Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Dynamiczna Tożsamość

Dynamiczna Tożsamość to edukacyjny projekt interdyscyplinarny. W ramach edycji projektu DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE 2012 organizowane były trzy rodzaje pilotażowych warsztatów: dla uczniów gimnazjum (maj), nauczycieli gimnazjum (maj, wrzesień), otoczenia szkoły (wrzesień). Program warsztatów skupiał się na Internecie jako środku społecznego przekazu. Warsztaty miały wywoływać refleksję jak świadomie „być online” i jak interpretować innych online. Poprzez konfrontacje ze sobą, dyskusję, prezentację w zarysie tematów jak tożsamość, komunikacja i publikacja, strategie etyczne, uczestnicy rozwijali umiejętności świadomego, krytycznego i twórczego korzystania z Internetu.

Projekt Dynamiczna Tożsamość o interdyscyplinarno-badawczym charakterze wykorzystywał najnowsze międzynarodowe badania w dziedzinie obecności online oraz nową technologię (Augmented Reality) i film, zdjęcia jako narrację obrazem.
Edycja 2012 projektu otrzymała dofinansowanie z Programów Ministra – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwo Narodowego – 2012 [nazwa programu: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, nazwa priorytetu: Edukacja kulturalna].

DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ A EDUAKCAJ MEDIALNA
Głównym założeniem projektu było to, że dane online o nas są ważne: dane, którymi dzielimy w Internecie o sobie oraz dane, które inni o nas umieszczają w Internecie.Z wszystkich tych danych pojawia się nasza digitalna tożsamość. Właśnie ta digitalna tożsamość była głównym tematem projektu.

Nasza digitalna tożsamość nie jest statyczna. Nowe dane i nowe konteksty ciągle ją zmieniają sprawiając, że jest dynamiczna. Jest ona również ważną częścią ogólnej tożsamości. To kim jesteśmy w Internecie jest coraz ważniejsze dla naszej auto-definicji i dla opinii innych o nas. Niestety niewiele osób rozumie jak nasza dynamiczna tożsamość w Internecie buduje się i jak ta tożsamość jest interpretowana. Rozumienie swojej dynamicznej tożsamości online jest istotne przede wszystkim dla młodzieży, dla której świat online jest drugim domem.

Używane metody dydaktyczne budowały nową formę edukacji medialnej. Prawo, filozofia, gramatyka języku filmowego, psychologia społeczna – to ważne dla projektu teoretyczne dziedziny, które tworzą jego merytoryczną oś.

Metody dydaktyczne warsztatów w sześcio 90-minutowych sesjach:

 • Wykłady (o różnych aspektach i poziomach tożsamości i tożsamości online; o warunkach, skutkach, śladach i interpretacjach bycia online; o publikacji i komunikacji online; o teorii gramatyki języka filmowego)
 • Dialogi (na te same tematy)
 • Ekspresja artystyczna oraz konfrontacja ze sobą poprzez aktywności (robienie kreowanych zdjęć o swojej tożsamości; wypowiadanie się do kamery odpowiadając na pytanie: „Kim jesteś do teraz” i potem oglądanie wyników w grupie w formie technologii Augmented Reality i w formie pokazu filmowego)
 • Analiza ekspresji artystycznej
 • Gra Augmented Reality „IDentifEYE”, która pokaże w magicznym lustrze jak decyzje online zmieniają naszą digitalną tożsamość
 • Ankiety ewaluacji wyników aktywności, które monitorują rozwój uczestników


Im bardziej młodzież i dorośli rozumieją dynamiczne tożsamości, tym bezpieczniej będą czuć się online. Negatywne zdarzenia będą ich dotykać mniej.

KONKRETNY WYNIK PROJEKTU:
Wynikiem Projektu Dynamiczna Tożsamość edycji 2012 będzie polsko-angielska publikacja w formie książki (500 egz.) oraz w formie digitalnej pod licencją CC, która zawierać będzie w sobie wszystkie materiały potrzebne dla nauczycieli, aby mogli samodzielnie prowadzić takie warsztaty:

 • Pakiet materiałów dydaktycznych
 • Instrukcja dla prowadzących warsztaty (scenariusze warsztatów, szczegółowe opisy każdego dnia, opis stosowanych metod, opis jakie istnieją możliwości modyfikacji scenariuszy do potrzeb i warunków w indywidualnych szkołach)
 • Dokumentacja – tekstowa i obrazowa przebiegu warsztatów
 • Artykuły dotyczące aspektów tożsamości, prywatności, własności, wolności w perspektywie świata digitalnego i jego łączności ze światem realnym.


