Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Pomorskie tajemnice - poszukiwania i odkrycia

Realizowany przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury projekt ,,Pomorskie tajemnice – poszukiwania i odkrycia” ma charakter polsko – niemieckich spotkań miłośników historii, tradycji i kultury Pomorza. Projekt rozpoczął się 20 sierpnia 2011r., a zakończy 28 października 2011r. W jego ramach odbyło się seminarium naukowe, otwarcie wystawy, objazd naukowy oraz spotkanie ,,Kamienie pamięci”. Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczą w nim bowiem specjaliści z różnych dziedzin nauki – historycy, etnografowie, socjolodzy, archeolodzy, historycy sztuki, językoznawcy.

Wiele zjawisk, procesów, zabytków, wydarzeń i postaci związanych z Pomorzem nie doczekało się jeszcze rzetelnej i obiektywnej analizy, dlatego projekt obfituje w szereg różnorodnych działań nawiązujących do przed- i powojennej historii regionu, które pozwolą uzupełnić lukę w badaniach pomorzoznawczych. Projekt ,,Pomorskie tajemnice – poszukiwania i odkrycia” jest kontynuacją ubiegłorocznych ,,Trzebiatowskich Spotkań Pomorskich”, które okazały się niezwykle istotne dla badań nad przeszłością Pomorza zarówno po polskiej, jak i niemieckiej stronie Euroregionu, zasygnalizowały jednocześnie potrzebę dalszych dociekań nad historią i kulturą regionu. Dlatego też postanowiliśmy po raz kolejny zwrócić uwagę na przywrócenie do świadomości mieszkańców pamięć o nieznanych lub zapomnianych miejscach, postaciach, nieistniejącej architekturze.


Celem projektu jest odkrywanie i popularyzowanie nieznanych dotychczas tematów związanych z historią, kulturą i sztuką Pomorza w jego historycznych granicach na przestrzeni dziejów (od średniowiecza po czasy najnowsze). Partnerem projektu jest Agrarmuseum Wandlitz, posiadające największe agrohistoryczne zbiory w Brandenburgii. Muzeum ukazuje rozwój brandenburskiej gospodarki rolnej i życie wiejskie od końca XVIII wieku do 1989 roku.


W ramach projektu odbyły się następujące działania:


1. Seminarium naukowe (9-10 września 2011r.), podczas którego polscy i niemieccy uczestnicy przedstawią referaty będące wynikiem ich badań. Formuła seminarium pozwala na poznanie szerokiej tematyki prezentowanych odczytów ( m.in. historia, archeologia, historia sztuki, etnografia). Wybrane tematy mają atrakcyjną formę chociażby ze względu na wykorzystanie często unikatowych materiałów ikonograficznych: fotografie i prezentacje polsko - niemieckich badań archeologicznych, etapy konserwacji dzieł sztuki, itp. Podczas seminarium wygłoszono 26 referatów dotyczących m.in. dziejów wsi Siemidarżno do 1945 roku, parków folwarcznych gminy Gryfice, Tatarów na Pomorzu Zachodnim po 1945 r., losów Fryderyki Wilhelminy Wirtemberskiej (1765 – 1785), średniowiecznych Płotów w świetle źródeł archeologicznych i pisanych, tajemnic „Diabelskiej Grobli” na jeziorze Woświn, nazwisk mieszkańców Trzebiatowa w dobie nowopolskiej (I poł. XX w.) na podstawie akt parafialnych, życia codziennego mieszkańców powiatu gryfickiego w świetle wspomnień, trzebiatowskiego krzyża pokutnego, oblężenia Trzebiatowa w 1657 r.
Niemieccy referenci omówili m.in. tematykę związaną z rolą murarzy i cieśli w historii budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem dolnosaksońskich domów halowych na Pomorzu, życiem i twórczością pomorskiego malarza Güntera Machemehla, życiem kobiet wiejskich na Pomorzu w latach 1900-1945, bajkami i anegdotami pomorskimi (z kolekcji Ernsta Moritza Arndta – 1818 i 1843), historią techniki i przemysłu na Pomorzu.
Podczas seminarium odbył się także objazd naukowy „Szlakiem pomorskich zabytków”, podczas którego zaprezentowano i omówiono przedwojenną architekturę folwarczną. Zaproszono także miłośników tradycyjnej kuchni do udziału w konkursie na potrawę pomorską. Konkurs ma na celu propagowanie kulinarnych tradycji pomorskich, zarówno kuchni polskiej jak i niemieckiej.


