Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Akcja Sztuki > Nowe

AKCJA SZTUKI > NOWE to festiwal nowej sztuki. Pole swoistej artystycznej konfrontacji wielopokoleniowego środowiska twórczego tyszan z dziełami polskiej sztuki nowoczesnej, z pracami uznanych przez krytykę sztuki artystów, znanych nie tylko w kraju, ale także szeroko poza jego granicami. Odbywała się w Tychach od 01.12.2010 do 31.01.2011.

Ekspozycje zrealizowane w ramach projektu łączyły dzieła sztuki najnowszej z dziełami klasyków awangardy. Udostępnione prace reprezentowały różne nurty artystyczne w sztuce ostatnich stu lat. Ich autorzy uczestniczyli i uczestniczą w najważniejszych światowych pokazach sztuki (Biennale w Wenecji), są zapraszani do renomowanych galerii sztuki nowoczesnej (MoMA).

Każde prezentowane dzieło było ważnym punktem odniesienia i drogowskazem w dżungli sztuki najnowszej.

PUBLICZNOŚĆ

Poprzez Akcję Sztuki> Nowe sztuka najnowsza (alei i nowa w przeszłości) zaistniała w Tychach - publiczność zareagowała na artystyczne propozycje i została dopuszczona do głosu. Były dyskusje i polemiki, ich uczestnicy przekonali się, że o sztuce można i warto rozmawiać.

Wydarzenia przygotowywały widzów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczały narzędzi rozumienia i krytycznego osądu sztuki, stymulowały gotowość podejmowania rozmowy i polemiki, a bezpośredni kontakt z twórcami umożliwiał uzyskiwanie odpowiedzi na pytania jakie prowokowały dzieła.

NOWE > MIASTO

„Poszczególne prace, gdy znajdują się w jednej przestrzeni, z natury rzeczy korespondują z sobą, wchodzą w relacje, zazębiają, oddziałują wzajemnie na siebie. Ich relacja może być antagonistyczna bądź komplementarna, gdyż mimo iż dzielą (łączą) jedną przestrzeń, każda z prac prezentuje przecież swoją indywidualność.”[1] Pokazywane w obiektach modernistycznego (socjalistycznego) miasta uzmysławiały widzom, że równoczesność i równoważność zjawisk jest cechą naszych czasów. Obiekty stare współistnieją z nowoczesnymi, a NOWE bezceremonialnie posługuje się starym nie tylko w obrębie własnej kultury, ale także importując wzorce.

Projekt przypomina o tyskiej plastyce, o kolekcjach sztuki w palcówkach edukacyjnych i „zielonej osi” – unikatowej przestrzeni publicznej (www.zielona-os.tychy.pl).

Wydarzenia projektu rozbudziły artystyczne potrzeby wielu widzów. Większość widzów po raz pierwszy miała bezpośredni kontakt ze sztuką najnowszą. Formuła KOEGZYSTENCJI uprzystępniła wydarzenia, pozwoliła pokazać  istotę różnic pomiędzy tym, co klasyczne i nowe, promować tyszan poza Tychami, innych artystów w Tychach (wystawy połączone – tyszanie i nie-tyszanie).

Artyści przeniknęli do świadomości odbiorców. Projekt jest dla nich poligonem doświadczalnym.

Trzy pola uczestnictwa w Akcji Sztuki >Nowe:

Działania społeczne.
Jednym z celów projektu jest integracja wielopokoleniowego środowiska twórczego Tychów oraz integracja twórców z mieszkańcami miasta, a także włączenie młodzieży tyskich szkół w działania związane z organizacją wystawy.

Działania artystyczne.
To dwa miesiące dobrej sztuki w tyskich galeriach sztuki, instytucjach kultury i innych miejscach. Część prac prezentowanych podczas projektu stanie się częścią kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach, inne zaś na stałe pozostaną w przestrzeni miejskiej miasta.

