Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013

Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza programy na rok 2013. Pierwszy termin składania wniosków upływa 30 listopada 2012 r., drugi – 31 marca 2013 r. We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie dokumentów poprzez portal systemu EBOI.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2013:

Wydarzenia artystyczne
Muzyka - Celem priorytetu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.
Teatr i taniec - Celem priorytetu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu.
Sztuki wizualne - Celem priorytetu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce.
Film - Celem priorytetu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.
Promocja kultury polskiej za granicą - Celem priorytetu jest promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk polskiej kultury - zarówno poprzez wspieranie znaczących projektów skupionych na kompleksowej, różnorodnej prezentacji polskiej twórczości, jak również poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiżowych światowych przedsięwzięć kulturalnych.

Kolekcje
Narodowe kolekcje sztuki współczesnej - Celem priorytetu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce.
Regionalne kolekcje sztuki współczesnej - Celem priorytetu jest wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej.
Zamówienia kompozytorskie - Celem priorytetu jest tworzenie nowych dzieł muzycznych, ich prawykonanie, popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej. Priorytet „Zamówienia kompozytorskie” zostanie uruchomiony w późniejszym czasie. O terminie uruchomienia priorytetu poinformujemy Państwa na stronie internetowej Ministerstwa.
Kolekcje muzealne - Celem priorytetu jest wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej.

Promocja literatury i czytelnictwa
Literatura - Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej.
Promocja czytelnictwa - Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.
Czasopisma - Celem priorytetu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Edukacja i diagnoza kultury

Edukacja kulturalna - Celem priorytetu jest wspieranie innowacyjnych zadań z obszaru edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego i intelektualnego społeczeństwa, w tym dotyczących stymulowania kreatywności obywateli w posługiwaniu się m.in. nowymi mediami.
Edukacja artystyczna - Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.
Obserwatorium kultury - Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

Dziedzictwo kulturowe
Ochrona zabytków - Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
Wspieranie działań muzealnych - Celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych.
Kultura ludowa - Celem priorytetu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk z zakresu szeroko pojętej kultury ludowej.
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - Celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.
Ochrona zabytków archeologicznych - Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.
Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego - Celem priorytetu jest zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych.

Rozwój infrastruktury kultury
Infrastruktura kultury - Celem priorytetu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego - Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych.
Infrastruktura domów kultury - Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na pokrycie tzw. wkładu własnego dla zadań, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach programów europejskich.

Możliwość składania wniosków na rok 2013 za pośrednictwem systemu EBOI będzie dostępna w pierwszych dniach listopada br.
Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosków, trybu oceny i zobowiązań beneficjentów znajdują się w opublikowanych "Wytycznych do oceny wniosków oraz realizacji zadań w ramach programów" oraz regulaminach programów i priorytetów.

Internetowa podstrona Ministerstwa
 

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Daty wydarzeń:

29.10.2012 godz. 14:28 - 14:28

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
00-071, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 15/17
mkidn@esp.mkidn.gov.pl, 22 42 10 100
http://www.mkidn.gov.pl
Liczba odsłon: 2739
29.10.2012