Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu jest samorządową instytucją kultury działającą od 1964 roku. Przez kolejne dziesięciolecia instytucja ta wypracowuje własne, oryginalne metody rozwijania zdolności twórczych i rozbudzania wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży. To tu dziecięca wyobraźnia uzewnętrznia się tysiącami prac malarskich, rysunków i grafik. Powstają one w pracowniach dydaktycznych Galerii, prezentowane są w jej salach wystawowych, a nadsyłane na organizowane przez placówkę konkursy składają się na największy w Polsce zbiór prac dziecięcych.

 Galeria na stałe wpisała się w kulturalny pejzaż miasta Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego, a organizowane przez nią Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży oraz Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” są ważnymi wydarzeniami nie tylko w skali kraju. Ten ponadlokalny charakter instytucji jest niezwykle istotną cechą wyróżniającą ją wśród innych placówek edukacyjnych.
Dynamiczna i różnorodna działalność Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w rzeczywistości, w której funkcjonuje ona jako instytucja, jako twórczy organizm. Istotą życia tego organizmu jest dialog. Dialog z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami, dialog z twórcą, dialog z odbiorcą. Zapraszamy do udziału w tym dialogu. Zapraszamy do odwiedzania naszej Galerii, gdzie na każdego czekają niezapomniane przeżycia związane z niezwykłym światem sztuki dziecka.

POPOŁUDNIOWE ZAJĘCIA PLASTYCZNE W PRACOWNIACH DYDAKTYCZNYCH
Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży są podstawową formą działalności Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka, a wypracowywanie i upowszechnianie wzorców edukacji plastycznej jest głównym celem instytucji. Powodem do satysfakcji może być liczba uczestników cotygodniowych, popołudniowych zajęć plastycznych. Obecnie bierze w nich udział ponad 300 osób w wieku od 5 do 18 lat. Zajęcia w Galerii mają charakter nowatorski i eksperymentalny, są starannie przygotowywane przez doświadczony zespół plastyków-pedagogów. Każde zaproponowane dziecku ćwiczenie ma rozwijać jego wyobraźnię, rozbudzać wrażliwość plastyczną, odsłaniać nowe elementy bogatego świata plastyki.
Obok tradycyjnych technik malarskich, rysunkowych i graficznych Galeria dysponuje nowoczesną pracownią komputerową w swoich działaniach edukacyjnych wykorzystuje także media elektroniczne.

ZAJĘCIA Z KLASĄ
Oprócz stałych, popołudniowych zajęć plastycznych, w pracowniach dydaktycznych Galerii odbywają się również przedpołudniowe zajęcia dla grup zorganizowanych.
Chętnie korzystają z nich dzieci i młodzież ze szkół, przedszkoli, klubów osiedlowych oraz innych ośrodków kultury Torunia oraz regionu kujawsko-pomorskiego. Dla wielu z nich jest to jedyna możliwość zapoznania się z prawdziwą, profesjonalnie wyposażoną pracownią plastyczną.

SOBOTNIE PORANKI PLASTYCZNE
Sobotnie Poranki Plastyczne to propozycja Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka skierowana do 3-4 letnich dzieci oraz ich rodziców. Takie wspólne spotkania w pracowni dydaktycznej są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie edukacją plastyczną dzieci, które nie uczestniczą jeszcze w regularnych, organizowanych przez Galerię zajęciach popołudniowych. Sobotnie Poranki Plastyczne są zarówno wspólną, pożyteczną, zacieśniającą międzypokoleniowe więzy zabawą, jak i wprowadzeniem najmłodszych w niezwykły świat plastyki – zachętą do odkrywania różnych jego tajemnic. Specjalnie przygotowany program zajęć dostosowany jest do wiedzy i umiejętności 3-4 latków, a poszczególne ćwiczenia zachęcają do współpracy dzieci i rodziców.

ZAJĘCIA PLENEROWE, AKCJE, WARSZTATY
Galeria jest inicjatorem i organizatorem różnych, często odbywających się w plenerze zabaw i akcji plastycznych dla dzieci i młodzieży. Te, towarzyszące czasem innym wydarzeniom działania edukacyjne zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem młodych mieszkańców nie tylko naszego miasta.

PROGRAMY ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNE
Jednym z ważnych elementów prowadzonej przez Galerię działalności są opracowywane tu eksperymentalne programy arystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Te mające najczęściej formę warsztatów. Projekty realizowane są z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poszczególne, składające się na określony program ćwiczenia przeprowadzane są zarówno w pracowniach dydaktycznych Galerii, jak i przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Torunia oraz miast i wsi regionu kujawsko-pomorskiego.
W ostatnich latach Galeria zrealizowała następujące programy:
- „Ekosystem” (2005-2007)
- „Przestrzeń przyrody” (2005-2007)
- „Zielona krowa” (2008)
- „Baw się grafiką” (2009)
- „Sztuka, sztuka pokaż rogi” (2011)

