Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programu Równać Szanse 2011

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programu Równać Szanse 2011 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości.

O dotacje do 7 000 zł mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe
 • domy kultury
 • biblioteki gminne
 • nieformalne grupy dorosłych

Dotacje będą przyznawane na projekty minimum 6-miesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2012 r.

O dotacje nie mogą ubiegać się:

 • organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu Równać Szanse (kończące się po 1 listopada 2011 r.)
 • podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców
 • szkoły

Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu, pochodzące z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego.

W projekcie należy uwzględnić:

 • elementy diagnozy lokalnego środowiska, potrzeb, problemów i możliwości działania angażujących młodzież (w wieku od 13 do 19 lat, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców)
 • zaplanowanie włączenia do działań młodzieży, tak aby stała się ona aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu
 • zaangażowanie partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami)
 • stworzenie spójnego cyklu działań

W ramach programu nie mogą być finansowane wydatki związane m.in. z: pokryciem bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu, organizacją jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia), prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty), pomocą charytatywną, organizacją typowych form wypoczynku zimowego młodzieży, stypendiami i mini-dotacjami.

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

W budżecie projektu aplikujący powinni uwzględnić koszty obsługi projektu w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na szkolenie).

Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.

Termin rejestracji wniosków: do 11 października 2011 r.

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie http://www.rownacszanse.pl/.

Wypełnienie ankiety oraz uczestnictwo w szkoleniu (koordynator projektu, któremu Regionalna Komisja Ekspertów przyznała dotację) jest warunkiem otrzymania dotacji.

Szczegółowe informacje nt. zasad konkursu, Partnerów Regionalnych, a także formularz wniosku dostępne są na stronie:
http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/969

Informacji o programie udziela także Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży:
- numer telefonu: (22) 826 10 16
- adres e-mail: rownacszanse@pcyf.org.pl
 

Źródło: Kadra kultury
Daty wydarzeń:

8.8.2011 godz. 14:39 - 14:39

Autor wpisu: Kadra Kultury

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
województwo: mazowieckie
Warszawa, ul. Kredytowa 6/20
http://www.rownacszanse.pl
Liczba odsłon: 3008
16.08.2011