Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Twórcza terapia

Projekt ma charakter edukacyjny, adresowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz do grup marginalizowanych. Różnorodność i interdyscyplinarność działań oraz włączanie w nie osób sprawnych są niezwykle istotne w procesie integracji i rehabilitacji społecznej uczestników „Twórczej Terapii".

Działania w ramach projektu obejmują:

 • cykliczne zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin sztuki, prezentacje sceniczne
 • wyjazdy na spektakle do teatrów
 • Letnią Szkołę Edukacji Artystycznej
 • wystawy
 • Międzynarodowy Plener Artystyczny „Impresje" (5. edycja)
 • ogólnopolskie konkursy plastyczne: Kompozycje i Ceramiony
 • 6. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne.
   

Efekty rocznej pracy, takie jak uwrażliwienie na odbiór kultury i sztuki, na włączanie osób niepełnosprawnych w działania twórcze również w środowisku otwartym, będą się przekładały na najbliższe środowisko, w którym żyją na co dzień uczestnicy projektu. Długofalowo - celem programu jest zmiana sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez ich możliwości a nie ograniczenia.

Celem strategicznym projektu jest aktywizacja i inspiracja zachowań twórczych osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada realizację następujących celów szczegółowych:

 • Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych
 • Wyrównywanie szans i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej grup defaworyzowanych
 • Szeroko rozumiana integracja społeczna.

 

Różnorodność oraz interdyscyplinarny charakter działań w ramach projektu umożliwią zrealizowanie zakładanych celów oraz dostosowanie programu do indywidualnych możliwości uczestników. Celem warsztatów arteterapeutycznych jest aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, grup marginalizowanych, przywrócenie im wiary w swoje możliwości, pomoc w odkryciu własnych zdolności, zainspirowanie do dalszych działań. Osoby te bardzo często popadają w bierność społeczną i zawodową.

Sprawdzona i skuteczna oferta wykorzystania zajęć arteterapeutycznych daje szansę na przerwanie tego tzw. zamkniętego kręgu bezradności i bierności. Wykorzystanie metod arteterapeutycznych (najczęściej definiowanych jako terapia przez sztukę) pozwala m.in. na ujście negatywnych emocji, a przede wszystkim na zbudowanie w grupie wzajemnego zaufania, doświadczenie emocji związanych najpierw z realizacją wydarzenia artystycznego, a później z koniecznością zaprezentowania powstałego wydarzenia, dzieła i później zaprezentowania jego.

Celem ogólnopolskich konkursów plastycznych (Ogólnopolski Konkurs Kompozycje i Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny Ceramiony) jest konfrontacja dokonań młodych twórców z regionu warmińsko-mazurskiego oraz kraju w dziedzinie plastyki, rozwój umiejętności i talentu, wymiana doświadczeń.

Międzynarodowy plener artystyczny "Impresje" ma na celu:

 • popularyzację tradycji kulturowej regionu warmińsko - mazurskiego
 • poznanie jego walorów turystyczno-krajoznawczych
 • konfrontację postaw twórczych artystów różnych narodowości oraz upowszechnienie wartości artystycznych wśród mieszkańców regionu
 • integrację polskich i zagranicznych artystów.

 

Kolejne działanie w ramach projektu pn. 6. Międzynarodowe Spotkania Artystyczne ma charakter popularyzatorski, niekomercyjny oraz integracyjny. Celem MSA jest prezentacja szerszej publiczności różnorodnych form twórczości artystycznej artystów sprawnych i niepełnosprawnych z Polski oraz Europy.

Spotkania są istotnym etapem włączania osób niepełnosprawnych w otwarte społeczeństwo. W organizację Międzynarodowych Spotkań Artystycznych angażujemy liczne grono wolontariuszy, czołowe media, placówki kulturalno-oświatowe z kraju i zagranicy, a także elbląską społeczność.

Patronat Honorowy nad 6. Międzynarodowymi Spotkaniami Artystycznymi objął Pan Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach priorytetu Edukacja kulturalna, środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz własnych.

Źródło: Światowid
Daty wydarzeń:

1.2.2012 godz. 2:01 - 31.12.2012 godz. 2:01

Twórcza terapia

Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia Twórcza terapia

Autor wpisu: Edyta Jasiukiewicz

Centrum Spotkań Europejskich
województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: m. Elbląg
82-300, Elbląg, Pl. Jagiellończyka 1
info@swiatowid.elblag.pl, 55 611 20 50
www.swiatowid.elblag.pl
Liczba odsłon: 1418
25.07.2012