Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Turcja 2014 – Promesa"

W roku 2014 przypada rocznica 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją. Ten szczególny moment stwarza szansę na przypomnienie historycznych relacji obu krajów oraz nawiązanie nowych kontaktów intelektualnych, biznesowych, a także kulturalnych. Celem programu kulturalnego koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza będzie wzbudzenie zainteresowania polską kulturą oraz zbudowanie trwałych mechanizmów współpracy pomiędzy polskimi i tureckimi instytucjami kultury oraz środowiskami artystycznymi.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Turcja 2014 – Promesa” jest częścią projektu Turcja 2014. Strategicznym celem programu jest zwiększenie zainteresowania polską kulturą w Turcji oraz podniesienie wiedzy tureckich odbiorców o Polsce poprzez prezentację najwartościowszych polskich dokonań artystycznych i kulturalnych oraz wzajemne poznanie i zbliżenie środowisk artystycznych i społeczeństw obu krajów. Realizacja zadania odbywa się na terytorium Republiki Turcji, w co najmniej jednym z następujących miast: Stambuł, Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Mardin, Mersin, Şanlıurfa.

Budżet programu wynosi 4 500 000 zł:
- 500 000 zł jest przeznaczone na rok 2013, są to wyłącznie koszty związane z przygotowaniami do realizacji zadania.
- 4 000 000 zł jest przeznaczone na rok 2014, są to wyłącznie koszty związane z realizacją zadania - w roku 2014.

- 25 000 zł - minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania
- 800 000 zł - maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania
Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:
• państwowe instytucje kultury;
• samorządowe instytucje kultury;
• organizacje pozarządowe;
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
• uczelnie artystyczne.

Nabór wniosków jest dwuetapowy:
I etap – wnioskodawcy składają wnioski, w terminie do 31 stycznia 2013, zawierające wstępny projekt zadania. Kwota wnioskowanego dofinansowania na rok 2013 nie może przekraczać 10% całościowej kwoty wnioskowanego dofinansowania.
II etap – wnioskodawcy składają zaktualizowane wnioski, w terminie do 30 kwietnia 2013, dotyczące wyłącznie tych zadań, które w I etapie zostały zakwalifikowane do dalszego rozpatrzenia. Kwota wnioskowanego dofinansowania przedstawiona w zaktualizowanym wniosku, złożonym w II etapie naboru, może być do 25% wyższa lub do 25% niższa w stosunku do kwoty wnioskowanej zadeklarowanej we wstępnym projekcie zadania przedstawionym w I etapie naboru.
Wszystkie koszty związane z realizacją zadania w roku 2014 mogą być ponoszone w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

Rodzaje kwalifikujących się zadań: 
1. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań prezentujących i promujących kulturę polską na obszarze Republiki Turcji:

  • prezentacji artystycznych w ramach znaczących tureckich projektów kulturalnych;
  • zadań prezentujących polską kulturę, organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty prawa polskiego, w tym:
    • zadań artystycznych,
    • zadań z zakresu kultury o profilu edukacyjnym i/lub popularyzatorskim.

2. Z programu wyłączone są zadania wydawnicze, zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji, archeologii, stypendia naukowe i staże.
3. Przy opracowywaniu koncepcji zadań wnioskodawcy mogą brać pod uwagę informacje zawarte w Zaleceniach dodatkowych do programu Turcja 2014 – Promesa opublikowanych razem z regulaminem.
4. Realizacja zadania odbywa się na terytorium Republiki Turcji, w co najmniej jednym z następujących miast: Stambuł, Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır,
Eskisehir, Mardin, Mersin, Sanlıurfa;
5. W uzasadnionych przypadkach realizacja zadania może zostać rozszerzona o inne niż wskazane powyżej miasta, jeśli projekt jest realizowany w ramach kluczowego festiwalu, biennale, targów lub innego wydarzenia cyklicznego, we współpracy z istotnym partnerem lokalnym.
6. Zadania muszą być przygotowywane we współpracy z przynajmniej jednym partnerem tureckim, z możliwością włączenia, dodatkowo, partnerów z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Adama Mickiewicza: http://www.iam.pl/pl/dzialalnosc/turcja-2014---promesa/nabor-2013-dokumenty-copy.html

Źródło: Kadra kultury
Daty wydarzeń:

11.1.2013 godz. 15:32 - 15:32

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
00-071, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 15/17
mustymowicz@iam.pl, 22 447 61 29
http://www.mkidn.gov.pl
Liczba odsłon: 1961
18.01.2013