Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy, Lublin

Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy to projekt realizowany od 2010 roku przez II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Łączy on prezentację historyczną, happening uliczny oraz działania w zakresie nowych mediów w celu przybliżenia mieszkańcom Lublina i wszystkim zainteresowanym historii ulicy Ogrodowej oraz prezentacji osiągnięć artystycznych młodych ludzi, a także integracji środowiska lokalnego. Laureat V Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Najważniejszym osiągnięciem projektu jest jednak stworzenie poczucia wspólnoty wśród wyżej wymienionych środowisk, ludzie zrzeszeni i zaangażowani w projekt mają poczucie dumy i satysfakcji z przynależności do małej ojczyzny. Dzięki projektowi rozpoczęła się integracja wielu środowisk wokół wspólnego celu, którym jest prezentacja ulicy Ogrodowej. Tworzący projekt wykazują duże zaangażowanie i deklarują gotowość do dalszych działań. W wyniku połączenia tego co dawne, historyczne i tego co współczesne uczestnicy w projektu obserwują pozytywne oddziaływanie historii i tradycji.


Projekt „Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy” powstał inspirowany chęcią przybliżenia wszystkim zainteresowanym historii ulicy Ogrodowej i związanych z nią postaci oraz zaprezentowania potencjału twórczego uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskigo w Lublinie. Osobnym celem było nawiązanie przyjaznej współpracy między uczniami Zamoya a mieszkańcami Ogrodowej, dzięki czemu znacznie poprawiły się relacje sąsiedzkie między tymi grupami ludzi. Istotne było również podjęcie wspólnych działań pomiędzy mieszczącymi się przy ulicy Ogrodowej instytucjami: Katolickim Przedszkolem im. św. Franciszka z Asyżu, Wydawnictwem Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego.


W ramach projektu szczegółowo została opracowana historia ulicy Ogrodowej i jej mieszkańców, odbyło się to przez przeprowadzenie licznych rozmów z dawnymi i obecnymi mieszkańcami. Relacje zbierane były w ramach programu Historia Mówiona realizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, istnieje możliwość ich wysłuchania i wykorzystania w kolejnych projektach artystycznych i edukacyjnych. Zrealizowany został krótki materiał filmowy o ulicy Ogrodowej, bazujący na zbieranych opowieściach. Udało się także dotrzeć do archiwalnych zdjęć ulicy Ogrodowej i po ich digitalizacji opublikować w Internecie, dodatkowo została wykonana dokumentacja fotograficzna wszystkich budynków. 
Pierwsza edycja projektu zwieńczona była happeningiem na ulicy Ogrodowej 28 maja 2010 roku. Wtedy to na kilka godzin przywrócono Ogrodowej klimat dwudziestolecia międzywojennego, uczniowie przebrani w stroje z epoki przechadzali się po ulicy.

Na schodach prowadzących do tajemniczego ogrodu w podwórzu kamienicy numer 10 młodzi artyści zaprezentowali spektakle. Przy poszczególnych budynkach zostały umieszczone plansze informacyjne. Grupa „opowiadaczy” oprowadzała gości i dzieliła się z nimi anegdotami związanymi z ulicą. Uzdolnieni uczniowie prezentowali swoje osiągnięcia artystyczne z dziedziny teatru, poezji, muzyki i fotografii. Wobec sukcesu I edycji Festiwalu, 17 czerwca 2011 roku, odbyła się druga odsłona imprezy w podobnej formie. Mieszkający przed laty przy ulicy Ogrodowej, Witold Łokuciewski-Tolo, wybitny lotnik, ostatni dowódca dywizjonu 303 stał się jedną z dwóch głównych postaci projektu. Obok Łokuciewskiego zaprezentowana została sylwetka Mariana Mokrskiego, absolwenta II LO, który zapisał się w historii wyrysowaniem z pamięci map podwodnego Bałtyku i ocaleniem załogi ORP „Orzeł”. W ramach poszukiwań świadków historii, udało się dotrzeć do przyjaciela Mokrskiego
z czasów szkolnych i zarejestrować jego wspomnienia dotyczące porucznika Mariana Mokrskiego 
i jego związków z Lublinem.Biorący udział w projekcie uczniowie rozwinęli swoje umiejętności w zakresie organizacji działań kulturalnych, promocji własnych przedsięwzięć, a także współpracy w grupie. „Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy” stały się również okazją do prezentacji ich dorobku artystycznego (przedstawienia teatralne, mini koncerty, wydanie debiutanckiego tomu poezji jednej z uczennic), a także zapoznania się z działaniami z zakresu Nowych Mediów, m.in. opracowywaniem historii mówionych, digitalizacją materiałów archiwalnych takich jak fotografie oraz realizacji materiałów audio i video. Szczególnie ważne stało się stopniowe niwelowanie trudności, spośród których największą był na początku brak zainteresowania otoczenia – mieszkańców ulicy Ogrodowej – podejmowanymi przez młodzież działaniami, a także nastawienie młodych ludzi na szybki efekt, 
a nie zapoczątkowanie długofalowej współpracy w ramach projektu. Obie te trudności udało się przezwyciężyć i obecnie zarówno dla uczniów II LO, jak i dla mieszkańców ulicy „Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy” to swego rodzaju wspólne święto.


W związku z tym oraz docenieniem projektu na forum ogólnopolskim, będzie on kontynuowany w obecnej formie, co roku nowy będzie jednak temat przewodni. Projekt został również bardzo wysoko oceniony i doceniony przez samorząd lokalny (m.in. przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków), ponadto cieszy się przychylnością mediów oraz znawców i wielbicieli Lublina (Halina Danczowska – autorka książek i artykułów poświęconych przeszłości Lublina; Marta Denys – dziennikarka, krajoznawca, publicystka, przewodnik; Tomasz Pietrasiewicz – dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”).


Partnerami projektu „Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy” byli Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu oraz Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”. Ważna była również pomoc Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Projekt finansowany był ze środków II LO oraz dzięki mecenatowi jednego z mieszkańców ulicy Ogrodowej.


Organizator:
II Liceum Ogólnokształcące im. im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
ul. Ogrodowa 16
20-075 Lublin
Strona internetowa projektu: ogrodysztuk.teatrnn.pl

Osoba kontaktowa:
Magdalena Kowalska

m.lena.kowalska@gmail.com
662 125 778
 

Źródło: Ogrody Sztuk. Festiwal Ulicy
Daty wydarzeń:

30.7.2012 godz. 11:17 - 11:17

Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy, Lublin

Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy, Lublin Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy, Lublin Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy, Lublin Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy, Lublin Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy, Lublin Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy, Lublin

Autor wpisu: Magdalena Kowalska

Magdalena Kowalska
województwo: lubelskie
Krzczonów, Krzczonów III
m.lena.kowalska@gmail.com, 662125778
http://www.facebook.com/OgrodySztukFestiwalUlicy
Liczba odsłon: 2189
30.07.2012