MISJA PROJEKTU
Każdy ma prawo zrozumieć świat.

WIZJA
Młodzież i dorośli żyją w rzeczywistości między dumą i wstydem, w której kalkulacja gra poważną rolę. Ta rzeczywistość  istnieje również w Internecie  jak i w realnym życiu.
Świat online – jak i realny świat – jest miejscem, gdzie młodzież i dorośli budują swoje wizerunki poprzez publikacje i interakcje. Te wizerunki ciągle są w ruchu, bo młodzież i dorośli sami są w ruchu jak i ich otoczenie.

W projekcie Dynamiczna Tożsamość chcieliśmy, aby młodzież i dorośli lepiej rozumieli swoje otoczenie w ruchu jak i siebie samych. Ten projekt chciał być programem, który merytorycznie celuje w rozwinięcie umiejętności świadomego, krytycznego i twórczego korzystania z Internetu.
Projekt Dynamiczna Tożsamość chciał pomóc młodzieży, nauczycielom, rodzicom i otoczeniu szkoły w dialogu oraz dać poprzez równoważony kontakt międzypokoleniowy instrumenty jak zrozumieć świat.

Projekt traktował świat młodzieży i dorosłych online nie jako miejsce zagrożeń, jak to obecnie jest normą w curriculum szkół, a raczej jako ramę, w której młodzież i dorośli mogą budować swoje tożsamości, równolegle jako nadawca i jako odbiorca.
Każdy online ma możliwości emancypować się poprzez autoprezentację. Nowe media umożliwiają dostęp wykluczonym społecznie. Każdy jest w stanie promować się z refleksją i etyką online. To wszystko pod warunkiem, że wie jak.

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku
 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Komenda Miejska Policji w Gdańsku
 • Prezydent Miasta Gdańska – Pan Paweł Adamowicz, który napisał rekomendację
 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdańska
 • W Holandii partnerem projektu jest Fundacja Ezzev.


Nawiązaliśmy również współprace oparte na wymianie doświadczeń, udostępnianiu naszych materiałów i gotowości dalszej współpracy z:

 • Krajową Radą Radiofonii i Telewizji
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Narodowym Centrum Kultury


Patronat honorowy nad Projektem objęły:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O POCZĄTKACH PROJEKTU
Projekt powstał w 2011 roku, kiedy Fundacja Citizen Project razem z holenderską Fundacją Ezzev i partnerem Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku testowała pierwszą wersję warsztatów w grupie licealistów. Obecnie narodowa edycja projektu 2012 realizowana jest pod patronatem MKiDN, MAC oraz NCK, przez Fundację Citizen Project jako organizator, dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O PRZYSZŁOŚCI PROJEKTU
Edycja projektu 2012-2015 otrzymała dofinansowanie od Unii Europejskiej w programie Lifelong Learning [podprogram: Comenius Multilateral Projects]. Podczas ewaluacji wniosku przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Uniu Europejskiej projekt oceniony został jako “zupełnie nowy”. Executive Agency opisała projekt m.in, „taki produkt nie jest obecny w tej formie” i że jest „ważnym instrumentem w edukacji”. Innowacyjność projektu otrzymała najwyższą oceną, 5 na 5 możliwych punktów.

Edycja projektu 2012-2015 o europejskim zasięgu realizowana będzie we współpracy ośmiu partnerów z 4 krajów UE: m.in. z Uniwersytetem Lejda (Holandia), Uniwersytetem Amsterdamu (Holandia) oraz z organizacjami w Grecji i na Cyprze.

