Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Program dotacyjny Razem możemy więcej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza VII edycję konkursu wniosków w ramach programu Razem Możemy Więcej. Termin nadsyłania wniosków: 5 stycznia 2012 r.

Celem funduszu jest rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich.

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty z następujących dziedzin:

  • szeroko pojęta działalność kulturalno - oświatowa, obejmująca: kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych, wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną, przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.
  • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
  • inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Beneficjenci:

W ramach programu Razem Możemy Więcej o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).

Zasady:

Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł. W przypadku realizacji projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50%, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł. Natomiast w przypadku, gdy projekt swym zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na mocy stosownego porozumienia (tzw. projekt sieciowy), w takim przypadku wielkość dofinansowania projektu będzie stanowiła sumę grantów uzyskanych przez wszystkie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwoty 30 tys. zł
Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu.

Termin nadsyłania wniosków: 5 stycznia 2012 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.efrwp.pl/

 

Źródło: EFRWP
Daty wydarzeń:

24.11.2011 godz. 16:52 - 16:52

Autor wpisu: Kadra Kultury

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
województwo: mazowieckie
Warszawa, ul. Miedziana 3A
http://www.efrwp.pl/
Liczba odsłon: 2359
29.12.2011