Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu

Program edukacyjny zrealizowany przez Muzeum Górnośląskie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bytomiu w ramach III edycji Akademii Orange. Projekt skupiał się na obrazach w różnorodnych ich funkcjach. Naszym celem było wykształcenie świadomego odbiorcy kultury wizualnej, który oprócz sprawnego poruszania się w jej świecie będzie umiał także twórczo zinterpretować i przetworzyć bombardujące go z każdej strony obrazy.

Zainspirowani pytaniem o rolę i miejsce obrazu we współczesnej kulturze, stworzyliśmy program, który ukazuje jak wiele rodzajów obrazów otacza nas na co dzień, i jak wielką rolę odgrywają one w naszym życiu. Punktem wyjścia były obrazy materializowane za pomocą różnych technik – fotografii, filmu, animacji oraz malarstwa, a celem świadomy odbiór, interpretacja i kreacja obrazów przez uczestników projektu. Warsztaty zorganizowane zostały dla trzech grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych – każde z nich dotyczyły trochę innych funkcji obrazu i obrazowania.

Wizjerek. Ruchome piaski, animowane obrazki. Był to cykl warsztatów dla najmłodszych, czyli dzieci w wieku od 4 do 13 lat. Warsztaty te skupiały się wokół animacji i tworzenia obrazu filmowego. Pragnęliśmy uwrażliwić najmłodszych odbiorców na to, że świat odbieramy za pomocą wzroku i interpretujemy go w obrazach. Punktem wyjścia była muzyka, jako bodziec, który powoduje powstawanie obrazów w naszej wyobraźni. Dzieci miały za zadanie przeniesienie tych obrazów na rysunki wykonywane za pomocą piasku na podświetlanym stole. Obrazki stworzone w ten sposób były drukowane i traktowane jako szkic scenariusza do filmu, który każda z grup miała stworzyć, jako ukoronowanie warsztatów. Oprócz twórczej kreacji obrazów, uczestnicy warsztatów zapoznawali się również z poszczególnymi etapami produkcji filmowej, uczyli się świadomego korzystania z możliwości tkwiących w obrazowaniu, a następnie cierpliwie komponowali kolejne klatki potrzebne do stworzenia animacji. Wykonując z dziećmi filmy techniką animacji piaskowych, chcieliśmy nie tylko dać im radość tworzenia i wzmacniać wiarę we własne możliwości (warsztaty zakończyliśmy galą filmową wzorowaną na gali oscarowej), ale przede wszystkim uświadomić, że to my widzimy, postrzegamy świat jako obrazy i przez to stanowią one integralną część naszego życia. Uczyliśmy patrzeć świadomie. Wszystkie powstałe w ramach warsztatów filmy są dostępne na naszej stronie: http://www.wizjer.muzeum.bytom.pl/

Wizjer. Odbicia pamięci. to warsztaty przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej. Inspiracją dla ich powstania był znajdujący się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu album z fotografiami stworzonymi przez bytomskiego nastolatka Heinza Potykę w 1933 roku. Obcowanie z archiwalnymi fotografiami własnego miasta miało uświadomić uczestnikom zmieniającą się w czasie funkcję obrazu oraz jego rolę, jako nośnika historycznych wartości. Zadaniem, jakie przed nimi postawiliśmy było stworzenie niezwykłej mapy Bytomia łączącej archiwalne fotografie Heiza Potyki ze współczesnymi, wykonanymi przez nich samych, w tych samych miejscach. Drugą częścią projektu było stworzenie przez każdego z uczestników subiektywnej mapy Bytomia, na którą składałyby się zdjęcia miejsc dla niech ważnych i znaczących. Stworzona w ten sposób wystawa, która swój wernisaż miała 31.05.2012 w Muzeum Górnośląskim, może kiedyś być dla kogoś tym, czym dla nas był album Heinza Potyki. Zanim jednak warsztatowi cze wyruszyli w miasto z aparatami, musieli zdobyć wiedzę o podstawach fotografowania, digitalizacji i archiwizacji, a także nauczyć się odczytywać znaczenia zawarte w obrazach, przekładać informację wizualną na historię – miasta, miejsca i ludzi uwiecznionych na fotografiach.

Trzecim cyklem zajęć związanych z programem Wizjer, były wykłady dla nauczycieli, edukatorów i lokalnych animatorów kultury. W ramach wykładów udało nam się zaprezentować bardzo szerokie spojrzenie na obraz. Poszczególne wykłady prowadzone były przez specjalistów z różnych dziedzin – historii sztuki, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, fotografii, grafiki komputerowej i wreszcie bibliotekoznawstwa i prezentowały bardzo różne spojrzenia na interesujący nas przedmiot. Ich celem było między innymi poszerzenie wiedzy edukatorów dotyczących różnych funkcji obrazów w kulturze, ukazanie technologii jako ważnego i rosnącego w siłę nośnika obrazów, uświadomienie, że konieczne jest uznanie jej przez edukację powszechną. Aby wykształcić w młodym człowieku umiejętność świadomego obcowania z obrazami pojawiającymi się w jego otoczeniu oraz w Internecie, konieczne jest nabycie tej umiejętności przez samego nauczyciela, czy edukatora. W obliczu błyskawicznie rozwijającej się technologii i wszechobecnego Internetu zadaniem edukatorów jest ułatwienie dzieciom i młodzieży poruszania się w wizualnym świecie, wykształcenie w nich umiejętności selekcji, głębszego spojrzenia, rozumienia, interpretacji i wreszcie kreacji wartościowych obrazów.

Wszystkie wykłady oraz scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży zostały umieszczone w wydanej po zakończeniu projektu publikacji, która jest także dostępna w Internecie. Mamy nadzieję, że zawarte w niej treści będą pomocne w planowaniu lekcji i zajęć nadobowiązkowych.

Źródło: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Daty wydarzeń:

15.1.2012 godz. 2:01 - 1.6.2012 godz. 3:01

Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu.
Autor zdjęć: Tomasz Kiełkowski, Magdalena Pospieszałowska

Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu.

Autor wpisu: Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
województwo: śląskie, powiat: m. Bytom
41-902, Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 2
edukacja@muzuem.bytom.pl, (32) 281 82 94 w.127
www.muzeum.bytom.pl/
Liczba odsłon: 2706
25.07.2012