KONKURSY PLASTYCZNE
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka jest organizatorem wielu konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży. Są to wydarzenia o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim.
Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży jest oryginalną, jedyną tego typu propozycją na świecie. Swoje linoryty, papieroryty, kolografie, akwaforty i akwatinty przesyłają do Torunia dzieci i młodzież ze wszystkich kontynentów. Każda wystawa pokonkursowa jest najbardziej aktualnym obrazem grafiki dziecięcej – przeglądem różnorodnych postaw twórczych, zainteresowań, osiągnięć warsztatowych. To okazja do porównań, analiz i refleksji, ale przede wszystkim ogromna przyjemność oglądania. Liczba uczestników kolejnych edycji Biennale świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu konkursem. Wielkim prestiżem na świecie cieszy się również organizowany od 1981 roku, co dwa lata Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. Każdorazowo na konkurs ten, którego głównym celem jest zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody napływa około 25 tysięcy prac z kilkudziesięciu krajów świata. Ponadto intencją konkursu jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży. Konkurs jest także promocją dobrze działających ośrodków, w których odbywają się interesujące zajęcia plastyczne, a wystawa pokonkursowa przeglądem najciekawszych, najbardziej oryginalnych prac plastycznych dzieci i młodzieży z różnych stron świata.
Oprócz tych dwóch wielkich, odbywających się cyklicznie konkursów Galeria przygotowuje wiele przedsięwzięć konkursowych poświęconych określonym wydarzeniom, miejscom lub osobom.
Z organizowanych w ostatnich latach warto wymienić konkursy związane z życiem i twórczością Ignacego Jana Paderewskiego, Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego, Fryderyka Chopina ( w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora), konkurs towarzyszący staraniom Torunia o tytuł Europejska Stolica Kultury 2016 – „Żaba, piernik i Kopernik” oraz konkurs „Barwy Kujaw i Pomorza”, którego celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży regionu kujawsko-pomorskiego.
Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży to bardzo ważna część działalności toruńskiej Galerii. To one sprawiają, że instytucja ta jest znana nie tylko w naszym kraju, ale na wszystkich kontynentach. To one promują nasze miasto, nasz region, nasz kraj.


WYSTAWY

Galeria organizuje około 30 wystaw rocznie. Pokazywane w siedzibie Galerii oraz poza nią wystawy są prezentacjami najciekawszych przykładów polskiej i zagranicznej plastyki dziecięcej. Wystawy te są wizytówkami prężnie działających ośrodków kultury, szkół i pracowni plastycznych, pracujących tam uczniów i ich nauczycieli. Są prezentacjami interesujących programów eksperymentalnych, osiągnięć warsztatowych, dokonań w dziedzinie współczesnej edukacji plastycznej. Wiele organizowanych w Galerii wystaw opartych jest o jej zbiory własne oraz prace powstałe na zajęciach plastycznych w pracowniach dydaktycznych.
W Galerii organizowane są również wystawy artystów profesjonalnych, których prace treścią lub formą nawiązują do charakteru Galerii lub są interesujące ze względu na możliwość wykorzystania ich w procesie edukacji plastycznej.

GROMADZENIE PRAC
W zbiorach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka znajduje się obecnie około 550 tysięcy prac plastycznych dzieci i młodzieży z 98 krajów świata. Jest to prawdopodobnie największy tego typu zbiór w naszym kraju.
Źródłem pozyskiwania prac są organizowane przez Galerię konkursy, działalność funkcjonujących w instytucji pracowni dydaktycznych oraz zestawy przekazywane w formie darów od placówek współpracujących z ośrodkiem.
Ta niezwykle bogata kolekcja, posiadająca oprócz walorów estetycznych również wartość historyczną (najstarsze prace pochodzą z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku) przechowywana jest w specjalnie przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach. Opisane, posegregowane i skatalogowane prace udostępniane są szkołom, przedszkolom, ośrodkom kultury instytucjom, które chciałyby zaprezentować je w swoich siedzibach, a przede wszystkim są bogatym materiałem do przygotowywanych w Galerii wystaw.
Rozpoczęta w roku 2007 digitalizacja prac umożliwia oglądanie zbiorów toruńskiej Galerii także w Internecie.

WSPÓŁPRACA
Jednym z czynników bogatej i różnorodnej działalności Galerii jest jej współpraca z innymi instytucjami i ośrodkami kultury, zarówno na terenie naszego kraju, jak i zagranicą.
Współdziałanie i wymiana doświadczeń z takimi placówkami jak Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, czy Turčianska Galeria w Martinie na Słowacji wygenerowały już niejedną ciekawą inicjatywę.
Szczególnie ważna dla Galerii jest dobra, trwająca od samego początku funkcjonowania instytucji współpraca z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studenci tego Wydziału odbywają w Galerii praktyki pedagogiczne, realizują opracowane w Zakładzie Edukacji Artystycznej projekty, a także wystawiają tu swoje prace. Pracownicy Galerii mają możliwość wzbogacania swoich praktycznych doświadczeń projektami opracowywanymi na uczelni. Taka współpraca to także dostęp do najciekawszych programów, opracowań poświęconych edukacji plastycznej, metod pracy, tendencji i nurtów współczesnej pedagogiki i dydaktyki. To możliwość aktywnego uczestnictwa w różnego typu spotkaniach, warsztatach, konferencjach, to okazja zaistnienia na szerokim forum instytucji zajmujących się edukacją i twórczością plastyczną dzieci i młodzieży.

Źródło: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Daty wydarzeń:

4.7.2012 godz. 12:42 - 12:42

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: m. Toruń
87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 17
gioptd@wp.pl, 56 622 75 34
www.galeriadziecka-eduart.pl
Liczba odsłon: 2936
04.07.2012