2. ,,Kamienie pamięci” ( 24 września 2011 r. ), w ramach którego odbyły się:

  • spacer z dawnymi i dzisiejszymi mieszkańcami Trzebiatowa szlakiem dawnych cmentarzy i pomników (lapidarium na dawnym cmentarzu ewangelickim w Trzebiatowie, kirkut - nieistniejący cmentarz żydowski w Trzebiatowie, pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej w Parku Miejskim, cmentarz żołnierzy francuskich w Nowielicach, dawny cmentarz ewangelicki w Bieczynie).
  • spotkanie, na którym przedstawiono w formie opowieści i prezentacji multimedialnej postaci szczególnie związane z Trzebiatowem ( m.in. Jan Bugenhagen, księżna Zofia holsztyńska), swoiste ,,duchy opiekuńcze” miasta, które je rozsławiły i przyczyniły się do jego rozwoju.
  • wystawa ,,Codzienność wydobyta z ruin”, prezentująca przedmioty znalezione podczas prac archeologicznych na jednym ze zniszczonych kwartałów trzebiatowskiej starówki oraz na terenie dawnego klasztoru norbertanów w Białobokach - przedmioty świadczące o życiu codziennym dawnych mieszkańców miasta. Eksponaty zostały uzupełnione powiększonymi fotografiami (12 sztuk), które zilustrowały prace prowadzone na terenie nieistniejącej obecnie zabudowy.
  • opracowanie Trzebiatowskiego Słownika Biograficznego w wersji elektronicznej. Słownik zawiera biogramy osób związanych z Trzebiatowem, które znacząco wpłynęły na jego rozwój, lub rozsławiły miasto poprzez swoje dokonania. Słownik powstał na podstawie dostępnych materiałów polskich i niemieckich. Umieszczony zostanie na naszej stronie internetowej, aby był dostępny dla każdego, kto poszukuje informacji na temat postaci związanych z miastem (uczniowie, studenci, nauczyciele, naukowcy, przewodnicy itp.).

 

3. Wydanie publikacji poseminaryjnej pt. „Trzebiatów - spotkania pomorskie” – 1000 egzemplarzy, w której znajdą się prezentowane referaty. Publikacja nie będzie sprzedawana, rozpropagowana zostanie po polskiej i niemieckiej stronie Euroregionu w ramach promocji projektu.


W projekcie wzięło udział 80 osób bezpośrednio uczestniczących w projekcie, w tym 40 osób z Polski i 40 z Niemiec. Ponadto projekt skierowany był do szerokiego grona odbiorców – ok. 200 osób, które uczestniczyły w działaniach jako słuchacze, uczestnicy spotkań, odbiorcy wystawy zarówno z polskiej, jak i niemieckiej strony. Grupę docelową stanowili: studenci, przewodnicy, historycy, nauczyciele, młodzież, a także mieszkańcy Pomorza, którzy dzięki referatom mogą poznać historię swojego regionu.


Realizacja projektu pozwoliła na ukazanie wszechstronnych i dociekliwych badań oraz obiektywnego spojrzenia na historię Pomorza. Przygotowane referaty i prezentacje wzbogaciły wiedzę, znaczącą dla odbiorców z Euroregionu. Dzięgi zaangażowaniu Muzeum w Wandlitz oraz niemieckich referentów ukazaliśmy m.in. możliwości wykorzystania różnorodnych materiałów opracowanych przez polskich i niemieckich naukowców oraz regionalistów. Publikacja poseminaryjna stanie się kolejnym źródłem wiedzy dla zainteresowanych przeszłością Pomorza osób. W poszczególnych elementach projektu uczestniczyli mieszkańcy miasta i okolic, jak i osoby z całego regionu. Aktywnie brali w nich udział także uczniowie z miejscowych szkół. Projekt zachęcił więc do aktywnego uczestniczenia w kulturze i spopularyzował wiedzę o mieście i Pomorzu.


Całkowity koszt projektu to ponad 20 tys. zł. Wkład własny Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury wyniósł ponad 3 tys. zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania) to ponad 17 tys. zł.

Źródło: TCK
Daty wydarzeń:

30.11.2019 - 30.11.2027

pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia
Autor zdjęć: TOK

pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia pomorskie tajermnice - poszukiwania i odkrycia

Autor wpisu: Piotr Żak

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
województwo: zachodniopomorskie, powiat: gryficki, gmina: Trzebiatów
Trzebiatów, ul. Wojska Polskiego 67
tok@trzebiatow.pl, 91 38 72 614
www.kultura.trzebiatow.pl
Liczba odsłon: 3081
17.10.2011