Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Konkurs dotacyjny: Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego , Szczecin

Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do 17 maja 2012.

Nazwa zadania:

Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.


Rodzaj zadania:

Zadanie będzie polegało na wsparciu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wsparciu działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym, realizacji projektów kulturalno-artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowaniu szczecińskiego środowiska artystycznego oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego w Szczecinie; z wyłączeniem działań o charakterze kulturalnym o treści marynistycznej, a także działań o charakterze wodniackim i żeglarskim.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 17 maja 2012 r. (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego, organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Realizacja projektów odbędzie się w Szczecinie. Termin realizacji zadania publicznego: 01.09.2012 - 31.12.2012.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs.

 

Źródło: Szczeciński inkubator Kultury
Daty wydarzeń:

9.5.2012 godz. 11:41 - 17.5.2012 godz. 2:00

Prezydent Miasta Szczecin
województwo: zachodniopomorskie, powiat:
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
boi@um.szczecin.pl, 91 4224876, 91 4245350
www.szczecin.pl
Liczba odsłon: 952
09.05.2012