Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przestrzeni lokalnej

Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców Krosna i regionu krośnieńskiego do systematycznego wykorzystywania zasobów informacyjnych dostępnych zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej, zapewnienie powszechnego dostępu do regionalnego dorobku kultury oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu i cyfrowemu w regionie. Siedziba Centrum Multimedialnego zlokalizowana jest w centrum Krosna, natomiast zakresem działań obejmuje miasto i powiat krośnieński. Laureat Dorocznej Nagrody FRDL 2012 r.

Ponadto projekt ma na celu zminimalizowanie barier w korzystaniu i w dostępie do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród mieszkańców miasta i powiatu oraz podniesienie jakości świadczonych usług, stworzenie centrum na rzecz promocji czytelnictwa i integracji środowiska lokalnego, w tym osób niepełnosprawnych, zapewnienie wolnego dostępu do regionalnego dorobku kultury piśmienniczej, a także podniesienie stopnia dostępności do zasobów edukacyjnych i informacyjnych oraz zabezpieczenie cennych dokumentów piśmienniczych o charakterze regionalnym.

Efekty projektu:

Mieszkańcom miasta i powiatu stworzono warunki do wykorzystywania w nieograniczonym zakresie nowych technologii informacyjnych, a osobom z dysfunkcją wzroku optymalne warunki do korzystania z wszystkich typów zbiorów przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Centrum Multimedialne stwarza również warunki do organizowania różnego typu spotkań integrujących społeczność lokalną.
W wyniku realizacji zadnia powstała wirtualna Biblioteka udostępniająca cenne zbiory, głównie regionalne i umożliwiająca ochronę wartościowych druków, stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu, utworzono bazę informacji regionalnej stanowiącej aktualne źródło informacji na temat szkół, instytucji kultury, prasy lokalnej i regionalnej, a dla twórców miejsce prezentacji ich dorobku artystycznego.
Stworzono możliwość dostępu do materiałów cyfrowych na temat Krosna i regionu nieograniczonej liczbie użytkowników.
Powstały też odpowiednie warunki do realizacji warsztatów z zakresu edukacji regionalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także wzrósł dostęp do zasobów wiedzy gromadzonych i opracowywanych w Bibliotece.

Realizacja projektu, w tym działania na rzecz stworzenia systemu informacji regionalnej i zapewnienia dostępu do pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych dotyczących kultury regionu krośnieńskiego wpływają na ponadlokalną promocję zasobów kulturowych i informacyjnych nt. miasta i regionu, a w środowisku lokalnym integrację środowisk twórczych. Wzrasta równocześnie znaczenie instytucji w umacnianiu ponadregionalnego charakteru, szczególnie w zakresie popularyzacji zasobów i wiedzy o regionie.
Mieszkańcy otrzymali ułatwiony dostęp do aktualnych informacji kulturalnych i archiwalnych zasobów dotyczących regionu.
Ponadto projekt wychodzi naprzeciw zauważalnym zainteresowaniom użytkowników komunikacją elektroniczną. Jego realizacja przyczyniła się do stworzenia optymalnych warunków do korzystania z zasobów informacyjnych na temat regionu, z każdego komputera z dostępem do Internetu.

Z oferty Centrum Multimedialnego w 2011 roku skorzystało ponad 12 tysięcy osób - byli to zarówno użytkownicy, którzy korzystali ze zgromadzonych zbiorów, jak i spotykali się w Klubach. Równocześnie rośnie liczba osób korzystających ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz wykorzystanie zasobów cyfrowych. Dane te pokazują, że realizacja projektu była działaniem, które odpowiada na potrzeby mieszkańców i generuje istotne korzyści w wymiarze społecznym. KBP to również miejsce promocji twórczości regionalnych twórców w dziedzinie sztuk plastycznych, fotografii i literatury. W każdą drugą i czwartą środę miesiąca odbywają się wernisaże i spotkania twórców z mieszkańcami Krosna i regionu. Prezentacja twórczości tych osób w wersji cyfrowej, sprawia, że mieszkańcy otrzymają ułatwiony dostęp do aktualnych zasobów kultury i informacji na temat osób tworzących, natomiast digitalizowane zbiory regionalne stanowią ważne źródło informacji do poznawania historii i tradycji.

Źródło: Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie
Daty wydarzeń:

23.7.2012 godz. 11:29 - 11:29

Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przestrzeni lokalnej

Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przestrzeni lokalnej Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przestrzeni lokalnej Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przestrzeni lokalnej Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przestrzeni lokalnej Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przestrzeni lokalnej Centrum Multimedialne Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w przestrzeni lokalnej
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
województwo: podkarpackie
38-400 Krosno, Wojska Polskiego 41
biblioteka@kbp.krosno.pl, 13/ 432 13 70, 432 13 56, 432 52 35
www.kbp.krosno.pl
Liczba odsłon: 1399
23.07.2012