I CO DALEJ?
Planujemy rozwijanie form warsztatowych i narzędzi dydaktycznych. Pracujemy nad konceptem warsztatu pod roboczym tytułem "Konfrontacja ze sobą onoffline". Natomiast dzięki wsparciu Fundacji Ezzev możemy planować i rozwijać koncept eduakcyjnej gry w technologii Augmented Reality. Istotna będzie również metoda pracy nad grą, która oparta będzie na współpracy w czasie godzin wychowawczych z młodzieżą szkolną, młodzieżą wykluczoną i zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Autorzy projektu:
Reżyserka filmowa: Beata Staszyńska [Fundacja Citizen Project]
Architekt funkcjonalności Internetu: Onno Hansen [Fundacja Ezzev].

PROŚBA POMOC W BADANIU.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SONDZIE 3-9.12.2012
www.dynamicznatozsamosc.org/sonda-2012/

O sondzie.
TOŻSAMOŚĆ ONLINE – O CO CHODZI?

Autorzy projektu "Dynamiczna Tożsamość", Beata Staszyńska i Onno Hansen, uważają, że nadszedł czas, aby dowiedzieć się czy różne pokolenia naprawdę odmiennie przeżywają swoją obecność w Internecie i czy postawa dorosłych różni się od postawy młodzież. Autorzy zdecydowali się użyć jako instrumentu badawczego sondy.

„Dorośli nie byliby szczerzy odpowiadając na wszystkie pytania" – oto odpowiedź, którą młodzież najczęściej dawała, w czasie realizacji projektu Dynamiczna Tożsamość 2012, na otwarte pytanie dotyczące tego, co robiliby inaczej dorośli grając w innowacyjną europejską grę o tożsamości online. Ta odpowiedź, jak i inne, sygnalizują, że w teraźniejszości istnieją poważne nieporozumienia między pokoleniami.

Istnieje kilka hipotez na temat przyczyn nieporozumień między pokoleniami. Niektóre z nich zakładają, że nie jest to - do końca - nieporozumienie między pokoleniami, a raczej nieporozumienie między ludźmi, którzy "są często" online a tymi, którzy "są rzadko".

Istnieje na przykład hipoteza, która twierdzi, że ludzie online mniej kalkulują. Podczas, gdy w realnym świecie odgrywamy różne role przed różnymi ludźmi, w portalach społecznych sytuacja jest inna. Każdy może czytać wszystkie informacje na naszym timelinie, więc selektywne ujawnianie ujawnianie tajemnic jest prawie niemożliwe. Według tej hipotezy, kalkulacja dorosłych, którzy są online rzadko, jest powodem do obniżonego zaufania młodzieży dla nich.

Im więcej osób weźmie udział w sondzie tym jej wynik będzie wiarygodnej opisywać teraźniejszą sytuację. Biorąc udział w sondzie pomożesz odkryć, gdzie pokolenia młodzieży i dorosłych w obszarze zjawiska tożsamości online znajdują się w teraźniejszości.

Dziękujemy!

 

Źródło: Dynamiczna Tożsamość
Daty wydarzeń:

2.2.2012 - 14.12.2012

PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - OTOCZENIE PROJEKTU

PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - OTOCZENIE PROJEKTU PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - OTOCZENIE PROJEKTU PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - OTOCZENIE PROJEKTU PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - OTOCZENIE PROJEKTU PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - OTOCZENIE PROJEKTU PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - OTOCZENIE PROJEKTU PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - OTOCZENIE PROJEKTU
PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS
Autor zdjęć: JAKUB KOWNACKI

PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - O NAS
PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - INSPIRACJE
Autor zdjęć: BEATA STASZYŃSKA

PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - INSPIRACJE PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - INSPIRACJE PROJEKT DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ - INSPIRACJE
W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku zrealizowaliśmy ten filmowy zwiastun idei Projektu. Występujący w nim uczniowie - to uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach i mogli doświadczyć na sobie samych jak rozumieć, interpretować siebie i innych ...również online.

Autor wpisu: BEATA STASZYŃSKA

FUNDACJA CITIZEN PROJECT
województwo: pomorskie, powiat: m. Gdańsk
80-762, GDAŃSK, SZOPY 3 LOK.42
STASZYNSKA.BEATA@GMAIL.COM, 502589842
WWW.FOUNDATIONCITIZENPROJECT.EU
Liczba odsłon: 2514
02.11.2012