Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

„Młodzież w działaniu": Partnerstwa

Działanie ma na celu wspieranie partnerstw między Komisją Europejską a tymi regionami, gminami lub europejskimi organizacjami pozarządowymi, które pragną rozwijać lub wzmacniać swoje długoterminowe działania, strategie i programy w dziedzinie uczenia się "pozaformalnego" i pracy z młodzieżą. Termin nadsyłania wniosków: 17.09.2012r.

Charakterystyka partnerstw

W ramach tego działania wspierane będą projekty obejmujące opracowanie programu zajęć łączącego jedno lub kilka z poniżej wymienionych działań, które powstały na kanwie programu "Młodzież w działaniu":
a) międzynarodowe wymiany młodzieży
b) krajowe lub międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe
c) wolontariat europejski
d) szkolenia i nawiązywanie kontaktów

Program działań może być:

  • realizowany bezpośrednio przez wnioskodawcę (procedura A);
  • lub realizowany we współpracy z "partnerem-współorganizatorem (partnerami-współorganizatorami)", który jest w znacznym stopniu zaangażowany w opracowanie i realizację projektu i zostanie wskazany w czasie składania wniosku (procedura B).

 

W obu przypadkach (procedura A i procedura B) w programie działań mogą brać udział "partnerzy stowarzyszeni". Partnerzy stowarzyszeni biorą udział w realizacji proponowanych działań w ramach projektu, ale nie w takim samym stopniu i nie na takim samym poziomie udziału, jak partnerzy-współorganizatorzy.

Kwalifikujący się wnioskodawcy
Wnioski mogą być składane przez lokalny lub regionalny organ publiczny, lub organizację niekomercyjną prowadzącą działalność w dziedzinie pracy z młodzieżą na szczeblu europejskim (ENGO), skupiającą organizacje członkowskie z co najmniej ośmiu państw programu "Młodzież w działaniu". Od roku 2011 wnioski moga składać również podmioty prywatne stosujące zasadę społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility)

Organizacje aplikujące muszą mieć osobowość prawną od co najmniej dwóch lat.

Państwa uczestniczące w programie "Młodzież w działaniu":

  • 27państwa członkowskich Unii Europejskiej
  • państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria;
  • kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej: Turcja, Chorwacja

 

Kwalifikujące się działania
Projekty muszą obejmować działania nienastawione na zysk i dotyczyć problematyki młodzieży i edukacji pozaformalnej.

Maksymalna kwota dotacji na każdy projekt nie może przekroczyć 100 000 euro.

Termin nadsyłania wniosków: 17 września 2012 r.

Więcej informacji: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_6_en.php

 

Kontakt:


EACEA ‘Youth in Action’ Programme
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Brussels
Email: youthcallforproposals@ec.europa.eu

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu
 

Źródło: Eurodesk
Daty wydarzeń:

16.8.2012 godz. 16:39 - 16:39

EACEA ‘Youth in Action’ Programme
B-1140 Brussels, Avenue du Bourget, 1
youthcallforproposals@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
Liczba odsłon: 1085
16.08.2012