Działania edukacyjne

 • Edukacja artystyczna i estetyczna. Artyści uczestniczący w projekcie zapoznają odbiorców ze swoim warsztatem, z metodami i artystycznymi motywacjami. Wystawom towarzyszyły publikacje pozwalające odbiorcom sztuki poszerzyć wiedzę o sztuce, oraz rozwinąć własne umiejętności artystyczne. Głównym celem edukacji przez sztukę jest tworzenie warunków, które stymulują odbiorcę do poznawania, przeżywania i przetwarzania świata po to, aby tworzyć własny system wartości.
 • Edukacja ekonomiczna – to struktura projektu i wzorce promowane przez Akcję Sztuki > Nowe, metody i środki kreowania wartości ekonomicznej w oparciu o sztukę, sposoby wykorzystywania potencjału artystów biorących w udział w projekcie i ich sztuki z korzyścią dla wszystkich stron.
 • Edukacja medialna – miała formę warsztatów dziennikarskich. Ich uczestnicy wykonywali zadania biura prasowego Akcji Sztuki.

 

Koordynator: Beata Wąsowska, www.beatawasowska.pl

Czas trwania: 2 miesiące [01.12.2010 - 31.01.2011]: łącznie 61. tygodni, (wystawy były otwierane co pięć dni 1; 5; 10 itd. Każdego miesiąca, były dostępne w tym samym czasie w różnych punktach miasta i przestrzeniach wystawienniczych).


AKCJONARIUSZE

 • Artyści: czołówka polskich artystów młodego i średniego pokolenia, klasycy polskiej sztuki
 • Goście: wybitni przedstawiciele nauki i kultury (min. Krzysztof Siwczyk, Maciej Melecki, dr Łukasz Guzek, dr Piotr Zawojski i inni).


WYSTAWY

 • MUZEUM SZTUKI ZDEPONOWANEJ – Robert Kuśmirowski.
 • KARTONTEKA – Bogdan Korczowski, Tadeusz Kantor.
 • NOWE RZECZY – Bogdan Kosak, Gabriela Kiełczewska-Słowikowska;
 • WIDZENIE - Bartosz Palej.
 • KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI – Anna Czech.
 • PRZEKRACZANIE [Nie bez Kozyry]– Beata Wąsowska.
 • ARCHINOTATNIK – Janusz A. Włodarczyk.
 • SIGNUM TEMPORIS:
 • KrewPoety –Lech Majewski.
 • Klasycy współczesności: Jerzy Bereś, Jan Berdyszak, Edward Dwurnik, Andrzej Gieraga, Edward Hantulik, Tadeusz Kantor, Piotr C. Kowalski, Natalia lach-Lachowicz, Zenon Moskwa, Adam Myjak, Jerzy Nowosielski, Maria Pinińska-Bereś, Jacek Rykała, Zygmunt Stuchlik, Andrzej Szczepaniec, Andrzej Urbanowicz, Ryszard Winiarski.
 • OD NOWA PRZESTRZENI – kurator Łukasz Guzek. Anna Kutera, Adam Klimczak, Sławomir Sobczak.
 • OKA-LECZENIE - Liberatura – Katarzyna Bazarnik, Zenon Fajfer oraz Maciej Melecki, Krzysztof Siwczyk, Krzysztof Bartnicki.
 • NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - Robert Skitek oraz Szymon Bańka, Maciej Dyląg, Marta Hausman, Łukasz Łyduch, Robert Wilczok.


WARSZTATY

Warsztaty artystyczne

Uczestnicy warsztatów poznali w sposób praktyczny nowe techniki artystyczne oraz współczesny warsztat artysty plastyka. Podczas trwania II edycji projektu  odbyły się następujące warsztaty przybliżające ich uczestnikom zagadnienia sztuki najnowszej, oraz twórczość zaproszonych artystów:

 • OBIEKTY NIEMOŻLIWE - warsztaty inspirowane pracami Tadeusza Kantora - prowadzenie Monika Targiel, Galeria Sztuki Miriam.
 • KARTONTEKA - warsztaty inspirowane „Kartonteką” Bogdana Korczowskiegospotkanie z artystą  - Galeria Sztuki Miriam.
 • NOWE RZECZY – dzień otwarty w studio ceramiki artystycznej Gabrieli Kiełczewskiej-Słowikowskej.
 • NOWE we wnętrzu użyteczności publicznej – prowadzenie Paweł Dulski, galeria SEMAR.
 • SZTUKA KOLAŻU – prowadzenie Helena Golda-Błahut,  klub osiedlowy ORION.
 • INFORMEL czyli sztuka i przypadek - prowadzenie  Agnieszka Czyżewska, MUZEUM MIEJSKIE.
 • SIGNUM TEMPORIS - oprowadzanie po wystawie, Beata Wąsowska, MUZEUM MIEJSKIE.


