Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Polskie Stolice Kultury - Jak wykorzystać ich potencjał kulturowy?

Kolejne z seminariów "Kultura i Rozwój" odbędzie się w ramach cyklu trzech seminariów i spotkań roboczych poświęconych przyszłości kultury miast po rozstrzygnięciu konkursu ESK 2016, który odbędzie się w dniach 3-4 lutego 2012 w Lublinie w Warsztatach Kultury.

 

Organizatorzy:

Warsztaty Kultury
Collegium Civitas
Narodowe Centrum Kultury
Miasto Lublin
Zakład Filozofii i Socjologii Polityki – Wydział Politologii UMCS

 

HARMONOGRAM:

  • Piątek, 3 lutego, godz. 15 Warsztaty Kultury

Kultura uczestnictwa – dobre praktyki

Prezentacje lokalnych porozumień środowiskowo-samorządowych i inicjatyw partycypacyjnych Bygdoszczy, Łodzi, Poznania, Warszawy.

 

  • Sobota 4 lutego, godz. 10–13 Warsztaty Kultury

III edycja seminarium „Kultura i rozwój”
Metropolis XXI. Zmiana, rozwój, opór - współczesne strategie miejskie

Spotkanie inaugurujące III edycję seminariów organizowanych przez Collegium Civitas i Narodowe Centrum Kultury.

 

  • Sobota 4 lutego, godz. 14–17 Warsztaty Kultury

Polskie Stolice Kultury – spotkanie robocze dla uczestników konkursu ESK 2016

 

OPIS SEMINARIÓW:

Kultura uczestnictwa – dobre praktyki

Piątek, 3 lutego, godz. 15
Lublin, Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5

W ostatnich latach doszło do znaczącego przewartościowania. W wielu miastach wspólną odpowiedzialność za kulturę i działania społeczne coraz częściej deklarują lokalna władza, podmioty kultury i obywatelskie grupy przedstawicielskie. Inicjatywy zjednoczone wokół działań kulturalnych upominają się również o poprawę jakości poziomej komunikacji pomiędzy strukturami państwa a jego obywatelami, o poszerzenie przestrzeni dialogu, o partycypację w decyzjach.

Ruchy te przybrały formę lokalnych porozumień samorządowo-kulturalnych. Na Kongresach obywatelskich w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu podczas publicznej, bezkompromisowej debaty poszukiwano formuły zarządzania kulturą, która uwzględniać będzie potrzeby mieszkańców. Lubelskim środowiskom kulturalnym chcemy zaprezentować te doświadczenia. Spotkanie to otworzy pracę nad „Paktem dla Lublina”.

W programie prezentacje:

Collegium Civitas - Kultura i rozwój - Edwin Bendyk;
Obywatele Kultury - Pakt dla Kultury – Beata Chmiel, Beata Stasińska;
Bydgoszcz – Kongres Kultury, Bydgoski Pakt dla Kultury, Obywatelska Rada ds. Kultury - Olga Marcinkiewicz;
Łódź – Regionalny Kongres Kultury - Łukasz Biskupski;
Poznań – Poznański Kongres Kultury, Sztab antykryzysowy na rzecz poznańskiej kultury - Andrzej Maszewski;
Otwarty mikrofon.
Prowadzenie – Edwin Bendyk


III edycja seminarium „Kultura i rozwój”

Celem kolejnej edycji seminariów „Kultura i rozwój” jest stworzenie płaszczyzny do systematycznej, interdyscyplinarnej refleksji nad rozwojem miejskim w czasach pokryzysowego restartu. Postindustrialne modele obowiązujące do 2008 roku, odwołujące się do koncepcji niematerialnej gospodarki opartej na wiedzy wymagają ponownej analizy. Na ile koncepcje „creative cities” Charlesa Landry’ego i „klasy kreatywnej” Richarda Floridy mogą być źródłem inspiracji dla nowoczesnego kształtowania przestrzeni miejskiej i miejskiej kultury? Czy nie czas zacząć dyskusji o neoindustrializacji i jakie miejsce miałyby w tym procesie zająć przemysły kreatywne? Jak rozumieć kreatywność i innowacyjność jako źródła rozwoju metropolitalnego oraz poprawy jakości życia? Jak wymieniać się doświadczeniami w wymiarze polskim i światowym?

Tak zaplanowany cykl doskonale koresponduje z pozostałymi tematami zaplanowanymi na lubelskie spotkanie. Odpowiedzi na kluczowe pytania seminarium chcemy poszukiwać w polskich miastach, odwołując się do doświadczeń ostatnich lat związanych ze staraniami o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz innymi projektami społeczno-kulturalnymi. Liczymy, że wspólnie wypracujemy formułę współpracy w której seminaria staną się neutralną platformą ułatwiającą komunikację i wymianę wiedzy między miastami.

