wydarzeń:

1.1.2012 - 31.12.2012

Edukacja międzykulturowa – metody twórcze
Autor zdjęć: Krzysztof Tusiewicz

Edukacja międzykulturowa – metody twórcze Edukacja międzykulturowa – metody twórcze Edukacja międzykulturowa – metody twórcze Edukacja międzykulturowa – metody twórcze Edukacja międzykulturowa – metody twórcze Edukacja międzykulturowa – metody twórcze

Autor wpisu: Ludwina Dębiec, Agnieszka Ginko

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
województwo: śląskie, powiat: m. Bielsko-Biała, gmina: Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13
biuro@teatrgrodzki.pl, 33 496 52 19, 33 497 56 55
www.teatrgrodzki.pl
Liczba odsłon: 2203
01.02.2013