Warsztaty dziennikarskie

I LO Im. L. Kruczkowskiego w Tychach, pod kierunkiem Małgorzaty Młynarczyk.

Warsztaty dziennikarskie to równocześnie biuro prasowe Akcji. Prowadzili je dziennikarze, artyści i nauczyciele akademiccy. W kilkuosobowych zespołach przygotowywano notatki o wydarzeniach ASN. Wybrane i sprawdzone teksty publikowano na stronach www. Tematy spotkań:

 • INFORMACJA A PUBLICYSTYKA - prowadzenie Magdalena Ślawska.
 • TERMINATOR - Słowa i frazy kluczowe sztuki współczesnej - prowadzenie Beata Wąsowska .
 • WYWIAD - prowadzenie Magdalena Ślawska
 • SZTUKA MÓWIENIA O SZTUCE, dziennikarstwo radiowe – prowadzenie Ewa Niewiadomska, szefowa redakcji kultury Radio Katowice
 • FELIETON – prowadzenie Jarosław Jędrysik, redaktor naczelny Tygodnika Echo.
 • RECENZJA – prowadzenie Arkadiusz Trzebuniak.

Prócz warsztatów odbyły się trzy przeglądy filmowe i dwa panele dyskusyjne:

KINO>NOWE Przegląd pokazywał rezultaty łączenia porządków: plastycznego z filmowym, dynamicznego ze statycznym, myślenia filmowego z zapleczem intelektualnym tradycyjnie rozumianej sztuki. Poszukiwania filmowców, którzy nie poprzestają na popularnej formie kinowej. Kino to dziś zaledwie przystanek na drodze medium filmowego i choć ciemne, wyciszone pomieszczenia i wygodne fotele sprzyjają skupieniu na ruchomych obrazach bardziej niż huczące zapętlonymi obrazami sale wystawiennicze, kino nie wyczerpuje potencjału filmu. Z publicznością rozmawiali: dr Agnieszka Nieracka, dr hab. Piotr Zawojski. Spotkanie przygotowała i prowadziła Agnieszka Wąsowska.

Źródło: Miejskie Centrum Kultury
Daty wydarzeń:

1.12.2010 godz. 2:01 - 31.1.2011 godz. 2:01

AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | kartki świąteczne
Autor zdjęć: Anna Czech [1,2], Beata Wąsowska [3], Gabriela Kiełczewska-Słowikowska [4], Bogdan Korczowski [5], Bogdan Kosak [6]

AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | kartki świąteczne AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | kartki świąteczne AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | kartki świąteczne AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | kartki świąteczne AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | kartki świąteczne AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | kartki świąteczne
AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia
Autor zdjęć: Bartosz Palej, Bogdan Korczowski, Anna Czech, Gabriela Kiełczewska-Słowikowska, Bogdan Kosak, Janusz A. Włodarczyk, Robert Skitek, Agnieszka Wąsowska, Beata Wąsowska, Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer

AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia AKCJA SZTUKI > NOWE | PUBLIKAJCE | pocztówki - zaproszenia
AKCJE I UDZIAŁY
Autor zdjęć: Beata Wąsowska

AKCJE I UDZIAŁY AKCJE I UDZIAŁY AKCJE I UDZIAŁY
ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ!
Autor zdjęć: Beata Wąsowska, Bartosz Palej

ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ! ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ! ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ! ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ! ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ! ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ! ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ! ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ! ORIENTUJ SIĘ W SZTUCE | WEŹ UDZIAŁ!
KINO-NOWE-GALERIA
Autor zdjęć: Bartosz Palej

KINO-NOWE-GALERIA KINO-NOWE-GALERIA KINO-NOWE-GALERIA KINO-NOWE-GALERIA KINO-NOWE-GALERIA
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Autor zdjęć: Bartosz Palej

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Autor zdjęć: Joanna Kucz-Pieczka, Piotr Słowikowski, Jarosław Banyś, Halina Stanicka

WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze
Autor zdjęć: RS + | Robert Skitek oraz ID CODE | Szymon Bańka | Łukasz ŁYDUCH | MMOA - Marta Hausman, Maciej Dyląg | PORTAL P.A. - Robert Wilczok

NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW - plansze
NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW
Autor zdjęć: Bartosz Palej, Sybilla Sierotkiewicz, Eligiusz Wąsowski

NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW NOWE POKOLENIE TYSKICH ARCHITEKTÓW
OKA-LECZENIE | LIBERATURA
Autor zdjęć: Irena Śliwa

OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA OKA-LECZENIE | LIBERATURA
NOWE SŁOWO I DZIEŁO
Autor zdjęć: Bartosz Palej, Sybilla Sierotkiewicz, Eligiusz Wąsowski

NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO NOWE SŁOWO I DZIEŁO
SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety
Autor zdjęć: Justyna Musiał, Joanna Kucz-Pieczka, Agnieszka Wąsowska

SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety SIGNUM TEMPORIS | Klasycy współczesności | Lech Majewski - KrewPoety
Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja
Autor zdjęć: Beata Wąsowska, Janusz A. Włodarczyk

Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK | Prof. Janusz A. Włodarczyk | ekspozycja
Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk
Autor zdjęć: Artur Wróblewski, Bartosz Palej

Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk Akcja Sztuki > Nowe | ARCHINOTATNIK czyli zdejmowanie architektury | Prof. Janusz A. Włodarczyk
Akcja Sztuki > Nowe | PRZEKRACZANIE [Nie bez Kozyry] | Beata Wąsowska
Autor zdjęć: Bartosz Palej

Akcja Sztuki > Nowe | PRZEKRACZANIE [Nie bez Kozyry] | Beata Wąsowska Akcja Sztuki > Nowe | PRZEKRACZANIE [Nie bez Kozyry] | Beata Wąsowska Akcja Sztuki > Nowe | PRZEKRACZANIE [Nie bez Kozyry] | Beata Wąsowska Akcja Sztuki > Nowe | PRZEKRACZANIE [Nie bez Kozyry] | Beata Wąsowska Akcja Sztuki > Nowe | PRZEKRACZANIE [Nie bez Kozyry] | Beata Wąsowska Akcja Sztuki > Nowe | PRZEKRACZANIE [Nie bez Kozyry] | Beata Wąsowska
Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech
Autor zdjęć: Irena Śliwa

Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech Akcja Sztuki > Nowe | KSIĄŻKA POMIĘDZY KSIĄŻKAMI | Anna Czech
Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej - fotografie
Autor zdjęć: Bartosz Palej

Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej - fotografie Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej - fotografie Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej - fotografie Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej - fotografie Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej - fotografie Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej - fotografie
Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej
Autor zdjęć: Bartosz Palej, Jakub Zięba

Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej Akcja Sztuki > Nowe | WIDZENIE | Bartosz Palej
Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy
Autor zdjęć: Bartosz Palej

Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy Akcja Sztuki > Nowe | Nowe Rzeczy
Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż
Autor zdjęć: Bartosz Palej, Tobiasz Banyś

Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - wernisaż
Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy
Autor zdjęć: Beata Wąsowska, Tobiasz Banyś

Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy Akcja Sztuki > Nowe | Kartonteka - montaż wystawy
Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa
Autor zdjęć: Beata Wąsowska, Bartosz Palej

Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wystawa
Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt
Autor zdjęć: Beata Wąsowska[1-7, 14], jarosław Banyś [8], Bartosz Palej [9-13]

Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - depozyt
Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wernisaż
Autor zdjęć: Bartosz Palej

Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wernisaż Akcja Sztuki > Nowe | Muzeum Sztuki Zdeponowanej - wernisaż

Autor wpisu: Beata Wąsowska

Miejskie Centrum Kultury, Urząd Miasta Tychy
województwo: śląskie, powiat: , gmina: Tychy
43-100 Tychy, Boh. Warszawy 26
mck@umtychy.pl, 32 327 02 90
www.kultura.tychy.pl, www.akcjasztuki.pl
Liczba odsłon: 2825
19.03.2012