Równolegle do cyklu „Metropolis XXI” realizowany będzie drugi, warszawski cykl seminaryjny poświęcony przygotowaniom do projektu foresightu „Kultura 2030”. Konieczność opracowania scenariuszy rozwoju i przemian w kulturze w perspektywie nadchodzących dekad to jednak z konkluzji podsumowujących II edycją seminariów. Projekt taki wymaga jednak zaangażowania i współpracy jak największej liczby interesariuszy, więc znowu wracamy do miast, gdzie kultura i jej przyszłość staje się ważnym elementem myślenia publicznego.


Metropolis XXI. Zmiana, rozwój, opór - współczesne strategie miejskie

Sobota 4 lutego, godz. 10–13
Lublin, Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5

Spotkanie inaugurujące III edycję seminariów pod hasłem „Metropolis XXI. Zmiana, rozwój, opór – współczesne strategie miejskie”. Celem spotkania, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele miast – Polskich Stolic Kultury będzie zbudowanie listy najważniejszych wniosków i doświadczeń, pozytywnych i negatywnych z procesu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W oparciu o tę listę powstanie szczegółowy plan seminariów – odbywać się one będą w trybie wyjazdowym i dotrą do wszystkich Polskich Stolic Kultury. Każde spotkanie poświęcone będzie konkretnemu problemowi zdefiniowanemu podczas seminarium lubelskiego, w korespondencji z projektem Polskich Stolic Kultury.

Przebieg spotkania:

  • Prezentacje przedstawicieli miast startujących w zmaganiach o tytuł ESK (krótkie, skondensowane wystąpienia służące prezentacji najważniejszych konkluzji, doświadczeń i rekomendacji);
  • Komentarz: dr Bożena Gierat – Bieroń, dr Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński);
  • Dyskusja.

Prowadzenie – Edwin Bendyk
 


Polskie Stolice Kultury

4 lutego, godz. 14-17
Lublin, Warsztaty Kultury, Lublin, ul. Popiełuszki 5

W czerwcu 2011 roku Wrocław zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zwyciężając dziesięciu konkurentów (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa). Kilkuletnia praca we wszystkich miastach-kandydatach na nowo określiła relacje pomiędzy aktorami lokalnej sceny: mieszkańcami, środowiskami artystycznymi, instytucjami i organizacjami samorządowymi, administracją lokalną, ujawniając potrzebę otwartej, bezkompromisowej debaty społecznej wokół „kultury uczestnictwa”.

Pół roku po zamknięciu konkursu otwieramy wędrujący projekt badawczy „Polskie Stolice Kultury”, którego celem jest obserwacja i diagnoza lokalnego oddziaływania projektu ESK. Chcemy postawić pytanie o rzeczywisty „efekt ESK”, i to zarówno o jego pozytywny, jak i negatywny wymiar. Jakie przyniósł i może przynieść korzyści, nie tylko w przyszłej polskiej ESK 2016? Czy pomógł środowiskom zdefiniować cele i dostarczył skutecznych narzędzi ich realizowania? Jakie ujawnił konflikty, czy są szansę ich rozwiązania?

Przede wszystkim zaś interesuje nas odpowiedź na pytanie – czy nie tylko metropolie, ale i inne miasta oraz mniejsze ośrodki regionalne mogą skorzystać z naszych doświadczeń i wypracowanych osiągnięć?

Na pierwsze spotkanie zaprosiliśmy osoby zaangażowane w proces przygotowania kandydatury we wszystkich jedenastu miastach. Chcemy rozpocząć je od diagnozy stanu obecnego i zaplanować dalszą pracę. Podczas pierwszego spotkania roboczego chcemy poruszyć następujące tematy: pozytywne i negatywne efekty kandydatury do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury; przykłady najciekawszych projektów z Aplikacji ESK; zagrożenia polityczne kandydowania; perspektywy: kulturalne poruszenie miasta, jak podtrzymać i stymulować mobilizację?; możliwe formy współpracy miejskich środowisk kulturalnych; dystrybucja know-how, wspieranie mniejszych i zagrożonych ośrodków.

Zaproszenie przyjęli: Sławomir Mojsiuszko (Białystok); Olga Marcinkiewicz, Karol Zamojski, Jerzy Jaworski (Bydgoszcz, Toruń); Aleksandra Szymańska, Romuald Wicza – Pokojski (Gdańsk); Piotr Zaczkowski (Katowice); Krzysztof Czyżewski, Rafał Koziński, Michał Karapuda (Lublin); Agata Etmanowicz, Łukasz Biskupski (Łódź); Andrzej Maszewski, Marcin Mackiewicz (Poznań); Marek Sztark, Wojciech Kłosowski (Szczecin); Bogna Świątkowska (Warszawa); Adam Chmielewski (Wrocław).
 


Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@warsztatykultury.pl

Źródło: Obserwatorium Kultury
Daty wydarzeń:

3.2.2012 godz. 1:00 - 4.2.2012 godz. 1:00

Obserwatorium Kultury, Narodowe Centrum Kultury, Warsztaty Kultury
województwo: lubelskie
Lublin, ul. Popiełuszki 5
sekretariat@warsztatykultury.pl
www.obserwatoriumkultury.pl
Liczba odsłon: 1176
26.01.2012